Konkurencje

W dyscyplinie łyżwiarstwa figurowego rozróżnia się cztery konkurencje: jazda indywidualna kobiet (solistki), jazda indywidualna mężczyzn (soliści), pary sportowe i pary taneczne.

Jazda indywidualna solistek i solistów – to konkurencje odpowiednio kobiet i mężczyzn w ramach których zawodnicy wykonują indywidualnie (solo) swoje programy zawierające wymagane elementy jazdy figurowej na lodzie.

Pary sportowe – to konkurencja w której dwoje zawodników – kobieta i mężczyzna wykonują program zgodnie i harmonijnie, jadąc razem w taki sposób że ma się wrażenie jedności. Bardzo ważny w tej konkurencji jest dobór partnerów, wymagane od nich są: zbliżona technika łyżwiarska i tempo wykonywania poszczególnych elementów aby spełnić wymagania zgodnej jazdy.

Pary taneczne – to konkurencja która wywodzi się z tańca towarzyskiego, to taniec kobiety i mężczyzny na lodzie. Nie ma tu skoków, ani wysokich podnoszeń, za to partnerzy nie powinni oddzielać się od siebie na odległość dłuższą niż dwukrotna długość rąk. Większą uwagę zwraca się na wykonanie pracę nóg na lodzie (kroki) oraz ruchy ciała wyrażające taniec na lodzie.

Konkurencje solistów, solistek i par sportowych

Konkurencje solistek, solistów i par sportowe składają się z dwóch części:

Program krótki

 • Składa się z 7 obowiązkowych elementów z krokami łączącymi i/lub ruchami łyżwiarskimi. Ich kolejność jest dowolna. Co roku elementy są zmieniane.
 • Czas trwania programu krótkiego solistek, solistów i par sportowych wynosi 2 minuty 40 sekund (+/- 10 sekund)
 • Muzyka jest wybierana przez zawodników, muzyka wokalna jest dozwolona        

Program dowolny

 • Składa się z dobrze wyważonych elementów jazdy dowolnej i elementów łączących wykonanych z minimalnym wykorzystaniem jazdy na obu nogach, zgodnie z muzyką wybraną przez zawodników, muzyka wokalna jest dozwolona.
 • Czas trwania programu wynosi 4 minuty dla solistek (+/- 10 sekund) oraz 4 minuty 30 sekund (+/- 10 sekund) dla solistów i par sportowych
 • Od sezonu 2018/2019 czas trwania programu będzie wynosił 4 minuty (+/- 10 sekund) dla solistek, solistów i par sportowych
 • Zawodnicy mają pełną dowolność w wyborze elementów, które utworzą cały program.

Konkurencje par tanecznych

Konkurencja par tanecznych składa się z dwóch części:

 • Taniec krótki (zawierający elementy tańca obowiązkowego)
 • Taniec dowolny

Taniec obowiązkowy (tańce obowiązkowe) par tanecznych (Pattern Dance)

 • Angielska nazwa Pattern Dance zastąpiła nazwę Compulsory Dance, ale wciąż mówimy o tańcu obowiązkowym (wzorcowym – ang. pattern – wzór)
 • Obecnie nie jest programem sam w sobie, to część tańca krótkiego
 • To jazda według określonych wzorców do muzyki, do której rytm i tempo są z góry ustalone.
 • Lista tańców obowiązkowych wygląda następująco:
  1. Fourteenstep
  2. Foxtrot
  3. Rocker Foxtrot
  4. Walc Europejski
  5. Walc Amerykański
  6. Walc Westminsterski
  7. Walc Wiedeński
  8. Walc Austriacki
  9. Walc Starlight
  10. Walc Ravensburski
  11. Walc Golden
  12. Kilian
  13. Yankee Polka
  14. Quickstep
  15. Finnstep
  16. Paso Doble
  17. Rumba
  18. Cha Cha Congelado
  19. Silver Samba
  20. Tango
  21. Tango Argentyńskie
  22. Tango Romantica
  23. Blues
  24. Midnight Blues
 • Do listy mogą zostać dopisane nowe tańce.
 • Taniec obowiązkowy może być rozgrywany na każdych międzynarodowych zawodach razem z tańcem dowolnym, z wyłączeniem imprez mistrzowskich i igrzysk olimpijskich.

Taniec krótki par tanecznych

 • To połączenie wcześniej dwóch osobnych programów tańca obowiązkowego i tańca oryginalnego
 • Czas trwania tańca wynosi 2 min. 50 sek. (+/- 10 sekund)
 • składa się z dwóch części: tańca obowiązkowego (ang. Pattern Dance) i części kreatywnej
 • część obowiązkowa jest wykonywana do muzyki we wskazanym na dany sezon rytmie
 • część kreatywna może być wykonywana do muzyki w tym samym rytmie co część obowiązkowa (utwór może być inny) lub do różnych rytmów ale z grupy rytmów określonych na dany sezon

Taniec dowolny par tanecznych

 • Składa się z dobrze wyważonych elementów jazdy dowolnej i elementów łączących.
 • Czas trwania tańca wynosi 4 minuty (+/- 10 sek.)

   

Więcej na oficjalnej stronie ISU i Sk8stuff