Kalendarz / Wyniki

Status Data Miejsce Kraj Konkurencja Kategoria Wyniki Protokoły Klasyfikacje
  21-23.10.2022 Norwood  USA Skate America Grand Prix GP      
  21.10.2022 Norwood  USA program krótki par sportowych GP Wyniki Protokoły  
  21.10.2022 Norwood  USA program krótki solistów GP Wyniki Protokoły  
  22.10.2022 Norwood  USA taniec rytmiczny par tanecznych GP Wyniki Protokoły  
  22.10.2022 Norwood  USA program krótki solistek  GP Wyniki Protokoły  
  22.10.2022 Norwood  USA program dowolny par sportowych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  22.10.2022 Norwood  USA program dowolny solistów GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  23.10.2022 Norwood  USA taniec dowolny par tanecznych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  23.10.2022 Norwood  USA program dowolny solistek GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  28-30.10.2022 Mississauga  CAN Skate Canada Grand Prix GP      
  28.10.2022 Mississauga  CAN program krótki solistek   GP Wyniki Protokoły  
  28.10.2022 Mississauga  CAN taniec rytmiczny par tanecznych  GP Wyniki Protokoły  
  28.10.2022 Mississauga  CAN program krótki par sportowych GP Wyniki Protokoły  
  28.10.2022 Mississauga  CAN program krótki solistów GP Wyniki Protokoły  
  29.10.2022 Mississauga  CAN program dowolny solistek  GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  29.10.2022 Mississauga  CAN taniec dowolny par tanecznych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  29.10.2022 Mississauga  CAN program dowolny par sportowych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  29.10.2022 Mississauga  CAN program dowolny solistów GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  04-06.11.2022 Angers  FRA Internationaux de France Grand Prix    GP      
  04.11.2022 Angers  FRA program krótki solistek   GP Wyniki Protokoły  
  04.11.2022 Angers  FRA taniec rytmiczny par tanecznych  GP Wyniki Protokoły  
  04.11.2022 Angers  FRA program krótki solistów  GP Wyniki Protokoły  
  04.11.2022 Angers  FRA program krótki par sportowych GP Wyniki Protokoły  
  05.11.2022 Angers  FRA program dowolny solistek  GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  05.11.2022 Angers  FRA taniec dowolny par tanecznych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  05.11.2022 Angers  FRA program dowolny solistów GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  05.11.2022 Angers  FRA program dowolny par sportowych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  11-13.11.2022 Sheffield  GBR MK John Wilson Trophy Grand Prix GP      
  11.11.2022 Sheffield  GBR program krótki par sportowych    GP Wyniki Protokoły  
  11.11.2022 Sheffield  GBR program krótki solistów   GP Wyniki Protokoły  
  12.11.2022 Sheffield  GBR taniec rytmiczny par tanecznych GP Wyniki Protokoły  
  12.11.2022 Sheffield  GBR program krótki solistek GP Wyniki Protokoły  
  12.11.2022 Sheffield  GBR program dowolny par sportowych   GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  12.11.2022 Sheffield  GBR program dowolny solistów  GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  13.11.2022 Sheffield  GBR program dowolny solistek GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  13.11.2022 Sheffield  GBR taniec dowolny par tanecznych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  18-20.11.2022 Sapporo JAP NHK Trophy Grand Prix   GP      
  18.11.2022 Sapporo JAP program krótki par sportowych    GP Wyniki Protokoły  
  18.11.2022 Sapporo JAP program krótki solistek GP Wyniki Protokoły  
  18.11.2022 Sapporo JAP taniec rytmiczny par tanecznych GP Wyniki Protokoły  
  18.11.2022 Sapporo JAP program krótki solistów  GP Wyniki Protokoły  
  19.11.2022 Sapporo JAP program dowolny par sportowych   GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  19.11.2022 Sapporo JAP program dowolny solistek GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  19.11.2022 Sapporo JAP taniec dowolny par tanecznych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  19.11.2022 Sapporo JAP program dowolny solistów  GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  25-27.11.2022 Espoo FIN Espoo Grand Prix GP      
  25.11.2022 Espoo FIN program krótki par sportowych    GP Wyniki Protokoły  
  25.11.2022 Espoo FIN program krótki solistek GP Wyniki Protokoły  
  25.11.2022 Espoo FIN program krótki solistów   GP Wyniki Protokoły  
  25.11.2022 Espoo FIN taniec rytmiczny par tanecznych GP Wyniki Protokoły  
  26.11.2022 Espoo FIN program dowolny par sportowych   GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  26.11.2022 Espoo FIN program dowolny solistek GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  26.11.2022 Espoo FIN program dowolny solistów GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  26.11.2022 Espoo FIN taniec dowolny par tanecznych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  08-11.12.2022 Turyn ITA Finał Grand Prix GP      
  08.12.2022 Turyn ITA program krótki par sportowych    GP Wyniki Protokoły  
  08.12.2022 Turyn ITA program krótki solistów  GP Wyniki Protokoły  
  09.12.2022 Turyn ITA program dowolny par sportowych     GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  09.12.2022 Turyn ITA taniec rytmiczny par tanecznych GP Wyniki Protokoły  
  09.12.2022 Turyn ITA program krótki solistek GP Wyniki Protokoły  
  10.12.2022 Turyn ITA program dowolny solistów GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  10.12.2022 Turyn ITA taniec dowolny par tanecznych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  10.12.2022 Turyn ITA program dowolny solistek  GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  23-29.01.2023 Espoo ITA Mistrzostwa Europy ME      
  25.01.2023 Espoo FIN program krótki par sportowych    GP Wyniki Protokoły  
  25.01.2023 Espoo FIN program krótki solistów  GP Wyniki Protokoły  
  26.01.2023 Espoo FIN program krótki solistek GP Wyniki Protokoły  
  26.01.2023 Espoo FIN program dowolny par sportowych    GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  27.01.2023 Espoo FIN taniec rytmiczny par tanecznych GP Wyniki Protokoły  
  27.01.2023 Espoo FIN program dowolny solistów GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  28.01.2023 Espoo FIN program dowolny solistek GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  28.01.2023 Espoo FIN taniec dowolny par tanecznych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  07-12.02.2023 Colorado Springs USA Mistrzostwa 4 Kontynentów M4K      
  09.02.2023 Colorado Springs USA program krótki solistek     GP Wyniki Protokoły  
  09.02.2023 Colorado Springs USA program krótki solistów  GP Wyniki Protokoły  
  10.02.2023 Colorado Springs USA program krótki par sportowych GP Wyniki Protokoły  
  10.02.2023 Colorado Springs USA taniec rytmiczny par tanecznych   GP Wyniki Protokoły  
  10.02.2023 Colorado Springs USA program dowolny solistek GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  11.02.2023 Colorado Springs USA program dowolny par sportowych  GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  11.02.2023 Colorado Springs USA program dowolny solistów GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  1202.2023 Colorado Springs USA taniec dowolny par tanecznych GP Wyniki Protokoły Klasyfikacja
  20-26.03.2023 Saitama JAP Mistrzostwa Świata      

 

Objaśnienia skrótów:

 

GP
Grand Prix
ME
Mistrzostwa Europy
M4K
Mistrzostwa Czterech Kontynentów
Mistrzostwa Świata
ZIO
Zimowe Igrzyska Olimpijskie
konkurencja medalowa.