Podstawy i system ocen

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Definicja i rys historyczny

Łyżwiarstwo figurowe to dyscyplina polegająca na jeździe na łyżwach i wykonywaniu przez solistów, pary lub grupy określonych elementów, takich jak: kroki, piruety, skoki, podnoszenia i inne. Cztery podstawowe konkurencje łyżwiarstwa figurowego to:

 • jazda indywidualna mężczyzn (solistów),
 • jazda indywidualna kobiet (solistek),
 • pary sportowe,
 • pary taneczne.

Organizacją, która odpowiada za łyżwiarstwo figurowe od strony organizacyjnej i regulaminowej jest ISU (ang. International Skating Union) – Międzynarodowa Unia Łyżwiarska, założona w roku 1892. To najstarsza tego typu organizacja wśród sportów zimowych.

Łyżwiarstwo figurowe to najstarsza zimowa dyscyplina olimpijska. Znalazła się w programie letnich igrzysk w Londynie w roku 1908, a od momentu pierwszych zimowych igrzysk olimpijskich w Chamonix w 1924 r. to stały punkt ich programu. Do roku 1972 na igrzyskach odbywały się zawody solistów, solistek oraz par sportowych. Pary taneczne dołączyły do programu igrzysk w 1976 r.

Lodowisko

Zawody w łyżwiarstwie figurowym odbywają się na dostosowanym do dyscypliny lodowisku, które powinno mieć kształt prostokąta o wymiarach nie większych niż 60 metrów długości i 30 metrów szerokości oraz nie mniejszych niż 56 metrów długości i 26 metrów szerokości. Sędziowie, sędzia główny oraz panel techniczny mają swoje stanowiska za bandą lodowiska, przy czym panel techniczny jeśli to możliwe ma stanowiska na podwyższeniu.

Podstawy

Większość łyżwiarzy wykonując różne elementy skokowe i obrotowe kręci obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara czyli w lewo. Wśród pozostałych, kręcących obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara, większość łyżwiarzy jest leworęczna.

Uwaga: Wszystkie opisy elementów rotacyjnych na tej stronie obowiązują dla łyżwiarzy kręcących obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dla drugiej grupy należy zamienić wszystkie „lewe” na  „prawe”

Krawędzie

Istotą jazdy na łyżwach są krawędzie. Znajomość krawędzi jest bardzo istotna w rozpoznawaniu m.in. skoków.
Czym są krawędzie? Należy zacząć od budowy łyżew stosowanych w łyżwiarstwie figurowym. To skórzane wiązane buty, mocowane na stałe do stalowej płozy. Płozy są specjalnie dostosowane do tej dyscypliny sportu. Przód płozy jest zakończony specjalnymi ząbkami (ang. toe-pick), które łyżwiarz wbija w lód przede wszystkim podczas skoku (patrz zdjęcia poniżej).

Spód ostrza płozy ma kształt wklęsłego półkola, to znaczy że ostrze dotyka lodu w dwóch punktach. Te punkty to właśnie krawędzie – wewnętrzna i zewnętrzna. Na lewej nodze łyżwiarza, prawa strona ostrza to krawędź wewnętrzna (do środka, pomiędzy nogami).

Istnieje 8 sposobów jazdy w zależności od nogi, krawędzi i kierunku ruchu.

 NogaKierunek ruchuKrawędźSkróty  i nazwy angielskie
1.lewaprzodemwewnętrznaLFI (ang. left forward inside)
2.lewaprzodemzewnętrznaLFO (ang. left forward outside)
3.prawaprzodemwewnętrznaRFI (ang. right forward inside)
4.prawaprzodemzewnętrznaRFO (ang. right forward outside)
5.lewatyłemwewnętrznaLBI (ang. left backward inside)
6.lewatyłemzewnętrznaLBO (ang. left backward outside)q
7.prawatyłemwewnętrznaRBI (ang. right backward inside)
8.prawatyłemzewnętrznaRBO (ang. right backward outside)

Większość elementów wykonywanych przez łyżwiarzy może być opisana z wykorzystaniem różnych typów krawędzi.

Można też jechać na obu krawędziach – to krok płaski (ang. flat) pozostawiający dwa równoległe ślady jednej łyżwy na lodzie, jednak zwykle jest on niepożądany.

Uwaga: noga, na której zawodnik jedzie w danym momencie to noga pracująca, a noga, która w tym samym momencie jest uniesiona ponad lodem to noga wolna.

Źródła:

Historia nowego systemu oceniania

Historia nowego systemu oceniania

Do 2004 r. zawodnicy byli oceniani w systemie ocen 1.0 – 6.0 (6.0 to ocena najwyższa), jednak od dawna system był uważany za niesprawiedliwy i budził wiele kontrowersji. Zdarzeniem które przeważyło o zmianie systemu była wygrana rosyjskiej pary sportowej Eleny Berezhnayi i Antona Sikharulidze przed Kanadyjczykami Jamie Salé i Davidem Pelletier podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku. Rosjanie wygrali program krótki po tym jak Sale/Pelletier potknęli się i upadli w końcowej pozie. Nie był to upadek przy wykonywaniu elementu obowiązkowego, w związku z tym nie było odjęcia punktów. Mimo wszystko upadek miał wpływ na odbiór programu. W programie dowolnym Rosjanie mieli mały błąd podczas podwójnego Aksla, natomiast Kanadyjczycy pojechali bezbłędny program. Miało to odzwierciedlenie w nocie technicznej gdzie faktycznie Sale/Pelletier otrzymali noty 5.8 i 5.9 natomiast Berezhnaya/Sikhatrulidze otrzymali noty 5.7 i 5.8. Niestety w starym systemie najważniejsza była nota za prezentację i w tym wypadku lepsze noty otrzymali Rosjanie i to oni otrzymali złoty medal. Wzbudziło to natychmiast kontrowersje zwłaszcza w USA i Kanadzie, w stacjach telewizyjnych zaczęto mówić o oszustwie. Podejrzenie szybko padło na sędzinę z Francji Marie-Reine Le Gougne, która najpierw przyznała, że była naciskana przez szefa federacji Francji Didiera Gailhaguet do głosowania na Rosjan, później jednak odwołała swoje wypowiedzi. Mimo tych okoliczności wielu obserwatorów uważało że Rosjanie wygrali zasłużenie, trudniejszym programem. Sprawa ostatecznie zakończyła się przyznaniem złotych medali zarówno parze Berezhnaya/Sikharulidze jak i Sale/Pelletier. Sędzia Marie-Reine Le Gougne oraz szef federacji francuskiej Didier Gailhaguet zostali zawieszeni na 3 lata za udział w skandalu. Po tych zdarzeniach rozpoczęto prace nad nowym systemem oceniania zwanym po ang. Code of Points.

Do obejrzenia: program dowolny Sale/Pelletier oraz reakcja na punktację.

Na niektórych zawodach nowy system został wprowadzony w sezonie 2004/2005, natomiast od sezonu 2005/2006 obowiązuje na wszystkich międzynarodowych zawodach ISU, mistrzostwach ISU oraz igrzyskach olimpijskich.

Zasady ogólne

Zasady ogólne

Kolejność startowa w programie/tańcu krótkim jest przyznawana przez losowanie. W przypadku programu/tańca dowolnego kolejność startową określa klasyfikacja po programie/tańcu krótkim. Zawodnicy są dzieleni na grupy, w ramach których odbywa się losowanie kolejności startu, przy czym pierwszeństwo losowania ma zawodnik/para najwyżej sklasyfikowana po programie/tańcu krótkim.

Przed startem każda grupa zawodników ma kilka minut na rozgrzewkę:

 • soliści, solistki – program krótki i dowolny – czas rozgrzewki 6 minut, maksymalnie 6 zawodników w grupie
 • pary sportowe – program krótki i dowolny – czas rozgrzewki 6 minut, maksymalnie 4 pary w grupie
 • pary taneczne – taniec krótki i dowolny – czas rozgrzewki 5 minut, maksymalnie 5 par w grupie

Każdy zawodnik/para w każdej części zawodów musi przyjąć pozycję startową najpóźniej w ciągu 30 sekund od momentu wezwania na start. Po upływie tego czasu następuje odjęcie punktów zgodnie z regulaminem. Jeśli po upływie 60 sekund zawodnik/para nadal nie przyjęła pozycji startowej będzie to traktowane jako rezygnacja z wykonywania programu.

Każdy zawodnik/para mają obowiązek przekazać oficjalny formularz w informacją o planowanych elementach dla każdego etapu zawodów

Na podstawie wyników programu/tańca krótkiego zawodnicy są kwalifikowani do programu/tańca dowolnego. Kwalifikację otrzymują soliści i solistki sklasyfikowani na miejscach 1-24, pary sportowe klasyfikowane na miejscach 1-16 oraz pary taneczne klasyfikowane na miejscach 1-20. Jeśli na ostatnich miejscach dających kwalifikacje do programu/tańca dowolnego znajdują się więcej niż jeden zawodnik/para (remis) wówczas wszyscy kwalifikują się do programu/tańca dowolnego.

Komisja oceniająca zawody

Komisja oceniająca zawody

W skład komisji oceniającej występy zawodników wchodzą:

 1. Panel techniczny – skład panelu technicznego wchodzą Specjalista ds. Technicznych, Asystent Specjalisty ds. Technicznych oraz Kontroler ds. Technicznych, każdy z innego kraju członkowskiego. Towarzyszą im Operator Danych i Operator Systemu Odtwarzania.
  1. Specjalista ds. Technicznych w towarzystwie Asystenta Specjalisty ds. Technicznych – nadają każdemu wykonanemu elementowi nazwę i poziom jego wykonania, rozpoznają elementy niedozwolone, elementu dodatkowe, które należy unieważnić oraz elementy nowe zasługujące na premię.
  2. Operator Danych – wprowadza zatwierdzone elementy i ich poziomy trudności do systemu, asystuje Specjaliście i Kontrolerowi ds. Technicznych.
  3. Operator Systemu Odtwarzania – asystuje w identyfikacji elementów poprzez operowanie systemem powtórek video w zwolnionym tempie.
  4. Kontroler ds. Technicznych – nadzoruje i w razie potrzeby koryguje ustalenia Specjalistów ds. Technicznych nadzoruje Operatora Danych, może zaproponować wprowadzenie korekty.
 2. Panel sędziowski – sędziowie w nowym systemie zajmują się tylko i wyłącznie oceną jakości wykonania danego elementu (GOE) oraz oceną jakości całego (punkty za komponenty). Ocena musi być dokonana na podstawie tego co sędziowie zobaczyli w czasie występu, bez porównywania łyżwiarzy do siebie. Każdy sędzia do wpisania oceny używa komputera z ekranem dotykowym. Panel sędziowski składa się z 9 sędziów. Od 2016r. nazwiska sędziów i przyznane przez nich oceny nie są anonimowe.
 3. Sędzia główny (ang. the Referee) między innymi przewodniczy komisji sędziowskiej, przeprowadza wszystkie losowania, liczy czas potrzebny zawodnikowi/parze na zajęcie pozycji startowej i decyduje o ewentualnym odjęciu punktów lub wycofaniu zawodnika/pary ze startu, podejmuje niezbędne działania związane z opóźnieniem startu lub ponownym startem dając sygnał do wyłączenia lub włączenia muzyki zawodnikowi/parze, liczy czas trwania programu, ewentualnych przerw w programie oraz czas podnoszeń w przypadku par tanecznych, sprawdza tempo tańca obowiązkowego oraz określonych części tańca krótkiego w przypadku par tanecznych, decyduje o odjęciach zastosowanych w programie, wspólnie z panelem sędziowskim decyduje o odjęciach dotyczących wymagań dla stroju/rekwizytów, choreografii i w przypadku par tanecznych muzyki, rozpatruje wszelkie zgłoszone protesty, nadzoruje zawody pod względem stosowania przepisów ISU.

Składowe oceny

Składowe oceny

Panel techniczny określna nazwę i jeśli jest to wymagane poziom trudności każdego elementu.

Każdy wykonywany element, czyli element obowiązkowy programu/tańca krótkiego i element dobrze wyważonego programu/tańca dowolnego posiada swoją wartość bazową (ang. base value), wskazaną w tabeli wartości (ang. SOV – Scale of Value). Wartości bazowe elementów są określone w punktach i rosną wraz ze wzrostem trudności wykonania elementu. Trudność elementu zależy:

W przypadku solistów, solistek i par sportowych:

 • skoki i skoki wyrzucane: od nazwy skoku, kolejno od  najłatwiejszego do najtrudniejszego: Toeloop,  Salchow,  Rittberger (Loop),  Flip, Lutz,  Axel oraz od ilości obrotów,
 • podnoszenia (tylko pary sportowe): od grupy podnoszeń (1-5), ich nazw oraz poziomów trudności,
 • spirale śmierci (tylko pary sportowe): od nazwy i poziomu trudności,
 • pozostałe elementy: od nazwy elementu i poziomu trudności.

W przypadku par tanecznych: od ich poziomów trudności.

Poziom trudności elementu

W przypadku solistów, solistek i par sportowych:

Podnoszenia, podnoszenia twistowe i  spirale śmierci (tylko pary sportowe), piruety i sekwencje kroków mają przydzielonych zależnie od stopnia trudności pięć poziomów trudności, zgodnie z ilością uzyskanych cech:

Poziom podstawowy (B) – brak cech

Poziom 1 – jedna cecha

Poziom 2 – dwie cechy

Poziom 3 – trzy cechy

Poziom 4 – cztery lub więcej cech

W przypadku par tanecznych:

Wszystkie wymagane elementy poza Elementami Choreograficznymi są mają przydzielone poziomy trudności. Podnoszenia, piruety, twizzle i sekwencje kroków mają 4 poziomy trudności zależnie od stopnia trudności elementu. W przypadku sekwencji kroków istnieje dodatkowy poziom bazowy – element jest wykonany ale kryteria dla poziomu pierwszego nie zostały osiągnięte. Elementy Choreograficzne nie posiadają poziomów trudności, ale element jest zatwierdzony jeśli spełni minimalne wymagania określone w regulaminie.

Każdy niedozwolony element lub ruch (elementy niedozwolone) zostanie ukarany odjęciem punktów (zgodnie z opisem w zakładce Odjęcia). Jeśli niedozwolony element lub ruch zostanie wykonany w trakcie wykonywania innego elementu, wówczas zostanie przyznane odjęcie oraz:

 • w przypadku solistów, solistek i par sportowych: przyznany zostanie poziom podstawowy jeśli zawodnicy wypełnią wymagania dla tego poziomu,
 • w przypadku par tanecznych: przyznany zostanie poziom 1, jeśli zostaną spełnione wymagania dla tego poziomu, w przeciwnym razie element pozostanie „bez poziomu”.

Ocena Jakości Wykonania 

Ocena Jakości Wykonania (ang. Grade of Execution, skrót GOE) jest przyznawana przez panel sędziowski. Sędziowie oceniają jakość wykonania każdego elementu zależnie od pozytywnych aspektów wykonania lub popełnionych błędów w siedmiostopniowej skali oceny: +3, +2, +1, 0 (wartość bazowa), -1, -2, -3

Ostateczne GOE wykonanego elementu jest rezultatem połączenia zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów elementu. Ważne jest aby GOE elementu odzwierciedlało zarówno aspekty pozytywne jak i wszelkie odjęcia które mogą się zdarzyć. GOE jest obliczane poprzez rozważenie przez sędziów w pierwszej kolejności pozytywnych aspektów wykonanego elementu, ustalane dzięki temu jest wyjściowe GOE elementu, następnie sędziowie obniżają GOE zgodnie z wytycznymi o potencjalne błędy. Rezultat to końcowe GOE elementu.

Od sezonu 2018/2019 skala oceny zawiera do 11 stopni.

Każdy stopień w skali ma swój odpowiednik punktowy również wskazany w tabeli SOV.

Ocena Jakości Wykonania powstaje przez obliczenie średniej odciętej, czyli odrzucenie najwyższej i najniższej wartości przyznanych przez sędziów oraz obliczenie średniej z pozostałych wartości. Jeśli w panelu jest mniej niż pięciu sędziów najwyższa i najniższa wartość nie jest odrzucana. Obliczona średnia staje się końcową oceną jakości wykonania każdego elementu i jest dodawana do wartości bazowej elementu (lub odejmowana jeśli ocena jakości jest ujemna). Wartość GOE jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Suma wartości poszczególnych elementów i jakość wykonania przyznana przez panel sędziowski składa się na Wynik Techniczny (ang. TES – Total Element Score) 

W przypadku solistek, solistów i par sportowych:

 • Kombinacja skoków jest oceniana jako jeden element poprzez dodanie wartości bazowych skoków tworzących kombinację i dodanie wartości GOE dla najtrudniejszego skoku z kombinacji
 • Sekwencja skoków również jest oceniana jako jeden element poprzez dodanie wartości bazowych dwóch najwyżej punktowanych skoków, przenożenie wyniku przez współczynnik 0,8 oraz dodanie wartości GOE dla najtrudniejszego skoku z sekwencji
 • Każdy dodatkowy element poza listą elementów wymaganych w programie nie będzie liczony do oceny. Tylko pierwsza próba (lub dozwolona w regulaminie ilość prób) wykonania elementu jest liczona do oceny.
 • W programie krótkim i dowolnym solistów oraz solistek wartości bazowe wszystkich elementów skokowych wykonanych w drugiej połowie programu są mnożone przez współczynnik 1,1. Ma to na celu docenienie wykonania trudnych elementów w drugiej połowie programu.

W przypadku par tanecznych:

 • kombinacja podnoszeń jest oceniana jako suma wartości bazowych pierwszych dwóch podnoszeń krótkich oraz wartości GOE będącej sumą punktów przyznawanych za pierwsze dwa podnoszenia krótkie
 • kombinacja sekwencji kroków jest oceniania jako suma wartości bazowych sekwencji kroków wykonywanej na jednej nodze i sekwencji kroków, następnie dodawana jest wartość GOE będąca sumą punktów przyznawanych za obie sekwencje (ten punkt będzie obowiązywał od sezonu 2018/2019)

Komponenty

Każdy sędzia ma za zadanie ocenić cały program, na wykonanie którego składają się komponenty programu. Komponentów jest pięć, są to:

 • Umiejętności Łyżwiarskie (ang. Skating Skills) – czystość, pewność i kontrola krawędzi oraz ruchu na tafli lodowej, czystość i przejrzystość prezentowanej techniki jazdy oraz umiejętność łatwego przyspieszania i różnicowania prędkości jazdy. Pod uwagę należy wziąć:
  • Stosowanie tzw. głębokich krawędzi, kroków i zwrotów
  • Równowaga, rytmiczne akcje kolan, precyzyjne ułożenie stóp
  • Płynność i poślizg
  • Zróżnicowanie siły, prędkości i przyspieszenia
  • Umiejętność jazdy w różnych kierunkach
  • Umiejętność jazdy na jednej nodze
 • Połączenia Elementów (ang. Transitions) – zróżnicowane i zamierzone stosowanie zróżnicowanych, skomplikowanych kroków, ruchów, pozycji i chwytów, które łączą wszystkie elementy w programie tak, aby się one stały nieodłączną częścią całego programu, a nie odrębnymi elementami. Przy ocenianiu należy brać pod uwagę:
  • Ciągłość ruchów
  • Różnorodność (łącznie z różnorodnością chwytów w parach tanecznych)
  • Trudność
  • Jakość
 • Wykonanie (ang. Performance) – umiejętność przekazania przesłania programu lub historii jaką program opowiada poprzez zaangażowanie zarówno fizyczne (świadome i zamierzone ruchy ciała) jak i emocjonalne. Przy ocenie pod uwagę brane są:
  • Fizyczne i emocjonalne zaangażowanie i ekspresja
  • Postawa i czystość ruchu
  • Różnorodność ruchów
  • Indywidualność/osobowość
  • Zgodność i jedność (pary sportowe i taneczne)
  • Świadomość odległości między partnerami – umiejętność utrzymywania odpowiedniej odległości między partnerami oraz umiejętność zmian w trzymaniu (pary sportowe i taneczne)
 • Choreografia (ang. Composition)  – zamierzone wykonanie i oryginalne ustawienie (aranżacja) wszystkich rodzajów ruchów zgodnie z zasadami frazy muzycznej, przestrzeni, wzór i struktury. Przy ocenie pod uwagę brane są:
  • Cel (pomysł, zamierzenie, nastrój)
  • Wzór/pokrycie tafli lodu
  • Wielokierunkowe użycie przestrzeni oraz projekt ruchów
  • Fraza i forma (ruchy i elementy pasujące do frazy muzycznej)
  • Oryginalność choreografii
 • Interpretacja muzyki / wyczucie rytmu (ang. Interpretation of the Music / Timing  – tylko pary taneczne)  – własne, kreatywne i prawdziwe (autentyczne) przełożenie rytmu, charakteru oraz zawartości muzyki na ruchy wykonywane na lodziePrzy ocenie pod uwagę brane są:
  • Ruchy i kroki zgodne z muzyką (timing)
  • Wyrażenie charakteru muzyki, wyczucie muzyki i rytm, kiedy można go wyraźnie zidentyfikować
  • Finezja ruchu oddająca detale i niuanse muzyczne (finezja to umiejętność łyżwiarza do dopracowana, kunsztowna manipulacja muzycznymi detalami i niuansami w trakcie ruchu. Unikalna dla każdego zawodnika, prezentuje wewnętrzne wyczucie muzyki i choreografii)
  • Jazda przede wszystkim do rytmu w przypadku tańca krótkiego oraz utrzymanie równowagi między jazdą do rytmu i muzyką w tańcu dowolnym (pary taneczne) 0 m.in. rozpoczęcie jazdy od akcentowanego uderzenia, wykonanie kroku nr 1 w elementach tańca obowiązkowego.

W przypadku konkurencji par sportowych i tanecznych oboje partnerzy muszą prezentować równe umiejętności.

Komponenty są oceniane w skali od 0,25 do 10 punktów co 0,25 punktu, przy czym ocena 1 oznacza “źle” a ocena 10 oznacza “znakomicie”

Punktacja dla każdego komponentu powstaje przez obliczenie średniej odciętej – podobnie jak wartość GOE (zasada obliczania jest opisana przy definicji GOE)

Następnie powstała dla każdego komponentu punktacja jest mnożona przez odpowiedni współczynnik:

SoliściProgram krótki1,0Program dowolny2,0
SolistkiProgram krótki0,8Program dowolny1,6
Pary sportoweProgram krótki0,8Program dowolny1,6
Pary taneczneTaniec krótki0,8Taniec dowolny1,2
 Taniec obowiązkowy0,7  

Przemnożone wyniki dla poszczególnych komponentów są sumowane i tworzą Wartość Punktacyjną Komponentów Programu (ang. PCS – Program Components Score).

Odjęcia

Za naruszenie obowiązujących przepisów mogą być przyznane odjęcia:

 • Czas trwania programu: – 1,0 punkt za każde brakujące lub dodatkowe 5 sekund
 • Niedozwolony element lub ruch: -2,0 punkty za każde przekroczenie
 • Niewłaściwy strój, rekwizyt, upadek części stroju lub rekwizytu na lód : -1,0 punkt
 • Upadek w przypadku solisty, solistki: -1,0 punkt za pierwszy i drugi upadek, -2,0 punkty za trzeci i czwarty upadek, -3,0 punkty za piąty i kolejne upadki
 • Upadek w przypadku par sportowych i tanecznych: -1,0 punkt za każdy upadek jednego z partnerów, -2,0 punkty za każdy upadek obojga partnerów
 • Opóźniony start: – 1,0 punkt za start między 1 a 30 sekund spóźnienia
 • Przerwa w wykonywaniu programu: -1,0 punkt za każdą przerwę dłuższą niż 10 sekund, a krótszą niż 20 sekund, -2,0 punkty za każdą przerwę dłuższą niż 20 sekund, a krótszą niż 30 sekund, -3,0 punkty za każdą przerwę dłuższą niż 30 sekund, a krótszą niż 40 sekund
 • Przerwa w wykonywaniu programu z pozwoleniem do 3 minut z wznowieniem od punktu w którym program został przerwany: -5,0 punktów

Poniższe odjęcia dotyczą tylko par tanecznych:

 • naruszenie ograniczeń w choreografii: -1,0 punkt za każde naruszenie
 • wykonanie dodatkowych elementów poza wymaganymi: -1,0 punkt za każde naruszenie
 • naruszenie wymogów dotyczących muzyki: -2,0 punkty
 • naruszenie wymagań dotyczących tempa: -1,0 punkt
 • przekroczenie czasu dozwolonego na wykonanie podnoszenia: -1,0 punkt za każde podnoszenie

Obliczanie wyników

Wynik Techniczny i Wartość Punktacyjna Komponentów Programu po zsumowaniu i uwzględnieniu ewentualnych odjęć tworzą Całkowity Wynik za Dany Segment Programu (ang. TSS – Total Segment Score).

Zawodnik/para z najwyższym TTS zajmuje pierwsze miejsce, zawodnik/para z drugim najwyższym TTS zajmuje drugie itd.

Jeśli dwóch lub więcej zawodników/par zajmie to samo miejsce, wówczas o miejscu decyduje Wartość Techniczna w przypadku programu/tańca krótkiego i Wartość Punktacyjna Komponentów w przypadku programu/tańca dowolnego. Jeśli te wyniki również są identyczne zawodnicy dzielą miejsce.

Końcowy wynik zawodów powstaje po zsumowaniu TTS za program/taniec krótki i dowolny. Ten, kto uzyskał najwięcej punktów zajmuje pierwsze miejsce. W przypadku identycznych punktacji wyższe miejsce otrzymuje zawodnik/para z wyższym wynikiem za ostatni segment (czyli zazwyczaj program/taniec dowolny). Jeśli wyniki za ostatni program również są identyczne, wówczas decyduje wyższe rozstawienie zawodnika/pary.

Rezultaty zawierające Wynik Techniczny, Wartość Punktacyjna Komponentów Programu, odjęcia, Całkowity Wynik za Dany Segment Programu oraz miejsca zajęte przez zawodników/pary są publikowane po zakończeniu każdego segmentu zawodów, dodatkowo publikowane są szczegółowe protokoły dla każdego zawodnika/pary zawierające listę wykonanych elementów, ich wartości bazowe, GOE oraz punkty za komponenty przyznane przez każdego z sędziów. Przykładowy protokół: http://www.isuresults.com/results/season1617/gprus2016/gprus2016_Ladies_FS_Scores.pdf

Oznaczenia dodatkowe w protokołach
+ COMBOKombinacja zdegradowana, skoki otrzymują 80% wartości
+ SEQSekwencja zdegradowana, skoki otrzymują 80% wartości
+ REPSkok wykonany jako drugie powtórzenie, otrzymujący 70% wartości bazowej
xElementy skokowe wykonane w drugiej połowie programu krótkiego i dowolnego, otrzymujące bonus w postaci 10% wartości bazowej (tylko jazda indywidualna)
Niepełna rotacja (mniej niż ½ obrotu, więcej niż ¼ obrotu, dokręconego na lodzie), taki skok otrzymuje tylko 70% wartości bazowej
<< Brak rotacji, skok zdegradowany o 1 obrót (więcej niż ½ obrotu dokręcona na lodzie)
eBłędna krawędź przy wyjściu do skoku (Lutz, Flip)
!Mniejszy błąd przy wyjściu do skoku, np.  nieczysta krawędź (Lutz, Flip)
*Element niezgodny z wymaganiami (otrzymujący wartość 0)
BPoziom podstawowy
VOznaczenie kombinacji piruetów która zawiera tylko 2 z 3 podstawowych pozycji piruetów lub braku wyraźnego skoku do piruetu
m1Jeden błąd (piruety)
m2Dwa błędy (piruety)

Tabela wartości i poziomy dla solistów i par sportowych

Tabela wartości i poziomy dla solistów i par sportowych

Oryginalna tabela wartości, poziomy trudności oraz wskazówki do przyznawania Oceny Jakości Wykonania (GOE), sezon 2017/2018 – Komunikat ISU nr 2089 jest dostępna na stronie ISU

W poniższej tabeli znajdują się skróty nazw elementów wykonywanych w programach które są stosowane w protokołach publikowanych po każdych zawodach oraz wartości punktowe przyznawane w zależności od jakości wykonania elementu i poziomu jaki uzyskał. Pod tabelą wartości opisane są cechy poziomów trudności jakie należy uzyskać aby otrzymać jak najwyższy poziom.

Tabela wartości

Skoki oraz skoki solo par sportowych
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Pojedynczy Toeloop1T0,60,40,20,40,3 -0,1-0,2-0,3
Pojedynczy Salchow1S0,60,40,20,40,3 -0,1-0,2-0,3
Pojedynczy Rittberger1Lo0,60,40,20,50,4 -0,1-0,2-0,3
Pojedynczy Flip1F0,60,40,20,50,40,3-0,1-0,2-0,3
Pojedynczy Lutz1Lz0,60,40,20,60,50,4-0,1-0,2-0,3
Pojedynczy Axel1A0,60,40,21,10,8 -0,2-0,4-0,6
Pojedynczy Toeloop2T0,60,40,21,30,9 -0,2-0,4-0,6
Podwójny Salchow2S0,60,40,21,30,9 -0,2-0,4-0,6
Podwójny Rittberger2Lo0,90,60,31,81,3 -0,3-0,6-0,9
Podwójny Flip2F0,90,60,31,91,41,3-0,3-0,6-0,9
Podwójny Lutz2Lz0,90,60,32,11,51,4-0,3-0,6-0,9
Podwójny Axel2A1,51,00,53,32,3 -0,5-1,0-1,5
Potrójny Toeloop3T2,11,40,74,33,0 -0,7-1,4-2,1
Potrójny Salchow3S2,11,40,74,43,1 -0,7-1,4-2,1
Potrójny Rittberger3Lo2,11,40,75,13,6 -0,7-1,4-2,1
Potrójny Flip3F2,11,40,75,33,73,2-0,7-1,4-2,1
Potrójny Lutz3Lz2,11,40,76,04,23,6-0,7-1,4-2,1
Potrójny Axel3A3,02,01,08,55,9 -1,0-2,0-3,0
Poczwórny Toeloop4T3,02,01,010,38,0 -1,2-2,4-4,0
Poczwórny Salchow4S3,02,01,010,58,1 1,2-2,4-4,0
Poczwórny Rittberger4Lo3,02,01,012,08,4 1,2-2,4-4,0
Poczwórny Flip4F3,02,01,012,38,68,01,2-2,4-4,0
Poczwórny Lutz4Lz3,02,01,013,69,58,41,2-2,4-4,0
Poczwórny Axel4A3,62,41,215,010,5 -1,2-2,4-4,0
Piruety (oraz piruety w oddzieleniu dla par sportowych)
Piruet w jednej pozycji, bez zmiany nogi (stany, z odchyleniem tułowia, w pozycji wagi lub siadany
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Stany Poziom BUSpB1,51,00,51,0  -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 1USp11,51,00,51,2  -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 2USp21,51,00,51,5  -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 3USp31,51,00,51,9  -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 4USp41,51,00,52,4  -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom BLSpB1,51,00,51,2  -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 1LSp11,51,00,51,5  -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 2LSp21,51,00,51,9  -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 3LSp31,51,00,52,4  -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 4LSp41,51,00,52,7  -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom BCSpB1,51,00,51,1  -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 1CSp11,51,00,51,4  -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 2CSp21,51,00,51,8  -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 3CSp31,51,00,52,3  -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 4CSp41,51,00,52,6  -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom BSSpB1,51,00,51,1  -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 1SSp11,51,00,51,3  -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 2SSp21,51,00,51,6  -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 3SSp31,51,00,52,1  -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 4SSp41,51,00,52,5  -0,3-0,6-0,9
Skoki do piruetu (dowolna pozycja – (stany, z odchyleniem tułowia, w pozycji wagi lub siadany)
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Stany Poziom BFUSpB1,51,00,51,51,1 -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 1FUSp11,51,00,51,71,2 -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 2FUSp21,51,00,52,01,4 -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 3FUSp31,51,00,52,41,7 -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 4FUSp41,51,00,52,92,0 -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom BFLSpB1,51,00,51,71,2 -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 1FLSp11,51,00,52,01,4 -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 2FLSp21,51,00,52,41,7 -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 3FLSp31,51,00,52,92,0 -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 4FLSp41,51,00,53,22,2 -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom BFCSpB1,51,00,51,61,1 -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 1FCSp11,51,00,51,91,3 -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 2FCSp21,51,00,52,31,6 -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 3FCSp31,51,00,52,82,0 -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 4FCSp41,51,00,53,22,2 -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom BFSSpB1,51,00,51,71,2 -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 1FSSp11,51,00,52,01,4 -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 2FSSp21,51,00,52,31,6 -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 3FSSp31,51,00,52,61,8 -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 4FSSp41,51,00,53,02,1 -0,3-0,6-0,9
Piruet z jedną zmianą nogi i bez zmiany pozycji (stany, z odchyleniem tułowia, w pozycji wagi lub siadany)
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Stany Poziom B(F)CUSpB1,51,00,51,5  -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 1(F)CUSp11,51,00,51,7  -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 2(F)CUSp21,51,00,52,0  -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 3(F)CUSp31,51,00,52,4  -0,3-0,6-0,9
Stany Poziom 4(F)CUSp41,51,00,52,9  -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom B(F)CLSpB1,51,00,51,7  -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 1(F)CLSp11,51,00,52,0  -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 2(F)CLSp21,51,00,52,4  -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 3(F)CLSp31,51,00,52,9  -0,3-0,6-0,9
Z odchyleniem tułowia Poziom 4(F)CLSp41,51,00,53,2  -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom B(F)CCSpB1,51,00,51,7  -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 1(F)CCSp11,51,00,52,0  -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 2(F)CCSp21,51,00,52,3  -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 3(F)CCSp31,51,00,52,8  -0,3-0,6-0,9
W pozycji wagi Poziom 4(F)CCSp41,51,00,53,2  -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom B(F)CSSpB1,51,00,51,6  -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 1(F)CSSp11,51,00,51,9  -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 2(F)CSSp21,51,00,52,3  -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 3(F)CSSp31,51,00,52,6  -0,3-0,6-0,9
Siadany Poziom 4(F)CSSp41,51,00,53,0  -0,3-0,6-0,9
Kombinacja piruetów ze zmianą pozycji i bez zmiany nogi
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Poziom B(F)CoSpB1,51,00,51,51.1 -0,3-0,6-0,9
Poziom 1(F)CoSp11,51,00,51,71.3 -0,3-0,6-0,9
Poziom 2(F)CoSp21,51,00,52,01.5 -0,3-0,6-0,9
Poziom 3(F)CoSp31,51,00,52,51.8 -0,3-0,6-0,9
Poziom 4(F)CoSp41,51,00,53,02.1 -0,3-0,6-0,9
Kombinacja piruetów ze zmianą pozycji i ze zmianą nogi
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Poziom B(F)CCoSpB1,51,00,51,71,5 -0,3-0,6-0,9
Poziom 1(F)CCoSp11,51,00,52,01,7 -0,3-0,6-0,9
Poziom 2(F)CCoSp21,51,00,52,52,0 -0,3-0,6-0,9
Poziom 3(F)CCoSp31,51,00,53,02,5 -0,3-0,6-0,9
Poziom 4(F)CCoSp41,51,00,53,53,0 -0,3-0,6-0,9
Sekwencja kroków
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Poziom BStSqB1,51,00,51,5  -0,3-0,6-0,9
Poziom 1StSq11,51,00,51,8  -0,3-0,6-0,9
Poziom 2StSq21,51,00,52,6  -0,5-1,0-1,5
Poziom 3StSq31,51,00,53,3  -0,7-1,4-2,1
Poziom 4StSq42,11,40,73,9  -0,7-1,4-2,1
Sekwencje choreograficzna
Brak poziomuChSq2,11,40,72.0   -0,5 -1,0-1,5
Pary sportowe
Podnoszenia
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Grupa 1 Poziom B1LiB0,90,60,31,0  -0,3-0,6-0,9
Grupa 1 Poziom 11Li10,90,60,31,1  -0,3-0,6-0,9
Grupa 1 Poziom 21Li20,90,60,31,3  -0,3-0,6-0,9
Grupa 1 Poziom 31Li30,90,60,31,5  -0,3-0,6-0,9
Grupa 1 Poziom 41Li40,90,60,31,7  -0,3-0,6-0,9
Grupa 2 Poziom B2LiB0,90,60,31,1  -0,3-0,6-0,9
Grupa 2 Poziom 12Li10,90,60,31,6  -0,3-0,6-0,9
Grupa 2 Poziom 22Li20,90,60,31,9  -0,3-0,6-0,9
Grupa 2 Poziom 32Li30,90,60,32,4  -0,3-0,6-0,9
Grupa 2 Poziom 42Li40,90,60,33,0  -0,3-0,6-0,9
Grupa 3 Poziom B3LiB1,51,00,5 2,5  -0,5-1,0-1,5
Grupa 3 Poziom 13Li11,51,00,53,0  -0,5-1,0-1,5
Grupa 3 Poziom 23Li21,51,00,53,5  -0,5-1,0-1,5
Grupa 3 Poziom 33Li31,51,00,54,0  -0,5-1,0-1,5
Grupa 3 Poziom 43Li41,51,00,54,5  -0,5-1,0-1,5
Grupa 4 Poziom B4LiB1,51,00,52,5  -0,5-1,0-1,5
Grupa 4 Poziom 14Li11,51,00,53,0  -0,5-1,0-1,5
Grupa 4 Poziom 24Li21,51,00,53,5  -0,5-1,0-1,5
Grupa 4 Poziom 34Li31,51,00,54,0  -0,5-1,0-1,5
Grupa 4 Poziom 44Li41,51,00,54,5  -0,5-1,0-1,5
Grupa 5 Lasso z odbiciem z czubka lub z przejścia          
Poziom B5T/SLiB1,51,00,54,5  -0,5-1,0-1,5
Poziom 15T/SLi11,51,00,55,0  -0,5-1,0-1,5
Poziom 25T/SLi21,51,00,55,5  -0,5-1,0-1,5
Poziom 35T/SLi31,51,00,56,0  -0,5-1,0-1,5
Poziom 45T/SLi41,51,00,56.5  -0,5-1,0-1,5
Grupa 5 Lasso z wejścia tyłem          
Poziom B5BLiB2,11,40,75,0  -0,7-1,4-2,1
Poziom 15BLi12,11,40,75,5  -0,7-1,4-2,1
Poziom 25BLi22,11,40,76,0  -0,7-1,4-2,1
Poziom 35BLi32,11,40,76.5  -0,7-1,4-2,1
Poziom 45BLi42,11,40,77,0  -0,7-1,4-2,1
Grupa 5 Lasso z wejścia odwrotnego/axlowego          
Poziom B5A/RLiB2,11,40,75,5  -0,7-1,4-2,1
Poziom 15A/RLi12,11,40,76,0  -0,7-1,4-2,1
Poziom 25A/RLi22,11,40,76.5  -0,7-1,4-2,1
Poziom 35A/RLi32,11,40,77,0  -0,7-1,4-2,1
Poziom 45A/RLi42,11,40,77,5  -0,7-1,4-2,1
Podnoszenia twistowe
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Pojedyncze Poziom B1TwB0,60,40,20,9  -0,2-0,4-0,6
Pojedyncze Poziom 11Tw10,60,40,21,1  -0,2-0,4-0,6
Pojedyncze Poziom 21Tw20,60,40,21,3  -0,2-0,4-0,6
Pojedyncze Poziom 31Tw30,60,40,21,5  -0,2-0,4-0,6
Pojedyncze Poziom 41Tw40,60,40,21,7  -0,2-0,4-0,6
Podwójne Poziom B2TwB0,90,60,32,9  -0,3-0,6-0,9
Podwójne Poziom 12Tw10,90,60,33,1  -0,3-0,6-0,9
Podwójne Poziom 22Tw20,90,60,33,4  -0,3-0,6-0,9
Podwójne Poziom 32Tw30,90,60,33,7  -0,3-0,6-0,9
Podwójne Poziom 42Tw40,90,60,34,0  -0,3-0,6-0,9
Potrójne Poziom B3TwB2,11,40,75.0  -0,7-1,4-2,1
Potrójne Poziom 13Tw12,11,40,75.4  -0,7-1,4-2,1
Potrójne Poziom 23Tw22,11,40,75.8  -0,7-1,4-2,1
Potrójne Poziom 33Tw32,11,40,76.2  -0,7-1,4-2,1
Potrójne Poziom 43Tw42,11,40,76,6  -0,7-1,4-2,1
Poczwórne Poziom B4TwB3,02,01,07,0  -1,0-2,0-3,0
Poczwórne Poziom 14Tw13,02,01,07,5  -1,0-2,0-3,0
Poczwórne Poziom 24Tw23,02,01,08.0  -1,0-2,0-3,0
Poczwórne Poziom 34Tw33,02,01,08,6  -1,0-2,0-3,0
Poczwórne Poziom 44Tw43,02,01,09,1  -1,0-2,0-3,0
Skoki wyrzucane
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Pojedynczy Toeloop1TTh0,90,60,31,10,9 -0,3-0,6-0,9
Pojedynczy Salchow1STh0,90,60,31,10,9 -0,3-0,6-0,9
Pojedynczy Rittberger  1LoTh0,90,60,31,41,0 -0,3-0,6-0,9
Pojedynczy Flip/Lutz1F/LzTh0,90,60,31,41,0 -0,3-0,6-0,9
Pojedynczy Axel1ATh1,51,00,52,21,5 -0,5-1,0-1,5
Podwójny Toeloop2TTh1,51,00,52,51,8 -0,5-1,0-1,5
Podwójny Salchow2STh1,51,00,52,51,8 -0,5-1,0-1,5
Podwójny Rittberger  2LoTh1,51,00,52,82,0 -0,5-1,0-1,5
Podwójny Flip/Lutz2F/LzTh1,51,00,53,02,1 -0,5-1,0-1,5
Podwójny Axel2ATh2,11,40,74,02,8 -0,7-1,4-2,1
Potrójny Toeloop3TTh2,11,40,74,53,2 -0,7-1,4-2,1
Potrójny Salchow3STh2,11,40,74,53,2 -0,7-1,4-2,1
Potrójny Rittberger  3LoTh2,11,40,75,03,5 -0,7-1,4-2,1
Potrójny Flip/Lutz3F/LzTh2,11,40,75,53,9 -0,7-1,4-2,1
Potrójny Axel3ATh3,02,01,07,75,4 -1,0-2,0-3,0
Poczwórny Toeloop4TTh3,02,01,08,25,7 -1,0-2,0-3,0
Poczwórny Salchow4STh3,02,01,08,25,7 -1,0-2,0-3,0
Poczwórny Rittberger  4LoTh3,02,01,08,76,1 -1,0-2,0-3,0
Poczwórny Flip/Lutz4F/LzTh3,02,01,09,06,3 -1,0-2,0-3,0
Spirale śmierci
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Przodem / tyłem wewnątrz          
Poziom BFi/BiDsB2,11,40,72,6  -0,7-1,4-2,1
Poziom 1Fi/BiDs12,11,40,72,8  -0,7-1,4-2,1
Poziom 2F/BiDs22,11,40,73,0  -0,7-1,4-2,1
Poziom 3Fi/BiDs32,11,40,73,2  -0,7-1,4-2,1
Poziom 4Fi/BiDs42,11,40,73,5  -0,7-1,4-2,1
Przodem / tyłem zewnątrz          
Poziom BFo/BoDsB2,11,40,72,8  -0,7-1,4-2,1
Poziom 1Fo/BoDs12,11,40,73,0  -0,7-1,4-2,1
Poziom 2Fo/BoDs22,11,40,73,5  -0,7-1,4-2,1
Poziom 3Fo/BoDs32,11,40,74,0  -0,7-1,4-2,1
Poziom 4Fo/BoDs42,11,40,74,5  -0,7-1,4-2,1
Figur cyrklaPiF2,11,40,72,2  -0,7-1,4-2,1
Piruety w parze
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Piruet w parze Poziom BPSpB1,51,00,51,7  -0,3-0,6-0,9
Piruet w parze Poziom 1PSp11,51,00,52,0  -0,3-0,6-0,9
Piruet w parze Poziom 2PSp21,51,00,52,5  -0,3-0,6-0,9
Piruet w parze Poziom 3PSp31,51,00,53,0  -0,3-0,6-0,9
Piruet w parze Poziom 4PSp41,51,00,53,5  -0,3-0,6-0,9
Kombinacja piruetów w parze
Nazwa elementuSkrót+3+2+1PodstawowaVV1-1-2-3
Poziom BPCoSpB1,51,00,52,51,8 -0,3-0,6-0,9
Poziom 1PCoSp11,51,00,53,02,1 -0,3-0,6-0,9
Poziom 2PCoSp21,51,00,53,52,5 -0,3-0,6-0,9
Poziom 3PCoSp31,51,00,54,03,0 -0,3-0,6-0,9
Poziom 4PcoSp41,51,00,54,53,5 -0,3-0,6-0,9

 

Poziomy trudności dla solistów, solistek w sezonie 2017/2018

Liczba cech: jedna (1) dla poziomu 1, dwie (2) dla poziomu 2, trzy (3) dla poziomu 3, cztery (4) dla poziomu 4

Sekwencje kroków
 1. Minimalna różnorodność (Poziom 1), prosta różnorodność (Poziom 2), różnorodność (Poziom 3), złożoność (Poziom 4) trudnych obrotów i kroków przez całą sekwencję (obowiązkowe)
 2. Obroty w każdym kierunku (lewo i prawo) z pełną rotacją ciała, pokrywające przynajmniej 1/3 całego rysunku sekwencji dla każdego kierunku rotacji.
 3. Zastosowanie ruchów ciała przez co najmniej 1/3 rysunku sekwencji.
 4. Dwie różne kombinacje trzech trudnych zwrotów na różnych nogach, wykonane w trakcie sekwencji w wyraźnym rytmie. Tylko pierwsza kombinacja wykonana na każdej z nóg może być liczona.
Wszystkie piruety
 1. Trudne odmiany (liczone tyle razy ile są wykonane z ograniczeniem podanym poniżej
 2. Zmiana nogi wykonana przez skok
 3. Skok w trakcie piruetu bez zmiany nogi
 4. Trudna zmiana pozycji na tej samej nodze
 5. Trudne wejście do piruetu
 6. Wyraźna zmiana krawędzi w piruecie siadanym (tylko z tyłem wewnątrz na przodem zewnątrz), w pozycji wagi, z odchyleniem tułowia lub w pozycji Biellmann
 7. Wszystkie trzy podstawowe pozycje na drugiej nodze
 8. Piruet kręcony w obu kierunkach następujących bezpośrednio po sobie w piruecie siadanym lub w pozycji wagi
 9. Wyraźne przyspieszenie w piruecie w pozycji wagi, siadanym, z odchyleniem tułowia lub w pozycji Biellmann
 10. Co najmniej 8 obrotów bez zmiany pozycji, nogi lub krawędzi (piruet w pozycji wagi, z odchyleniem tułowia, trudna odmiana dowolnej bazowej pozycji lub tylko w kombinacji – w pozycji która nie jest podstawowa
 11. Trudna odmiana skoku do piruetu (patrz Wyjaśnienia)

Dodatkowe cechy dla piruetu z odchyleniem tułowia:

 1. Jedna wyraźna zmiana pozycji z odchylenia do tyłu do odchylenia do boku lub odwrotnie, co najmniej 2 obroty w każdej pozycji (liczy się również jeśli piruet z odchyleniem tułowia jest częścią innego piruetu
 2. Pozycja Biellmann po pozycji z odchyleniem tułowia ( w programie krótkim – po 8 obrotach w piruecie z odchyleniem tułowia).

Cechy 2-9, 11-13 liczy się tylko raz w trakcie wykonywanego programu (pierwsza próba wykonania). Cecha 10 liczy się tylko raz na program (w pierwszym piruecie w którym jest prawidłowo wykonana, jeśli w tym piruecie 8 obrotów jest wykonanych na obu nogach jakiekolwiek z tych wykonań będzie oceniane korzystnie dla zawodnika).

Każda z kategorii trudnych odmian podstawowych pozycji liczy się tylko raz na program (pierwsza próba wykonania). Trudna odmiana pozycji, która nie jest podstawowa liczy się tylko raz na program, tylko w kombinacji piruetów (pierwsza próba wykonania).

W każdym piruecie ze zmianą nogi maksymalna liczba cech osiągalna na jednej nodze to dwie.

Wymagania dla elementów (patrz również Wyjaśnienia)

Skoki

 1. Pełna rotacja: znaki < i << oznaczają błąd. Wartości bazowe dla skoków ze znakiem < są umieszczone w kolumnie V tabeli SOV . Skok ze znakiem << jest oceniany zgodnie z tabelą SOV jako skok o tej samej nazwie ale z jednym obrotem mniej (np. 3A << będzie miał przyznaną wartość bazową 2A)
 2. Prawidłowa krawędź we Flipie i Lutzu: znaki „e” oraz „!” oznaczają błąd. Wartości bazowe skoków ze znakiem „e” są umieszczone w kolumnie V tabeli SOV. Znak „!” pozwala zachować pełną wartość bazową skoku. Jeśli znaki < oraz „e” są przyznane dla tego samego skoku, wówczas należy zastosować wartości bazowe z kolumny V1 tabeli SOV.

Piruety

 1. Wymagany jest wyraźnie widoczny skok do piruetu (bez zmiany nogi i tylko w jednej pozycji) w programie krótkim i dowolnym. Znak „V” przy nazwie elementu wskazuje że ten wymóg nie został spełniony (np. FCSp1V – piruet w pozycji wagi, poziom 1, niewyraźny skok do piruetu). Wartości bazowe dla piruetów ze znakiem „V” są umieszczone w kolumnie V tabeli SOV.
 2. Wartości bazowe kombinacji piruetów z tylko 2 podstawowymi pozycjami (z co najmniej 2 obrotami każda) również są umieszczone w kolumnie V tabeli SOV.

Wyjaśnienia dla poziomów trudności

Sekwencje kroków

Typy trudnych obrotów i kroków: twizzle, trójki odwrotne, pętlice, zwroty odwrotne, zwroty, choctawy.

Minimalna różnorodność: sekwencja zawiera co najmniej 5 trudnych obrotów i kroków, żaden z tych typów nie może być liczony więcej niż dwa razy.

Prosta różnorodność: sekwencja zawiera co najmniej 7 trudnych obrotów i kroków, żaden z tych typów nie może być liczony więcej niż dwa razy.

Różnorodność: sekwencja zawiera co najmniej 9 trudnych obrotów i kroków, żaden z tych typów nie może być liczony więcej niż dwa razy.

Złożoność: sekwencja zawiera co najmniej 11 trudnych obrotów i kroków, żaden z tych typów nie może być liczony więcej niż dwa razy.

Zastosowanie ruchów ciała oznacza wyraźne użycie na co najmniej 1/3 całego rysunku sekwencji ruchów ramion, głowy, tułowia, bioder i nóg mających wpływ na równowagę głównej osi ciała.

Dwie różne kombinacje trudnych zwrotów są uznawane za takie same jeśli składają się z tych samych obrotów wykonanych w tej samej kolejności, na tej samej krawędzi i na tej samej nodze.

Piruety

Trudna odmiana pozycji piruetu to ruch części ciała nogi, ramienia, ręki lub głowy który wymaga sprawności fizycznej lub gibkości i który ma wpływ na równowagę głównej osi ciała. Tylko takie odmiany mogą podnieść poziom. Istnieje 11 kategorii trudnych odmian, wśród nich 3 w pozycji wagi opierające się na kierunku linii ramion: pozycja wagi przodem (ang. camel forward, CF) – linia ramion równoległa do lodu, pozycja wagi bokiem (ang. camel sideways, CS) – linia ramion obrócona do pozycji pionowej, pozycja w górę (ang. camel upward, CU) – linia ramion obrócona bardziej niż do pozycji pionowej. Jeśli noga wolna opada w dół na długi czas podczas przygotowania do trudnej  odmiany pozycji wagi, odpowiedni poziom nadal zostanie przyznany, ale sędziowie zastosują odpowiednie odjęcia w GOE za słabą / nieporadną / nieestetyczną pozycję / pozycje.

Zmiana nogi wykonana przez skok i skok w trakcie piruetu bez zmiany nogi: są nagradzane tylko jeśli zawodnik osiągnie pozycję podstawową w ciągu dwóch pierwszych obrotów wykonanych po lądowaniu.

Oba kierunki następujące bezpośrednio po sobie w piruecie siadanym lub w pozycji wagi: wykonanie piruetów w obu kierunkach (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) następujących bezpośrednio po sobie będzie liczone jako cecha poziomu dla piruetu siadanego i piruetu w pozycji wagi. Długie krzywizny wyjazdu po pierwszej części lub wejścia do drugiej ma odzwierciedlenie w GOE. Wymagane są minimum 3 obroy w każdym kierunku. Piruet wykonany w obu kierunkach jak wyżej, jest uznawany za jeden piruet.

Trudna odmiana skoku do piruetu: jest nagradzana tylko jeśli pozycja skoku do piruetu jest na rzeczywiście trudna i jeśli zawodnik osiągnie pozycję podstawową w ciągu dwóch pierwszych obrotów wykonanych po lądowaniu. Zwykły skok do pozycji wagi nie blokuje możliwości liczenia trudnego skoku jako cechy.

Wiatrak (ang. windmill (illusion) – będzie uznawany jako cecha poziomu tylko przy pierwszej próbie wykonania jako trudny skok/trudna zmiana pozycji/trudna odmiana pozycji która nie jest podstawowa.

Skoki

Dla przypomnienia Flip rozpoczyna się z krawędzi tyłem wewnątrz, Lutz z krawędzi tyłem zewnątrz. Panel Techniczny sprawdza krawędź wyskoku i wskazuje błędy znakami „e” i „!”. W przypadku poważnych błędów („e”) obniżona jest wartość bazowa skoku oraz GOE, w przypadku mniejszych błędów („!”) wartość bazowa skoku jest zachowana, obniżeniu ulega tylko GOE.

W programie krótkim skoki, które nie spełniają wymagań ( łącznie z błędną liczbą obrotów) nie otrzymają wartości, ale będą blokowały miejsce dla innego skoku, o ile jeszcze jest puste, jeśli kombinacja dwóch skoków podwójnych nie jest dozwolona (tak jest w przypadku solistek i solistów) wówczas skok z wartością bazową która jest wyższa (przed rozpatrzeniem znaków <,<<,e) będzie liczony w ocenie (np.  2Lz+2T* oznacza że policzona zostanie wartość podwójnego Lutza, natomiast podwójny Toeloop jest uznany za niezgodny z regulaminem (oznaczenie *), inne przykłady 2T*+2Lo, 2Lz<+2T*, 2F<<+2T*)

Program krótki, powtórzenia: jeśli ten sam skok jest wykonany dwukrotnie jako skok solo i jako część kombinacji, wówczas drugie wykonanie nie będzie liczone.

Jeśli ten sam skok jest wykonany dwukrotnie: solo i jako część kombinacji, wówczas drugie wykonanie nie będzie liczone do punktacji ( jeśli powtórzenie występuje w kombinacji, tylko ten skok, który jest niezgodny z wymogami nie będzie liczony do punktacji.

Program dowolny, dodatkowe elementy skokowe:  jeśli zostanie wykonany dodatkowy skok (lub skoki), tylko ten skok (lub skoki), który jest niezgodny z regulaminem nie będzie liczony.  Skoki są uznawane zgodnie z kolejnością wykonania.

Poziomy trudności dla par sportowych w sezonie 2017/2018

Liczba cech: jedna (1) dla poziomu 1, dwie (2) dla poziomu 2, trzy (3) dla poziomu 3, cztery (4) dla poziomu 4

Podnoszenia twistowe

 1. Partnerka w pozycji żabki (obie nogi co najmniej 45° od osi ciała oraz nogi partnerki wyprostowane lub prawie wyprostowane).
 2. Złapanie partnerki w pasie bez dotknięcia przez partnerkę ręką / rękami / ramieniem / ramionami / jakąkolwiek częścią górnej partii ciała partnera.
 3. Pozycja partnerki w powietrzu z ramieniem / ramionami nad głową (minimum jeden pełny obrót).
 4. Trudne wejście do podnoszenia.
 5. Ramiona partnera w pozycji bocznej, wyprostowane lub prawie wyprostowane osiągające co najmniej poziom ramion po wypuszczeniu partnerki.

Podnoszenia

 1. Trudna odmiana wejścia i/lub trudna odmiana zejścia z podnoszenia.
 2. Jedna zmiana trzymania i/lub pozycji partnerki (1 obrót partnera przed i po zmianie, liczy się podwójnie jeśli jest powtórzone).
 3. Trudna odmiana pozycji partnerki (1 pełny obrót).
 4. Trudne podnoszenie wożone (nie w programie krótkim).
 5. Trzymanie jednoręczne partnera (2 pełne obroty łącznie, nie liczy się części krótszej niż 1 obrót).
 6. Dodatkowe obroty partnera w trzymaniu jedną ręką po 2 obrotach opisanych w punkcie 5. (tylko w programie dowolnym i tylko w jednym podnoszeniu).
 7. Zmiana kierunku obrotów przez partnera (1 obrót przed i po zmianie, liczy się tylko raz w trakcie trwania programu)

Cechy 1, 2 i 3 muszą być znacząco różne w podnoszeniach , a jeśli będą podobne wówczas będzie liczona tylko pierwsza próba.

Sekwencje kroków

 1. Minimalna różnorodność (Poziom 1), prosta różnorodność (Poziom 2), różnorodność (Poziomy 3-4) trudnych obrotów i kroków wykonanych przez oboje partnerów przez całą sekwencję (obowiązkowe).
 2. Obroty w każdym kierunku (lewo i prawo) z pełną rotacją ciała, pokrywające przynajmniej 1/3 całego rysunku sekwencji dla każdego kierunku rotacji.
 3. Zastosowanie ruchów ciała przez co najmniej 1/3 rysunku sekwencji.
 4. Zmiany pozycji (mijanie się przez partnerów co najmniej trzy razy podczas wykonywania kroków i obrotów przez co najmniej 1/3 sekwencji, ale nie więcej niż ½ sekwencji lub nie rozdzielanie się przez co najmniej pół rysunku sekwencji (zmiany trzymania są dozwolone).
 5. Dwie różne kombinacje trzech trudnych zwrotów (zwroty, zwroty odwrotne, trójki odwrotne, twizzle, pętlice) wykonane przez oboje partnerów w trakcie sekwencji w wyraźnym rytmie.

Spirale śmierci

 1. Trudne wejście (bezpośrednio poprzedzające spiralę śmierci) i/lub wyjście.
 2. Pełny obrót (obroty) partnerki podczas gdy oboje partnerzy są w „niskiej” pozycji (liczy się tyle razy ile wykonano).

Piruety w oddzieleniu

 1. Trudne odmiany (liczone tyle razy ile są wykonane z ograniczeniem podanym poniżej).
 2. Zmiana nogi wykonana przez skok
 3. Skok w trakcie piruetu bez zmiany nogi
 4. Trudna zmiana pozycji na tej samej nodze
 5. Trudne wejście do piruetu
 6. Wyraźna zmiana krawędzi w piruecie siadanym (tylko z tyłem wewnątrz na przodem zewnątrz), w pozycji wagi, z odchyleniem tułowia lub w pozycji Biellmann
 7. Wszystkie trzy podstawowe pozycje na drugiej nodze
 8. Piruet kręcony w obu kierunkach następujących bezpośrednio po sobie w piruecie siadanym lub w pozycji wagi
 9. Wyraźne przyspieszenie w piruecie w pozycji wagi, siadanym, z odchyleniem tułowia lub w pozycji Biellmann
 10. Co najmniej 6 obrotów bez zmiany pozycji / odmiany, nogi i krawędzi (piruet w pozycji wagi, z odchyleniem tułowia, trudna odmiana dowolnej bazowej pozycji lub tylko w kombinacji – w pozycji która nie jest podstawowa).

Cechy od 2 do 10 i każdy rodzaj trudnej odmiany piruetu liczy się tylko raz na program (liczy się pierwsza próba). Jeśi 6 obrotów zostało wykonanych na obu nogach, dowolne z tych wykonań może być oceniane z korzyścią dla zawodników. W każdym piruecie ze zmianą nogi maksymalna liczba cech do uzyskania na jednej nodze to dwie,

Piruety w parze

 1. 3 zmiany podstawowych pozycji przez oboje partnerów.
 2. 3 trudne odmiany pozycji partnerów, tylko jedna z nich może nie być podstawowa (każda odmiana pozycji każdego z partnerów jest liczona osobno, każdy partner musi wykonać co najmniej jedną trudną odmianę pozycji).
 3. Każda inna trudna odmiana pozycji podstawowej obojga partnerów (każdy z partnerów musi wykonać dwie trudne odmiany).
 4. Wejście do piruetu z krawędzi tyłem zewnątrz lub tyłem wewnątrz.
 5. Oba kierunki obrotów następujące bezpośrednio po sobie.
 6. Przynajmniej 6 obrotów bez żadnej zmiany pozycji / odmiany i nogi (piruet w pozycji wagi, siadany, trudna odmiana stanego).

Wymagania dla elementów (patrz również Wyjaśnienia)

Piruety w oddzieleniu i w parze

Wartości bazowe kombinacji piruetów z tylko dwiema podstawowymi pozycjami (i przynajmniej dwoma obrotami w każdej pozycji) są umieszczone w kolumnie V tabeli SOV

Elementy skokowe

Oboje partnerzy muszą spełnić wymagania dotyczące skoków tak jak w przypadku solistów. Jeśli wymagania nie są spełnione przez jednego lub oboje partnerów, wówczas znaki i odjęcia są dla obojga  takie same.

Wyjaśnienia dotyczące poziomów trudności dla par sportowych

Podnoszenia

Wejście trudne: obejmuje, ale nie jest ograniczone do: wejścia przez salto, podnoszenia tanecznego przechodzącego bezpośrednio do podnoszenia parowego bez dotknięcia lodu przez partnerkę pomiędzy podnoszeniami, wejścia jednoręcznego, Monda, Iny Bauer lub spirali wykonywanych przez jedno lub oboje partnerów jako początek krzywizny, wejścia axlowego z krawędzi wewnętrznej w podnoszeniach 5ALi i 5SLi.

Zejście trudne: obejmuje, ale nie jest ograniczone do: salta, zmian w trzymaniu, zmian pozycji partnera i lub kierunku lądowania przy zejściu, zejścia jednoręcznego, Monda wykonywanego przez partnera podczas zestawiania partnerki na lód.

Trudne podnoszenie wożone: zawiera co najmniej jedną z następujących cech: podczas wożenia partner przez co najmniej 3 sekundy jedzie na jednej nodze lub trzyma partnerkę na jednej ręce lub wykonuje przekładanki lub wykonuje Mondo lub podobny ruch.

Trudna odmiana pozycji partnerki: ruch nogi, ramienia lub górnej części ciała który wymaga sprawności fizycznej lub gibkości i który ma wpływ na równowagę głównej osi ciała. Tylko te odmiany mogą podnieść poziom.

Zmiana trzymania / pozycji partnerki:  wymaga jednego pełnego obrotu partnera przed i po zmianie. Jeśli zmiana trzymania i zmiana pozycji partnerki są wykonane w tym samym czasie, tylko jedna cecha poziomu zostanie przyznana.

Odmiana wejścia / zejścia do podnoszenia, zmiana trzymania / podstawowej pozycji partnerki i trudna odmiana pozycji partnerki muszą być znacząco różne od poprzednich wykonań odmian / zmian aby zostały przyznane cechy poziomu. Zejście jednoręczne będzie liczone jako cecha tylko raz na program.

Cechy „zmiana trzymania / pozycji partnerki / kierunku obrotów” nie są przyznawane jeśli zmiana jest przerwana podnoszeniem wożonym.

Cecha „trzymanie jednoręczne przez partnera”  nie jest przyznawana jeśli partnerka dotyka partnera obiema rękami.

Sekwencje kroków

Wymagania ogólne jak w sekwencjach kroków solistów, muszą być spełnione przez oboje partnerów.

Zastosowanie ruchów ciała oznacza wyraźne użycie na co najmniej 1/3 całego rysunku sekwencji ruchów ramion, głowy, tułowia, bioder i nóg mających wpływ na równowagę głównej osi ciała.

Zmiany pozycji (mijanie się przez partnerów co najmniej trzy razy podczas wykonywania kroków i obrotów przez co najmniej 1/3 sekwencji, ale nie więcej niż ½ sekwencji lub nie rozdzielanie się przez co najmniej pół rysunku sekwencji (zmiany trzymania są dozwolone) – tylko jedna z tych dwóch cech może być przyznana.

Spirale śmierci

Spirala śmierci otrzymuje poziom i wartość jeśli oboje partnerzy wykonają co najmniej 1 obrót w pozycji spirali śmierci (kolana partnera wyraźnie ugięte, czubek łyżwy wbity w lód i ręka całkowicie wyprostowana, głowa partnerki musi osiągnąć chociaż na chwilę poziom kolana nogi na której jedzie. Aby uzyskać wyższy poziom oboje partnerzy muszą pozostać w „niskiej” pozycji przez 1 lub więcej pełnych obrotów.

„Niska” pozycja partnerki: w przypadku spiral na krawędzi wewnątrz, niżej położone biodro lub pośladek i głowa nie powinny znajdować się wyżej niż kolano nogi na której jedzie. W przypadku spiral na krawędzi zewnątrz – głowa nie powinna znajdować się wyżej niż kolano nogi na której jedzie i linii ciała pomiędzy kolanem nogi na której jedzie a głową powinna być płaska lub w płytkim łuku.

„Niska” pozycja partnera: pośladki nie powinny być wyżej niż kolano nogi zakreślającej koło. Jakakolwiek część spirali śmierci z wyższą pozycją partnerki lub partnera nie daje możliwości uzyskania cech poziomu 2. Zmiana trzymania przez partnerkę lub partnera jest dozwolona, ale nie jest już cechą poziomu.

Zmiana pozycji cyrkla oznacza zakończenie spirali śmierci.

Wejście: Trudna pozycja wejścia ze spirali musi być wykonana gdy oboje partnerzy są na krawędzi wejścia oraz partnerka i / lub partner przechodzi z trudnej pozycji wejścia bezpośrednio i bez opóźnienia do  pozycji spirali śmierci.

Wyjście: rozpoczyna się gdy partner ugina w łokciu rękę, którą trzyma partnerkę, kończy kiedy partnerka przyjmuje pozycję pionową.

Piruety w oddzieleniu

Cecha „trudne wejście do piruetu” nie dotyczy standardowego wejścia tyłem, ale dotyczy standardowego skoku do piruetu w pozycji wagi o ile jest to wyraźny skok. Wyjaśnienia dotyczące piruetów dla solistów dotyczą również par sportowych.

Skoki, skoki wyrzucane, podnoszenia twistowe

W programie krótkim skoki, skoki wyrzucane i podnoszenia twistowe które nie spełniają wymagań (łącznie ze złą liczbą obrotów) nie otrzymają wartości, ale będą blokowały odpowiadające im miejsce na elementy,  o ile jest jakieś wolne.

W programie dowolnym jeśli zostanie wykonany dodatkowy skok (lub skoki), tylko ten skok (lub skoki), który jest niezgodny z regulaminem nie będzie liczony.  Skoki są uznawane zgodnie z kolejnością wykonania.

Tabela wartości dla par tanecznych

Tabela wartości dla par tanecznych

Oryginalna tabela wartości, poziomy trudności  – Komunikat ISU nr 2094 jest dostępna na stronie ISU

W poniższej tabeli znajdują się skróty nazw elementów wykonywanych w programach, które są stosowane w protokołach publikowanych po każdych zawodach oraz wartości punktowe przyznawane w zależności od jakości wykonania elementu i poziomu jaki uzyskał.

Tabela wartości dla wymaganych w sezonie elementów

Elementy tańca obowiązkowego
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
Element tańca obowiązkowego Cha Cha Congelado: Sekcja #1
Poziom 1 1CC1 1.8 1.2 0.6 3.2 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 1CC2 1.8 1.2 0.6 3.8 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 3 1CC3 1.8 1.2 0.6 4.4 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 4 1CC4 1.8 1.2 0.6 5.0 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Element tańca obowiązkowego Cha Cha Congelado: Sekcja #2
Poziom 1 2CC1 1.8 1.2 0.6 3.2 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 2CC2 1.8 1.2 0.6 3.8 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 3 2CC3 1.8 1.2 0.6 4.4 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 4 2CC4 1.8 1.2 0.6 5.0 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Element tańca obowiązkowego Rumba Sekwencja #1
Poziom 1 1RH1 1.8 1.2 0.6 3.2 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 1RH2 1.8 1.2 0.6 3.8 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 3 1RH3 1.8 1.2 0.6 4.4 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 4 1RH4 1.8 1.2 0.6 5.0 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Piruety taneczne 
Piruet
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
Poziom 1 Sp1 1.8 1.2 0.6 2.6 – 0.3 – 0.7 – 1.0
Poziom 2 Sp2 1.8 1.2 0.6 3.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 3 Sp3 1.8 1.2 0.6 4.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 4 Sp4 1.8 1.2 0.6 5.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Kombinacja piruetów 
Poziom 1 CoSp1 1.8 1.2 0.6 2.6 – 0.3 – 0.7 – 1.0
Poziom 2 CoSp2 1.8 1.2 0.6 3.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 3 CoSp3 1.8 1.2 0.6 4.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 4 CoSp4 1.8 1.2 0.6 5.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Podnoszenia taneczne 
Podnoszenie stacjonarne 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
Poziom 1 StaLi1 1.8 1.2 0.6 2.6 – 0.3 – 0.7 – 1.0
Poziom 2 StaLi2 1.8 1.2 0.6 3.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 3 StaLi3 1.8 1.2 0.6 4.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 4 StaLi4 1.8 1.2 0.6 5.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Podnoszenie po linii prostej 
Poziom 1 SlLi1 1.8 1.2 0.6 2.0 – 0.3 – 0.7 – 1.0 
Poziom 2 SlLi2 1.8 1.2 0.6 3.0 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Poziom 3 SlLi3 1.8 1.2 0.6 4.0 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Poziom 4 SlLi4 1.8 1.2 0.6 4.5 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Podnoszenie po łuku 
Poziom 1 CuLi1 1.8 1.2 0.6 2.0 – 0.3 – 0.7 – 1.0 
Poziom 2 CuLi2 1.8 1.2 0.6 3.0 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Poziom 3 CuLi3 1.8 1.2 0.6 4.0 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Poziom 4 CuLi4 1.8 1.2 0.6 4.5 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Podnoszenie rotacyjne 
Poziom 1 RoLi1 1.8 1.2 0.6 2.0 – 0.3 – 0.7 – 1.0 
Poziom 2 RoLi2 1.8 1.2 0.6 3.0 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Poziom 3 RoLi3 1.8 1.2 0.6 4.0 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Poziom 4 RoLi4 1.8 1.2 0.6 4.5 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Kombinacja podnoszeń
Kombinacja podnoszeń jest oceniana jako jeden element poprzez zsumowanie wartości podstawowych dwóch pierwszych krótkich podnoszeń, a następnie przez dodanie GOE. GOE kombinacji podnoszeń jest równe sumie wartości GOE odpowiednich dla dwóch pierwszych krótkich podnoszeń. 
Seria twizzle sekwencyjnych lub synchronicznych 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
Poziom 1 STw1 1.8 1.2 0.6 3.1 – 0.3 – 0.7 – 1.0 
Poziom 2 STw2 1.8 1.2 0.6 4.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Poziom 3 STw3 1.8 1.2 0.6 5.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Poziom 4 STw4 1.8 1.2 0.6 6.6 – 0.5 – 1.0 – 1.5 
Sekwencje kroków 
Kreatywna sekwencja kroków (ang. Pattern Dance Type Step Sequence) 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
Poziom B PStB 1.8 1.2 0,6 2.6 -0.5 1.0 -1.5
Poziom 1 PSt1 1.8 1.2 0.6 4.1 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 PSt2 3.3 2.2 1.1 5.6 -1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 3 PSt3 3.3 2.2 1.1 7.1 -1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 4 PSt4 3.3 2.2 1.1 8.6 -1.0 – 2.0 – 3.0
Sekwencja kroków po linii środkowej w trzymaniu
Poziom B MiStB 1.8 1.2 0,6 2.6 -0.5 1.0 -1.5
Poziom 1 MiSt1 1.8 1.2 0.6 4.1 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 MiSt2 3.3 2.2 1.1 5.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 3 MiSt3 3.3 2.2 1.1 7.1 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 4 MiSt4 3.3 2.2 1.1 8.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Sekwencja kroków po przekątnej w trzymaniu 
Poziom B DiStB 1.8 1.2 0,6 2.6 -0.5 1.0 -1.5
Poziom 1 DiSt1 1.8 1.2 0.6 4.1 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 DiSt2 3.3 2.2 1.1 5.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 3 DiSt3 3.3 2.2 1.1 7.1 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 4 DiSt4 3.3 2.2 1.1 8.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Sekwencja kroków po kole w trzymaniu
Poziom B CiStB 1.8 1.2 0,6 2.6 -0.5 1.0 -1.5
Poziom 1 CiSt1 1.8 1.2 0.6 4.1 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 CiSt2 3.3 2.2 1.1 5.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 3 CiSt3 3.3 2.2 1.1 7.1 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 4 CiSt4 3.3 2.2 1.1 8.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Sekwencja kroków po serpentynie w trzymaniu
Poziom B SeStB 1.8 1.2 0,6 2.6 -0.5 1.0 -1.5
Poziom 1 SeSt1 1.8 1.2 0.6 4.1 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 SeSt2 3.3 2.2 1.1 5.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 3 SeSt3 3.3 2.2 1.1 7.1 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 4 SeSt4 3.3 2.2 1.1 8.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Sekwencja kroków po linii środkowej w rozdzieleniu
Poziom B NtMiStB 1.8 1.2 0,6 2.6 -0.5 1.0 -1.5
Poziom 1 NtMiSt1 1.8 1.2 0.6 4.1 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 NtMiSt2 3.3 2.2 1.1 5.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 3 NtMiSt3 3.3 2.2 1.1 7.1 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 4 NtMiSt4 3.3 2.2 1.1 8.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Sekwencja kroków po przekątnej w rozdzieleniu
Poziom B NtDiStB 1.8 1.2 0,6 2.6 -0.5 1.0 -1.5
Poziom 1 NtDiSt1 1.8 1.2 0.6 4.1 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 NtDiSt2 3.3 2.2 1.1 5.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 3 NtDiSt3 3.3 2.2 1.1 7.1 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 4 NtDiSt4 3.3 2.2 1.1 8.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Sekwencja kroków po kole w rozdzieleniu
Poziom B NtCiStB 1.8 1.2 0,6 2.6 -0.5 1.0 -1.5
Poziom 1 NtCiSt1 1.8 1.2 0.6 4.1 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 NtCiSt2 3.3 2.2 1.1 5.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 3 NtCiSt3 3.3 2.2 1.1 7.1 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 4 NtCiSt4 3.3 2.2 1.1 8.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Sekwencja kroków po serpentynie w rozdzieleniu
Poziom B NtSeStB 1.8 1.2 0,6 2.6 -0.5 1.0 -1.5
Poziom 1 NtSeSt1 1.8 1.2 0.6 4.1 – 0.5 – 1.0 – 1.5
Poziom 2 NtSeSt2 3.3 2.2 1.1 5.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 3 NtSeSt3 3.3 2.2 1.1 7.1 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Poziom 4 NtSeSt4 3.3 2.2 1.1 8.6 – 1.0 – 2.0 – 3.0
Elementy choreograficzne  
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
Podnoszenie choreograficzne ChLi1 2.1 1.4 0.7 1.0 – 0.3 – 0.6 – 0.9
Choreograficzny element obrotowy ChSp1 2.1 1.4 0.7 1.0 – 03 – 0.6 – 0.9
Choreograficzna Sekwencja  Twizzli ChTw1 2.1 1.4 0.7 1.0 – 0.3 – 0.6 – 09

 

Tabela wartości dla tańców obowiązkowych (z procedurą elementu kluczowego)

Tańce obowiązkowe z procedurą elementu kluczowego
1. Fourteenstep 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja FO1Sq1 2.1 1.4 0.7 1.8 – 0.3 – 0.9 – 1.5
FO1Sq2 2.1 1.4 0.7 2.6 – 0.7 – 1.4 – 1.9
FO1Sq3 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.0
FO1Sq4 2.1 1.4 0.7 4.1 – 0.7 – 1.4 – 2.1
2. Sekwencja FO2Sq1 2.5 1.7 0.8 2.0 – 0.5 – 1.1 – 1.7
FO2Sq2 2.5 1.7 0.8 2.9 – 0.8 – 1.7 – 2.2
FO2Sq3 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.4
FO2Sq4 2.5 1.7 0.8 4.6 – 0.8 – 1.7 – 2.5
3. Sekwencja FO3Sq1 2.9 1.9 1.0 2.2 – 0.7 – 1.3 – 1.9
FO3Sq2 2.9 1.9 1.0 3.1 – 1.0 – 1.9 – 2.3
FO3Sq3 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.8
FO3Sq4 2.9 1.9 1.0 5.0 – 1.0 – 1.9 – 2.9
4. Sekwencja FO4Sq1 3.3 2.2 1.1 2.4 – 0.9 – 1.5 – 2.1
FO4Sq2 3.3 2.2 1.1 3.4 – 1.1 – 2.2 – 2.6
FO4Sq3 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.1
FO4Sq4 3.3 2.2 1.1 5.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
2. Foxtrot 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja FT1Sq1 2.1 1.4 0.7 1.8 – 0.3 – 0.9 – 1.5
FT1Sq2 2.1 1.4 0.7 2.6 – 0.7 – 1.4 – 1.9
FT1Sq3 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.0
FT1Sq4 2.1 1.4 0.7 4.1 – 0.7 – 1.4 – 2.1
2. Sekwencja FT2Sq1 2.5 1.7 0.8 2.0 – 0.5 – 1.1 – 1.7
FT2Sq2 2.5 1.7 0.8 2.9 – 0.8 – 1.7 – 2.2
FT2Sq3 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.4
FT2Sq4 2.5 1.7 0.8 4.6 – 0.8 – 1.7 – 2.5
3. Sekwencja FT3Sq1 2.9 1.9 1.0 2.2 – 0.7 – 1.3 – 1.9
FT3Sq2 2.9 1.9 1.0 3.1 – 1.0 – 1.9 – 2.3
FT3Sq3 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.8
FT3Sq4 2.9 1.9 1.0 5.0 – 1.0 – 1.9 – 2.9
4. Sekwencja FT4Sq1 3.3 2.2 1.1 2.4 – 0.9 – 1.5 – 2.1
FT4Sq2 3.3 2.2 1.1 3.4 – 1.1 – 2.2 – 2.6
FT4Sq3 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.1
FT4Sq4 3.3 2.2 1.1 5.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
3. Rocker Foxtrot 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja RF1Sq1 2.1 1.4 0.7 1.8 – 0.3 – 0.9 – 1.5
RF1Sq2 2.1 1.4 0.7 2.6 – 0.7 – 1.4 – 1.9
RF1Sq3 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.0
RF1Sq4 2.1 1.4 0.7 4.1 – 0.7 – 1.4 – 2.1
2. Sekwencja RF2Sq1 2.5 1.7 0.8 2.0 – 0.5 – 1.1 – 1.7
RF2Sq2 2.5 1.7 0.8 2.9 – 0.8 – 1.7 – 2.2
RF2Sq3 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.4
RF2Sq4 2.5 1.7 0.8 4.6 – 0.8 – 1.7 – 2.5
3. Sekwencja RF3Sq1 2.9 1.9 1.0 2.2 – 0.7 – 1.3 – 1.9
RF3Sq2 2.9 1.9 1.0 3.1 – 1.0 – 1.9 – 2.3
RF3Sq3 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.8
RF3Sq4 2.9 1.9 1.0 5.0 – 1.0 – 1.9 – 2.9
4. Sekwencja RF4Sq1 3.3 2.2 1.1 2.4 – 0.9 – 1.5 – 2.1
RF4Sq2 3.3 2.2 1.1 3.4 – 1.1 – 2.2 – 2.6
RF4Sq3 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.1
RF4Sq4 3.3 2.2 1.1 5.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
 4. European Waltz
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja EW1Sq1 4.2 2.8 1.4 3.6 – 0.6 – 1.8 – 3.0
EW1Sq2 4.2 2.8 1.4 5.1 – 1.4 – 2.8 – 3.6
EW1Sq3 4.2 2.8 1.4 6.7 – 1.4 – 2.8 – 4.1
EW1Sq4 4.2 2.8 1.4 8.2 – 1.4 – 2.8 – 4.2
2. Sekwencja EW2Sq1 6.6 4.4 2.2 4.8 – 1.8 – 3.0 – 4.2
EW2Sq2 6.6 4.4 2.2 6.9 – 2.2 – 4.4 – 5.4
EW2Sq3 6.6 4.4 2.2 8.9 – 2.2 – 4.4 – 6.2
EW2Sq4 6.6 4.4 2.2 11.0 – 2.2 – 4.4 – 6.6
5. American Waltz 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja AW1Sq1 4.2 2.8 1.4 3.6 – 0.6 – 1.8 – 3.0
AW1Sq2 4.2 2.8 1.4 5.1 – 1.4 – 2.8 – 3.6
AW1Sq3 4.2 2.8 1.4 6.7 – 1.4 – 2.8 – 4.1
AW1Sq4 4.2 2.8 1.4 8.2 – 1.4 – 2.8 – 4.2
2. Sekwencja AW2Sq1 6.6 4.4 2.2 4.8 – 1.8 – 3.0 – 4.2
AW2Sq2 6.6 4.4 2.2 6.9 – 2.2 – 4.4 – 5.4
AW2Sq3 6.6 4.4 2.2 8.9 – 2.2 – 4.4 – 6.2
AW2Sq4 6.6 4.4 2.2 11.0 – 2.2 – 4.4 – 6.6
9. Starlight Waltz 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja SW1Sq1Se1 2.1 1.4 0.7 1.8 – 0.3 – 0.9 – 1.5
SW1Sq1Se2 2.1 1.4 0.7 2.6 – 0.7 – 1.4 – 1.9
SW1Sq1Se3 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.0
SW1Sq1Se4 2.1 1.4 0.7 4.1 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja SW1Sq2Se1 2.5 1.7 0.8 2.0 – 0.5 – 1.1 – 1.7
SW1Sq2Se2 2.5 1.7 0.8 2.9 – 0.8 – 1.7 – 2.2
SW1Sq2Se3 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.4
SW1Sq2Se4 2.5 1.7 0.8 4.6 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja SW2Sq1Se1 2.9 1.9 1.0 2.2 – 0.7 – 1.3 – 1.9
SW2Sq1Se2 2.9 1.9 1.0 3.1 – 1.0 – 1.9 – 2.3
SW2Sq1Se3 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.8
SW2Sq1Se4 2.9 1.9 1.0 5.0 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja SW2Sq2Se1 3.3 2.2 1.1 2.4 – 0.9 – 1.5 – 2.1
SW2Sq2Se2 3.3 2.2 1.1 3.4 – 1.1 – 2.2 – 2.6
SW2Sq2Se3 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.1
SW2Sq2Se4 3.3 2.2 1.1 5.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
12. Kilian 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja KI1Sq1 1.4 1.0 0.5 1.2 – 0.2 – 0.6 – 1.0
KI1Sq2 1.4 1.0 0.5 1.7 – 0.5 – 1.0 – 1.2
KI1Sq3 1.4 1.0 0.5 2.2 – 0.5 – 1.0 – 1.4
KI1Sq4 1.4 1.0 0.5 2.7 – 0.5 – 1.0 – 1.4
2. Sekwencja KI2Sq1 1.5 1.1 0.5 1.2 – 0.2 – 0.6 – 1.0
KI2Sq2 1.5 1.1 0.5 1.8 – 0.5 – 1.1 – 1.3
KI2Sq3 1.5 1.1 0.5 2.4 – 0.5 – 1.1 – 1.5
KI2Sq4 1.5 1.1 0.5 2.9 – 0.5 – 1.1 – 1.5
3. Sekwencja KI3Sq1 1.7 1.2 0.6 1.4 – 0.4 – 0.8 – 1.2
KI3Sq2 1.7 1.2 0.6 1.9 – 0.6 – 1.2 – 1.4
KI3Sq3 1.7 1.2 0.6 2.6 – 0.6 – 1.2 – 1.7
KI3Sq4 1.7 1.2 0.6 3.1 – 0.6 – 1.2 – 1.7
4. Sekwencja KI4Sq1 1.9 1.2 0.6 1.4 – 0.4 – 0.8 – 1.2
KI4Sq2 1.9 1.2 0.6 2.1 – 0.6 – 1.2 – 1.6
KI4Sq3 1.9 1.2 0.6 2.6 – 0.6 – 1.2 – 1.7
KI4Sq4 1.9 1.2 0.6 3.3 – 0.6 – 1.2 – 1.9
5. Sekwencja KI5Sq1 2.1 1.3 0.7 1.6 – 0.6 – 1.0 – 1.4
KI5Sq2 2.1 1.3 0.7 2.2 – 0.7 – 1.3 – 1.7
KI5Sq3 2.1 1.3 0.7 2.8 – 0.7 – 1.3 – 1.9
KI5Sq4 2.1 1.3 0.7 3.5 – 0.7 – 1.3 – 2.1
6. Sekwencja KI6Sq1 2.2 1.4 0.7 1.6 – 0.6 – 1.0 – 1.4
KI6Sq2 2.2 1.4 0.7 2.3 – 0.7 – 1.4 – 1.8
KI6Sq3 2.2 1.4 0.7 3.0 – 0.7 – 1.4 – 2.1
KI6Sq4 2.2 1.4 0.7 3.7 – 0.7 – 1.4 – 2.2
20. Tango 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja TA1Sq1 4.2 2.8 1.4 3.6 – 0.6 – 1.8 – 3.0
TA1Sq2 4.2 2.8 1.4 5.1 – 1.4 – 2.8 – 3.6
TA1Sq3 4.2 2.8 1.4 6.7 – 1.4 – 2.8 – 4.1
TA1Sq4 4.2 2.8 1.4 8.2 – 1.4 – 2.8 – 4.2
2. Sekwencja TA2Sq1 6.6 4.4 2.2 4.8 – 1.8 – 3.0 – 4.2
TA2Sq2 6.6 4.4 2.2 6.9 – 2.2 – 4.4 – 5.4
TA2Sq3 6.6 4.4 2.2 8.9 – 2.2 – 4.4 – 6.2
TA2Sq4 6.6 4.4 2.2 11.0 – 2.2 – 4.4 – 6.6
23. Blues 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja BL1Sq1 2.8 1.9 1.0 2.4 – 0.4 – 1.2 – 2.0
BL1Sq2 2.8 1.9 1.0 3.4 – 1.0 – 1.9 – 2.4
BL1Sq3 2.8 1.9 1.0 4.4 – 1.0 – 1.9 – 2.7
BL1Sq4 2.8 1.9 1.0 5.5 – 1.0 – 1.9 – 2.8
2. Sekwencja BL2Sq1 3.6 2.4 1.2 2.8 – 0.8 – 1.6 – 2.4
BL2Sq2 3.6 2.4 1.2 4.0 – 1.2 – 2.4 – 3.0
BL2Sq3 3.6 2.4 1.2 5.2 – 1.2 – 2.4 – 3.4
BL2Sq4 3.6 2.4 1.2 6.4 – 1.2 – 2.4 – 3.6
3. Sekwencja BL3Sq1 4.4 2.9 1.4 3.2 – 1.2 – 2.0 – 2.8
BL3Sq2 4.4 2.9 1.4 4.6 – 1.4 – 2.9 – 3.6
BL3Sq3 4.4 2.9 1.4 6.0 – 1.4 – 2.9 – 4.2
BL3Sq4 4.4 2.9 1.4 7.3 – 1.4 – 2.9 – 4.4

 

Tabela wartości dla tańców obowiązkowych (bez procedury elementu kluczowego)

1. Fourteenstep 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja FO1Sq 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
2. Sekwencja FO2Sq 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
3. Sekwencja FO3Sq 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
4. Sekwencja FO4Sq 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
2. Foxtrot 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja FT1Sq 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
2. Sekwencja FT2Sq 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
3. Sekwencja FT3Sq 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
4. Sekwencja FT4Sq 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
3. Rocker Foxtrot 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja RF1Sq 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
2. Sekwencja RF2Sq 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
3. Sekwencja RF3Sq 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
4. Sekwencja RF4Sq 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
4. European Waltz 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja EW1Sq 4.2 2.8 1.4 6.7 – 1.4 – 2.8 – 4.2
2. Sekwencja EW2Sq 6.6 4.4 2.2 8.9 – 2.2 – 4.4 – 6.6
5. American Waltz 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja AW1Sq 4.2 2.8 1.4 6.7 – 1.4 – 2.8 – 4.2
2. Sekwencja AW2Sq 6.6 4.4 2.2 8.9 – 2.2 – 4.4 – 6.6
6. Westminster Waltz 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja WW1Sq1se 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja WW1Sq2Se 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja WW2Sq1Se 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja WW2Sq2Se 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
7. Viennese Waltz 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja VW1Sq 2.8 1.9 1.0 4.4 – 1.0 – 1.9 – 2.8
2. Sekwencja VW2Sq 3.6 2.4 1.2 5.2 – 1.2 – 2.4 – 3.6
3. Sekwencja VW3Sq 4.4 2.9 1.4 6.0 – 1.4 – 2.9 – 4.4
8. Austrian Waltz 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja OW1Sq1Se 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja OW1Sq2Se 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja OW2Sq1Se 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja OW2Sq2Se 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
9. Starlight Waltz 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja SW1Sq1Se 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja SW1Sq2Se 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja SW2Sq1Se 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja SW2Sq2Se 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
10. Ravensburger Waltz 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja RW1Sq1Se 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja RW1Sq2Se 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja RW2Sq1Se 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja RW2Sq2Se 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
11. Golden Waltz 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja GW1Sq1Se 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja GW1Sq2Se 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja GW2Sq1Se 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja GW2Sq2Se 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
12. Kilan 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja KI1Sq 1.4 1.0 0.5 2.2 – 0.5 – 1.0 – 1.4
2. Sekwencja KI2Sq 1.5 1.1 0.5 2.4 – 0.5 – 1.1 – 1.5
3. Sekwencja KI3Sq 1.7 1.2 0.6 2.6 – 0.6 – 1.2 – 1.7
4. Sekwencja KI4Sq 1.9 1.2 0.6 2.6 – 0.6 – 1.2 – 1.9
5. Sekwencja KI5Sq 2.1 1.3 0.7 2.8 – 0.7 – 1.3 – 2.1
6. Sekwencja KI6Sq 2.2 1.4 0.7 3.0 – 0.7 – 1.4 – 2.2
13. Yankee Polka 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja YP1Sq1Se 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja YP1Sq2Se 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja YP2Sq1Se 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja YP2Sq2Se 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
14. Quickstep 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja QS1Sq 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
2. Sekwencja QS2Sq 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
3. Sekwencja QS3Sq 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
4. Sekwencja QS4Sq 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
15. Finnstep 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja FS1Sq1Se 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja FS1Sq2Se 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja FS2Sq1Se 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja FS2Sq2Se 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
16. Paso Doble 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja PD1Sq 2.8 1.9 1.0 4.4 – 1.0 – 1.9 – 2.8
2. Sekwencja PD2Sq 3.6 2.4 1.2 5.2 – 1.2 – 2.4 – 3.6
3. Sekwencja PD3Sq 4.4 2.9 1.4 6.0 – 1.4 – 2.9 – 4.4
17. Rhumba 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja RH1Sq 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
2. Sekwencja RH2Sq 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
3. Sekwencja RH3Sq 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
4. Sekwencja RH4Sq 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
18. Cha Cha Congelado 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja CC1Sq 4.2 2.8 1.4 6.7 – 1.4 – 2.8 – 4.2
2. Sekwencja CC2Sq 6.6 4.4 2.2 8.9 – 2.2 – 4.4 – 6.6
19. Silver Samba 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja SS1Sq1Se 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja SS1Sq2Se 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja SS2Sq1Se 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja SS2Sq2Se 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
20. Tango 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja TA1Sq 4.2 2.8 1.4 6.7 – 1.4 – 2.8 – 4.2
2. Sekwencja TA2Sq 6.6 4.4 2.2 8.9 – 2.2 – 4.4 – 6.6
21. Argentine Tango 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja AT1Sq1Se 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja AT1Sq2Se 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja AT2Sq1Se 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja AT2Sq2Se 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
22. Tango Romantica 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja TR1Sq1Se 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja TR1Sq2Se 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja TR2Sq1Se 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja TR2Sq2Se 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3
23. Blues 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja BL1Sq 2.8 1.9 1.0 4.4 – 1.0 – 1.9 – 2.8
2. Sekwencja BL2Sq 3.6 2.4 1.2 5.2 – 1.2 – 2.4 – 3.6
3. Sekwencja BL3Sq 4.4 2.9 1.4 6.0 – 1.4 – 2.9 – 4.4
24. Midnight Blues 
Nazwa elementuSkrót+3+2+1Podstawowa-1-2-3
1. Sekwencja 1. Sekcja MB1Sq1Se 2.1 1.4 0.7 3.3 – 0.7 – 1.4 – 2.1
1. Sekwencja 2. Sekcja MB1Sq2Se 2.5 1.7 0.8 3.7 – 0.8 – 1.7 – 2.5
2. Sekwencja 1. Sekcja MB2Sq1Se 2.9 1.9 1.0 4.1 – 1.0 – 1.9 – 2.9
2. Sekwencja 2. Sekcja MB2Sq2Se 3.3 2.2 1.1 4.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3

 

Wytyczne dla GOE

Wytyczne dla GOE

Oryginalna tabela wartości, poziomy trudności oraz wskazówki do przyznawania Oceny Jakości Wykonania (GOE), sezon 2017/2018 – Komunikat ISU nr 2089  jest dostępna na stronie ISU

Pozytywne aspekty GOE dla solistów, solistek i par sportowych

Poniższe wytyczne są użytkowane razem (pozytywne z negatywnymi). Końcowe GOE wykonanego elementu jest rezultatem połączenia zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów. Ważne jest aby końcowe GOE elementu odzwierciedlało zarówno aspekty pozytywne jak i wszelkie odjęcia które mogą się zdarzyć.

Końcowe GOE jest obliczane poprzez rozważenie przez sędziów w pierwszej kolejności pozytywnych aspektów wykonanego elementu, ustalane dzięki temu jest wyjściowe GOE elementu, następnie sędziowie obniżają GOE zgodnie z wytycznymi o potencjalne błędy. Rezultat to końcowe GOE elementu.

Aby ustalić wyjściowe GOE sędziowie muszą rozważyć kryteria dla każdego wykonanego elementu. Każdy sędzia według własnego uznania może zdecydować o liczbie kryteriów dla każdej oceny, ale ogólne zalecenia są następujące:

 • Dla oceny +1: 2 kryteria
 • Dla oceny +2: 4 kryteria
 • Dla oceny +3: 6 lub więcej kryteriów
Soliści i solistki

Elementy skokowe

 1. niespodziewane / twórcze / trudne wejście
 2. wyraźnie rozpoznawalne (kreatywne, interesujące, oryginalne dla skoków poprzedzanych krokami/ruchami w programie krótkim) kroki / ruchy łyżwiarskie bezpośrednio poprzedzające element
 3. zmiana pozycji w powietrzu / opóźnienie w rotacji
 4. dobra wysokość i odległość
 5. dobre przedłużone lądowanie / twórcze wyjście
 6. dobra płynność od wejścia do wyjścia wliczając kombinacje skoków / sekwencje
 7. sprawiający wrażenie niewymagającego wysiłku podczas wykonania
 8. element pasujący do muzyki

Piruety

 1. dobra prędkość albo przyspieszenie podczas piruetu
 2. umiejętność szybkiego umiejscowienia piruetu
 3. zrównoważona ilość obrotów we wszystkich pozycjach
 4. wyraźnie więcej niż wymagana liczba obrotów
 5. dobra, mocna pozycja / pozycje (łącznie z wysokością i pozycją w powietrzu / lądowaniem po skoku do piruetu)
 6. kreatywność i oryginalność
 7. dobra kontrola przez wszystkie fazy piruetu
 8. element pasujący do muzyki

Sekwencje kroków

 1. dobra energia i wykonanie
 2. dobra prędkość lub przyspieszenie podczas wykonywania sekwencji kroków
 3. użycie różnych odmian kroków podczas sekwencji
 4. głębokie czyste krawędzie (uwzględniając wejście i wyjście we wszystkich obrotach)
 5. dobra kontrola i zaangażowanie całego ciała dla utrzymania dokładnego wykonania kroków
 6. kreatywność i oryginalność
 7. sprawiająca wrażenie niewymagającego wysiłku podczas wykonania
 8. element podkreślający strukturę muzyki

Sekwencje choreograficzne

 1. dobra płynność, energia i wykonanie
 2. dobra prędkość lub przyspieszenie podczas sekwencji
 3. dobra przejrzystość i precyzja
 4. dobra kontrola i zaangażowanie całego ciała
 5. kreatywność i oryginalność
 6. sprawiająca wrażenie niewymagającego wysiłku podczas wykonania
 7. odzwierciedlający koncepcję / charakter programu
 8. element podkreślający strukturę muzyki
Pary sportowe

Podnoszenia

 1. dobre wejście i pozycja lądowania u obojga partnerów
 2. poprawne i estetycznie zadowalające pozycje w powietrzu
 3. dobre pokrycie lodu podczas elementu
 4. brak skrobania krawędzią łyżwy po lodzie przez partnera lub partnerkę podczas wszystkich faz podnoszenia
 5. dobra prędkość i płynność
 6. zdolność utrzymania dobrej płynności od jednej pozycji do drugiej
 7. sprawiające wrażenie niewymagającego wysiłku podczas wykonania
 8. element pasujący do muzyki

Podnoszenia twistowe

 1. dobre wejście i pozycja lądowania u obojga partnerów
 2. dobra pozycja partnera przy wyrzucie partnerki
 3. dobre pokrycie lodu podczas elementu
 4. czyste, kontrolowane złapanie partnerki
 5. dobra prędkość i rytm od wejścia do wyjścia
 6. dobra wysokość partnerki w powietrzu
 7. sprawiające wrażenie niewymagającego wysiłku podczas wykonania
 8. element pasujący do muzyki

Elementy skokowe

 1. niespodziewane / twórcze / trudne wejście
 2. zmiana pozycji w powietrzu / opóźnienie w rotacji
 3. dobra wysokość i odległość
 4. dobre przedłużone lądowanie / twórcze wyjście
 5. dobra płynność od wejścia do wyjścia
 6. dobre zgranie i bliskość obojga partnerów we wszystkich fazach
 7. sprawiające wrażenie niewymagającego wysiłku podczas wykonania
 8. element pasujący do muzyki

Skoki wyrzucane

 1. niespodziewane / twórcze / trudne wejście
 2. dobra pozycja partnera przy wyrzucie partnerki
 3. dobra pozycja partnerki w powietrzu
 4. dobre przedłużone lądowanie / twórcze wyjście
 5. dobra prędkość, wysokość, odległość
 6. dobra kontrola i płynność przy lądowaniu
 7. sprawiające wrażenie niewymagającego wysiłku podczas wykonania
 8. element pasujący do muzyki

Piruety w oddzieleniu

 1. dobra prędkość lub przyspieszenie podczas piruetu
 2. umiejętność szybkiego umiejscowienia piruetu
 3. zrównoważona ilość obrotów we wszystkich pozycjach
 4. wyraźnie więcej niż wymagana liczba obrotów
 5. dobre i identyczne pozycje u obojga partnerów
 6. dobra kontrola przez wszystkie fazy u obojga partnerów
 7. dobre zgranie i odległość pomiędzy partnerami
 8. element pasujący do muzyki

Piruety w parze

 1. dobra kontrola (wejście, obroty, wyjście) u obojga partnerów
 2. dobra szybkość albo przyspieszenie podczas piruetu
 3. zrównoważona ilość obrotów we wszystkich pozycjach
 4. wyraźnie więcej niż wymagana liczba obrotów
 5. dobre pozycje u obojga partnerów
 6. kreatywność i oryginalność
 7. wykonane z ciągłą płynnością i łatwością
 8. element pasujący do muzyki

Spirale śmierci

 1. dobra płynność podczas wejścia i wyjścia
 2. dobra kontrola i prędkość w pozycji spirali śmierci
 3. dobra jakość pozycji u obojga partnerów
 4. brak skrobania krawędzią łyżwy po lodzie przez partnera lub partnerkę podczas wszystkich faz spirali
 5. dobre, kontrolowane przejście do wymaganej pozycji
 6. sprawiająca wrażenie niewymagającego wysiłku podczas wykonania
 7. kreatywność i oryginalność
 8. element pasujący do muzyki

Sekwencje kroków

 1. dobra energia i wykonanie
 2. dobra prędkość lub przyspieszenie podczas sekwencji kroków
 3. użycie różnych odmian kroków podczas sekwencji
 4. głębokie czyste krawędzie (uwzględniając wejście i wyjście we wszystkich obrotach)
 5. dobra kontrola i zaangażowanie całego ciała dla utrzymania dokładnego wykonania kroków
 6. kreatywność i oryginalność
 7. dobre zgranie
 8. element podkreślający strukturę muzyki

Sekwencje choreograficzne

 1. dobra płynność, energia i wykonanie
 2. dobra prędkość lub przyspieszenie podczas sekwencji
 3. dobra przejrzystość i precyzja
 4. dobra kontrola i zaangażowanie całego ciała u obojga partnerów
 5. kreatywność i oryginalność
 6. sprawiająca wrażenie niewymagającego wysiłku podczas wykonania
 7. odzwierciedlający koncepcję / charakter programu
 8. element podkreślający strukturę muzyki

Negatywne aspekty GOE dla solistów, solistek i par sportowych

Elementy bez wartości będą sygnalizowane do panelu sędziowskiego, GOE takich elementów nie wpływa na rezultat.

W przypadku wielu błędów odpowiednie odjęcia będą dodawane. Jednak w przypadku par sportowych odjęcie przyznane za błąd jednego partnera lub ten sam błąd obu partnerów pozostaje takie samo.  

Soliści i solistki
 Elementy skokowe
Program krótki: element skokowy niezgodny z wymogami, końcowe GOE musi wynosić: -3Skok zdegradowany (znak << )-2 do -3
Program krótki: Brak wymaganych kroków / ruchów poprzedzających skok  -3Niepełna rotacja (znak < )-1 do -2
Program krótki: Przerwa między wymaganymi krokami / ruchami a skokiem / tylko 1 krok / ruch poprzedzający skok-1 do -2Niepełna rotacja (bez znaku) łącznie z Eulerem w kombinacji-1
Upadek-3Słaba prędkość, wysokość, odległość, pozycja w powietrzu-1 do -2
Lądowanie na dwie nogi-3Dotknięcie obiema rękami lodu w skoku-2
Postawienie nogi wolnej dla utrzymania lądowania po skoku (ang. stepping out)-2 do -3Dotknięcie jedną ręką lub nogą wolną lodu w skoku-1
2 obroty trójkowe pomiędzy skokami (kombinacja skoków)-2Utrata płynności / kierunku / rytmu pomiędzy skokami (kombinacja / sekwencja)  -1 do -2
Poważnie zła krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (znak „e”)-2 do -3Słabe lądowanie (zła pozycja / krawędź/ skrobanie łyżwą lodu itp.-1 do -2
Nieczysta zła krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (znak „!”)-1 do -2Słaby wyskok-1 do -2
Nieczysta zła krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (bez znaku)-1Długie przygotowanie do skoku-1 do -2
Piruety
Upadek-3Słaba / niezdarna / nieestetyczna pozycja / pozycje-1 do -3
Dotknięcie obiema rękami lodu -2Wolny piruet lub utrata prędkości w piruecie-1 do -3
Dotknięcie jedną ręką lub nogą wolną lodu w skoku-1 do -2Zmiana nogi słabo wykonana (łącznie z krzywizną wejścia / wyjścia z wyjątkiem zmiany kierunku obrotów)-1 do -3
Słaba pozycja lotu w powietrzu (skok do piruetu / wejście do piruetu)-1 do -3
Niewłaściwe wejście lub lądowanie w skoku do piruetu-1 do -2Mniej obrotów niż wymagana liczba-1 do -2
Wędrowanie po lodzie (nieumiejscowiony piruet)-1 do -3Niewyważona liczba obrotów w piruecie ze zmianą nogi-1
Sekwencje kroków
Program krótki: skoki z podstawowej listy z więcej niż pół obrotu-1Słaba jakość kroków, obrotów, pozycji-1 do -3
Upadek-3Potknięcie-1 do -2
Wykonywanie kroków / obrotów przez mniej niż połowę rysunku sekwencji kroków-2 do -3Brak zgodności z muzyką-1 do -2
 Sekwencje choreograficzne 
Upadek  -3Potknięcie-1 do -2
Niezdolność wyraźnego przedstawienia sekwencji-2 do -3Brak zgodności z muzyką-1 do -3
Utrata kontroli w trakcie wykonywana sekwencji-1 do -3Słaba jakość ruchów-1 do -2

 

Pary sportowe    
Podnoszenia
Upadek-3Słaba prędkość i / lub pokrycie lodu-1 do -3
Poważne problemy w trakcie podnoszenia-3Słabe obroty partnera i / lub zatrzymania obrotów-1 do -3
Niewielkie problemy w trakcie podnoszenia-1 do -2Słabe wejście / zejście z podnoszenia-1 do -3
Partnerka opada na partnera-2Zbyt długie przejście do podstawowej pozycji lub jej odmiany-1 do -3
Partnerka rozpoczyna lub kończy podnoszenie na dwóch nogach-2Dotknięcie lodu nogą wolną-1
Słabe pozycje w powietrzu lub w trakcie zejścia z podnoszenia-1 do -3Długie przygotowanie do podnoszenia-1
Podnoszenia twistowe
Upadek-3Zdegradowany (znak <<)-2
Partnerka opada na partnera-2 do -3Słaba wysokość lub odległość-1 do -3
Partnerka nie jest złapana w powietrzu przed lądowaniem-2Słabe wyjście (słaba prędkość, poważne skrobanie lodu łyżwą, brak wybicia z czubka)-1 do -2
Złapanie partnerki z podparciem na barkach partnera-1 do -2Słabe zejście (słaba prędkość, złe pozycje, niezdarne złapanie partnerki)-1 do -2
Partnerka ląduje na dwóch nogach-2Partnerka nie jest złapana w pasie-2
Partnerka dotyka lodu obiema rękami-2Długie przygotowanie do podnoszenia-1
Dotknięcie lodu nogą wolną-1  
Elementy skokowe, skoki wyrzucane
Upadek-3Słaba prędkość, wysokość, odległość, pozycja w powietrzu-1 do -2
Rozpoczęcie lub lądowanie w skoku na dwóch nogach  -2Duża odległość miedzy partnerami – elementy skokowe-1 do -3
Postawienie nogi wolnej dla utrzymania lądowania po skoku (ang. stepping out)-2Słaby wyskok-1 do -2
Nierówna liczba obrotów w skokach u obojga partnerów-2Utrata płynności / kierunku / rytmu pomiędzy skokami (kombinacja / sekwencja)-1 do -2
Skok zdegradowany (znak << )-2 do -3Słaba pozycja partnera przy wyskoku – skok wyrzucany-1 do -2
Niepełna rotacja (znak < )-1 do -2Słabe lądowanie (zła pozycja / krawędź/ skrobanie łyżwą lodu itp.-1 do -2
Niepełna rotacja (bez znaku) łącznie z Eulerem w kombinacji-1Długie przygotowanie do skoku-1 do -2
2 obroty trójkowe pomiędzy skokami (kombinacja skoków)-2Dotknięcie obiema rękami lodu w skoku-2
Poważnie zła krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (znak „e”)-2 do -3Dotknięcie jedną ręką lub nogą wolną lodu w skoku-1 do -2
Nieczysta zła krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (znak „!”)-1 do -2Brak synchronizacji -1 do -3
Nieczysta zła krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (bez znaku)-1  
Piruety w oddzieleniu i w parze
Program krótki, kombinacja piruetów w parze (PCoSp): zmiana nogi nie wykonana w tym samym czasie przez partnerów-1 do -2Mniej obrotów niż wymagana liczba-1 do -2
Upadek-3Słaba / niezdarna / nieestetyczna pozycja / pozycje-1 do -3
Dotknięcie obiema rękami lodu w skoku-2Wędrowanie po lodzie (nieumiejscowiony piruet)-1 do -3
Dotknięcie jedną ręką lub nogą wolną lodu w skoku-1 do -2Zmiana nogi słabo wykonana (łącznie z krzywizną wejścia / wyjścia z wyjątkiem zmiany kierunku obrotów)-1 do -3
Wolny piruet lub utrata prędkości w piruecie-1 do -3Zatrzymanie podczas piruetu (z wyjątkiem zmiany kierunku obrotów)-1 do -2
Zbyt duża odległość między partnerami-1 do -3Słaba pozycja lotu w powietrzu (skok do piruetu / wejście do piruetu)-1 do -3
Niewłaściwe wejście lub lądowanie w skoku do piruetu-1 do -2Brak synchronizacji-1 do -3
Spirale śmierci
Upadek-3Jakakolwiek część ciała partnerki (oprócz włosów) dotyka lodu-1 do -2
Zła pozycja cyrkla (brak wbitego czubka itp.)-2 do -3Wolna spirala śmierci lub redukcja prędkości-1 do -3
Partnerka dotyka lodu nie tylko ostrzem łyżwy-2 do -3Słaba jakość krawędzi u partnerki-1
Słaba pozycja partnerki (zbyt wysoka itp.)-1 do -3Użycie obu rąk przez partnera / partnerkę w celu pomocy przy wyjeździe-1 do -2
Słabe wyjście-1 do -3  
Sekwencje kroków  
Program krótki: skoki z podstawowej listy z więcej niż pół obrotu-1Brak zgodności z muzyką  -1 do -2
Upadek-3Potknięcie-1 do -2
Wykonywanie kroków / obrotów przez mniej niż połowę rysunku sekwencji kroków-2 do -3Słaba jakość kroków, obrotów, pozycji-1 do -3
  Brak synchronizacji-1 do -3
Sekwencje choreograficzne
Upadek  -3Potknięcie-1 do -2
Niezdolność wyraźnego przedstawienia sekwencji-2 do -3Brak zgodności z muzyką-1 do -3
Utrata kontroli w trakcie wykonywana sekwencji-1 do -3Słaba jakość ruchów-1 do -2

Dodatkowe uwagi

Komponenty

Ocena “10” nie powinna być przyznawana dla żadnego z komponentów w programie zawierającym upadek lub poważny błąd.

Więcej na oficjalnej stronie ISU.

X