Elementy obowiązkowe 2010/2011

Soliści 

Program krótki

 • podwójny lub potrójny skok Axel
 • skok potrójny lub poczwórny bezpośrednio po krokach łączących lub po innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • kombinacja skoków składająca się ze skoku podwójnego i potrójnego, z dwóch skoków potrójnych albo skoku poczwórnego z podwójnym lub potrójnym
 • skok do piruetu
 • waga lub piruet siadany z tylko jedną zmianą nogi
 • kombinacja piruetów z tylko jedną zmianą nogi oraz z wszystkimi trzema zmianami pozycji(siadany, waga, stany lub ich odmiany)
 • jedna sekwencja kroków (po prostej, po kole lub po serpentynie)

Nowości:

 • możliwe jest wykonanie dwóch różnych skoków poczwórnych (jeden w kombinacji, jeden solo)
 • pozycja lądowania w skoku do piruetu i pozycja w piruecie (w jednej pozycji) muszą się różnić

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u mężczyzn musi zawierać:

 • maksymalnie 8 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel (Axel podwójny nie może być wykonany więcej niż dwa razy)
 • maksymalnie 3 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu lub piruet rozpoczynający się skokiem i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie dwie sekwencje kroków różnego rodzaju

Solistki

Program krótki

 • podwójny lub potrójny Axel
 • skok potrójny wykonany bezpośrednio po krokach łączących lub innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • kombinacja skoków składająca się ze skoku potrójnego i podwójnego lub dwóch skoków potrójnych
 • skok do piruetu
 • piruet z odchylonym tułowiem do tyłu lub do boku
 • kombinacja piruetów z tylko jedną zmianą nogi i wszystkimi trzema zmianami pozycji (siadany, waga, stany lub ich odmiany)
 • sekwencja kroków (po prostej, po kole, lub po serpentynie)

Nowości:

 • sekwencja spiral do sezonu 2009/10 była elementem obowiązkowym, od nowego sezonu jest to element oceny za komponenty (połączenia)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u kobiet musi zawierać:

 • maksymalnie 7 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel (Axel podwójny nie może być wykonany więcej niż dwa razy)
 • maksymalnie 3 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu lub piruet rozpoczynający się skokiem i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie 1 sekwencja kroków
 • maksymalnie 1 sekwencja spiral (sekwencja spiral otrzyma stałą wartość bazową i będzie ona oceniana tylko przez sędziów oceny. Musi ona zawierać przynajmniej 2 pozycje spirali, trwające nie krócej niż 3 sekundy każda albo tylko jedną pozycję spirali, trwającą nie mniej niż 6 sekund. W przypadku niespełnienia tego wymogu sekwencji spiral nie będzie przyznana żadna wartość.

Pary sportowe

Program krótki

 • podnoszenie lassowe (grupa piąta)
 • podnoszenie twistowe (podwójne lub potrójne)
 • skok wyrzucany (podwójny lub potrójny)
 • skok wykonywany oddzielnie (podwójny lub potrójny)
 • piruet wykonywany oddzielnie, z jedną zmianą nogi i co najmniej jedną zmianą pozycji
 • spirala śmierci tyłem wewnątrz
 • sekwencja kroków (po prostej, po kole lub po serpentynie)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny musi zawierać:

 • maksymalnie 3 podnoszenia, z których jedno musi być z grupy 3 lub 4, z pełnym wyprostem ramion (ramienia) partnera
 • maksymalnie 2 podnoszenia twistowe (nie może być więcej niż 4 podnoszenia i podnoszenia twistowe łącznie i jeśli są 2 podnoszenia twistowe, każde musi być z innego wyskoku)
 • maksymalnie 2 różne skoki wyrzucane
 • maksymalnie 1 skok wykonywany oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja lub sekwencja skoków
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana w parze
 • maksymalnie 1 spirala śmierci, różna od spirali wykonywanej w programie krótkim
 • maksymalnie 1 sekwencja spiral (sekwencja spiral otrzyma stałą wartość bazową i będzie ona oceniana tylko przez sędziów oceny. Musi składać się przynajmniej z dwóch pozycji spiral u każdego z partnerów, trwającej nie mniej niż 3 sekundy każda albo tylko z jednej pozycji spirali u każdego z partnerów, trwającej nie mniej niż 6 sekund. Jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony sekwencja spiral nie otrzyma żadnej wartości)

Pary taneczne

Taniec krótki

W sezonie 2010/2011 taniec krótki składa się z 2 części: tańca obowiązkowego (Pattern Dance) i części kreatywnej. Wykonywanym tańcem obowiązkowym jest Golden Walz, natomiast w część kreatywna może być skomponowana do tego samego rytmu co część tańca obowiązkowego lub do jednego lub dwóch następujących rytmów: Foxtrot, Quickstep, Tango. W programie wykonanych musi być 5 elementów obowiązkowych (2 elementy tańca obowiązkowego i 3 elementy części kreatywnej):

Część tańca obowiązkowego:

 • 1 sekwencja Golden Walz podzielona na dwie sekcje, każda z sekcji jest traktowana jako jeden z dwóch elementów tańca obowiązkowego

Część kreatywna:

 • 1 podnoszenie krótkie, ale nie więcej niż 2 podkreślające charakter muzyki wybrane z grupy krótkich podnoszeń do 6 sekund (tylko pierwsze podnoszenie będzie liczone przy określaniu poziomu trudności, drugie, jeśli para będzie je wykonywać, sędziowie uwzględnią je jako podkreślenie choreografii
 • 1 sekwencja kroków po prostej wzdłuż środkowej długiej osi lodowiska, bez dotykania powierzchni lodu, nie włączając sekwencji twizzli, kroczki mogą być wykonane przez partnerów w odbiciu lustrzanym lub w tym samym kierunku, zmiany stron przez partnerów są dozwolone
 • 1 sekwencja dwóch twizzli na jednej nodze wykonywanych jednocześnie przez obu partnerów, pomiędzy którymi może być nie więcej niż 1 krok; nie dozwolone są zatrzymania przed i pomiędzy twizzlami, sekwencję można wykonać w dowolnej części programu, z wyjątkiem obowiązkowej sekwencji kroków

W tym sezonie wśród elementów obowiązkowych nie ma piruetu, jakkolwiek jest on dozwolony. Sędziowie jednak nie będą go brali pod uwagę przy ocenianiu elementów obowiązkowych. Muzyka wokalna jest dozwolona.

Taniec dowolny

Dobrze wyważony taniec dowolny powinien zawierać następujące obowiązkowe elementy:

 • Trzy różne rodzaje podnoszeń, ale tylko 1 podnoszenie może być z grupy długich podnoszeń do 12 sek.
 • Jeden piruet lub kombinacja piruetów
 • Jedna sekwencja twizzli wykonywanych przez oboje partnerów jednocześnie
 • Dwa różne rodzaje sekwencji kroków – jeden z grupy A i jeden z grupy B

W tańcu krótkim i tańcu dowolnym nie dozwolone jest w sezonie 2010/2011:

 • Pozycje w podnoszeniach:
  • leżenie, siedzenie na głowie partnera
  • siedzenie, stanie na ramionach, plecach partnera
  • siedzenie na butach partnera
  • obracanie partnerki dookoła trzymając ją tylko za rękę i/ lub nogę, but, łyżwę
  • pozycja szpagatu dla podniesionego partnera z głową do dołu (do góry nogami)
 • Skoki z więcej niż 1 obrotem
 • Leżenie na lodzie

Więcej na oficjalnej stronie ISU i na stronie PZŁF