Elementy obowiązkowe 2005/2006

Soliści 

Program krótki

 • podwójny lub potrójny skok Axel Paulsen
 • skok potrójny lub poczwórny wykonany bezpośrednio po krokach łączących lub po innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • kombinacja skoków składająca się ze skoku podwójnego i potrójnego, z dwóch skoków potrójnych albo skoku poczwórnego z podwójnym lub potrójnym
 • skok do piruetu
 • waga lub piruet siadany z tylko jedną zmianą nogi
 • kombinacja piruetów z jedną zmianą nogi i co najmniej dwoma zmianami pozycji (siadany, waga, stany lub ich odmiany)
 • dwie sekwencje kroków różnego rodzaju ( po prostej, po kole lub po serpentynie )

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u mężczyzn musi zawierać:

 • maksymalnie 8 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel
 • maksymalnie 4 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie dwie sekwencje kroków różnego rodzaju

Solistki

Program krótki

 • podwójny Axel Paulsen
 • skok potrójny wykonany bezpośrednio po krokach łączących lub innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • kombinacja skoków składająca się ze skoku podwójnego i potrójnego lub dwóch koków potrójnych
 • skok do piruetu
 • piruet z odchylonym tułowiem do tyłu lub do boku
 • kombinacja piruetów z jedną zmianą nogi i co najmniej dwoma zmianami pozycji  (siadany, waga, stany lub ich odmiany)
 • sekwencja spiral
 • sekwencja kroków (po prostej, po kole, po serpentynie)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u kobiet musi zawierać:

 • maksymalnie 7 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel
 • maksymalnie 4 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie dwie sekwencje, z których jedna musi być sekwencją kroków, a druga
  sekwencją spiral

Pary sportowe

Program krótki

 • podnoszenie z chwytem za biodro – dowolne (grupa trzecia)
 • podnoszenie twistowe (podwójne)
 • skok wyrzucany (podwójny lub potrójny)
 • skok wykonywany oddzielnie (podwójny lub potrójny)
 • piruet wykonywany oddzielnie, z jedną zmianą nogi i co najmniej jedną zmianą pozycji
 • kombinacja piruetów w parze z jedną zmianą nogi i co najmniej jedną zmianą pozycji (siadany, waga, stany lub ich odmiany)
 • spirala śmierci przodem wewnątrz
 • sekwencja kroków (po prostej, po kole, po serpentynie)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny musi zawierać:

 • maksymalnie 3 podnoszenia, z których jedno musi być z grupy 3 lub 4, z pełnym wyprostem ramion (ramienia) partnera
 • maksymalnie 1 podnoszenie twistowe
 • maksymalnie 2 różne skoki wyrzucane
 • maksymalnie 1 skok wykonywany oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja lub sekwencja skoków
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana w parze
 • maksymalnie 1 spirala śmierci
 • maksymalnie 1 sekwencja kroków
 • maksymalnie 1 sekwencja spiral
 • maksymalnie 1 dodatkowy element do wyboru; może to być spirala śmierci (inna od tej powyżej), kombinacja piruetów wykonywana oddzielnie lub w parze (inna od tej powyżej), piruet wykonywany oddzielnie lub w parze (inny od tego powyżej)

Pary taneczne

Taniec obowiązkowy

 • W sezonie 2005/2006 tańce obowiązkowe to walc ravensburski, polka jankeska i tango romantyczne ( jeden z trzech wybierany na ME i M4K, ale inny z trzech na MŚ)

Taniec oryginalny

W sezonie 2005/2006 obowiązującym rytmem jest kombinacja rytmów latynoamerykańskich. Należy wybrać 2 lub 3 rytmy wybrane z wymienionych poniżej:
Grupa 1: Cha Cha, Rumba, Samba
Grupa 2: Jeden z następujących: Mambo, Marengo lub Salsa (z tej grupy może być wybrany tylko jeden rytm). (n.p. Cha Cha, Rumba, Samba lub Cha Cha, Rumba, Mambo lub Cha Cha, Rumba, Cha Cha lub Cha Cha Rumba, ale nie Cha Cha, Mambo i Marengo). Z pierwszej grupy można wybrać dwa lun trzy rytmy, natomiast z drugiej tylko jeden rytm. W Tańcu Oryginalnym nie dozwolone jest w sezonie 2005/2006:

 • Podnoszenie akrobatyczne:
  – leżenie, siedzenie na głowię partnera
  – siedzenie, stanie na ramionach, plecach lub butach partnera
  – stanie na nogach partnera
  – obracanie partnerki dookoła trzymając ją tylko za rękę i/ lub nogę, but, łyżwę
  – pozycja szpagatu dla podniesionego partnera z głową do dołu (do góry nogami)
 • Skoki z więcej niż 1 obrotem
 • Leżenie na lodzie

Elementy Obowiązkowe powinny podkreślać charakter wybranego rytmu i muzyki
1. Podnoszenia:
– tylko 2 różne rodzaje podnoszeń podkreślające charakter muzyki wybrane z grupy krótkich podnoszeń do 6 sekund
Rodzaje podnoszeń:

Podnoszenia do 6 sek:
a) podnoszenia w miejscu
b) podnoszenia po linii prostej
c) podnoszenia po łuku
d) podnoszenia rotacyjne

2. Piruety:
– tylko 1 rodzaj piruetu tanecznego
Rodzaje piruetów tanecznych
a) Piruet – piruet wykonany przez parę w znanej pozycji tanecznej jej wariacji. Powinien być wykonany na jednej nodze jednocześnie przez oboje partnerów, w jednym miejscu, wokół wspólnej osi. Każdy z partnerów musi wykonać 3 obroty na jednej nodze
b) Kombinacja piruetów – piruet wykonany jak wyżej, po czym oboje partnerzy
zmieniają jednocześnie nogę i kontynuują rotacje na drugiej nodze. Każdy z partnerów musi wykonać 3 obroty na jednej nodze i po zmianie nogi kolejne 3 obroty na drugiej nodze. Zmiana nogi nie może trwać dłużej niż 1 obrotu na dwóch nogach

3. Sekwencje kroczków:
– dwie różne sekwencje kroków z wykorzystaniem całej powierzchni lodowiska
– nie dozwolone zatrzymania w żadnej z sekwencji
Po przekątnej:
– wymagane jest wykonanie sekwencji dokładnie od rogu do rogu lodowiska
– w dowolnej pozycji tanecznej włączając pozycję Ręka w Rękę
Po prostej wzdłuż środkowej długiej osi lodowiska:
– wykonana od bandy do bandy
– musi zawierać trudny zestaw kroczków wykonanych przez partnerów w odbiciu lustrzanym lub w tym samym kierunku
– musi zawierać, co najmniej jedną serie sekwencyjnych twizzli ( co najmniej dwa twizzle wykonane przez każdego z partnerów, pomiędzy którymi może być nie więcej niż 1 krok; nie dozwolone są zatrzymania przed żadnym z twizzli) Twizzle sekwencyjne to obroty na jednej nodze wykonywane szybko i nieprzerwanie, zawodnicy muszą się w tym czasie poruszać po lodzie.
– podczas sekwencji partnerzy powinni być jak najbliżej siebie, ale nie mogą się dotykać (dystans między nimi powinien być nie większy niż odległość dwóch ramion)
Podczas wykonywania obydwu sekwencji:
– nie może być podnoszeń, piruetów, skoków, zatrzymania lub cofnięcia rysunku,
– małe podskoki bez obrotu i kilka kroczków na ząbkach są dozwolone

Taniec dowolny

Dobrze wyważony taniec dowolny powinien zawierać następujące obowiązkowe elementy:

 • 4 różne rodzaje podnoszeń, ale nie więcej tylko 2 podnoszenia mogą być z grupy długich podnoszeń do 10 sek.

  Podnoszenia do 10 sek.:

  – podnoszenia rotacyjne w obu kierunkach

  – podnoszenia po serpentynie

  – kombinacja podnoszeń

 • Piruety taneczne i twizzle (Para sama decyduje o wyborze opcji z tymi elementami)
  Opcja 1: 2 Rodzaje piruetów tanecznych, ale nie więcej (piruet i kombinacja piruetów) i 1 seria twizzli synchronicznych
  Opcja 2: 1 rodzaj piruetu tanecznego ale nie więcej (piruet lub kombinacja piruetów) i 2 serie twizzli synchronicznych w tym pierwszy twizzl jednej z serii musi rozpoczynać się do przodu ( z krawędzi przodem zewnątrz lub przodem wewnątrz) a pierwszy twizzl drugiej serii musi rozpoczynać się do tyłu ( z krawędzi tyłem zewnątrz lub tyłem wewnątrz). Jeśli pierwszy twizzl drugiej serii rozpoczyna się z tej samej krawędzi to poziom trudności tej serii będzie zredukowany to pierwszego poziomu.
 • 2 różne rodzaje sekwencji kroków wybranych z następujących:
  Pary mogą wybierać 2 różne rodzaje sekwencji kroków z 6 wymienionych poniżej jednakże sekwencja kroków po takim samym rysunku, (choćby w odwrotną stronę) nie może być wybrana (np. nie można wybrać jednej sekwencji po kole w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara a drugiej po kole w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
  Nie istnieją już ograniczenia, jeżeli chodzi o typy trzymania; jedynie trzymanie ręka-w-rękę jest niedozwolone w którejkolwiek sekwencji kroków
  Sekwencje kroków:
  a) Sekwencja kroków po linii środkowej – musi być wykonana wzdłuż długiej osi lodowiska
  b) sekwencja po linii przekątnej (po diagonalu) – musi być wykonana tak, aby zacząć od jednego rogu z jednej strony lodowiska a skończyć w drugim rogu po przeciwległej stronie tafli
  c) sekwencja kroków po kole przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, z wykorzystaniem pełnej szerokości tafli, na krótkiej osi lodowiska.
  d) Sekwencja kroków po serpentynie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara –  kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Rozpoczęta dokładnie w centrum (na długiej osi tafli), w jednym z końców lodowiska, powinna być złożona z trzech następujących po sobie obszernych łuków ( 2 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek i 1 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara)i kończyć się dokładnie w centrum (na długiej osi tafli) po przeciwległej stronie lodowiska. Sekwencja ta powinna wykorzystywać pełna szerokość powierzchni lodowiska
  e) Sekwencja kroków po kole zgodnie z ruchem wskazówek zegara – kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara, z wykorzystaniem pełnej szerokości tafli, na krótkiej osi lodowiska.
  f) Sekwencja kroków po serpentynie zgodnie z ruchem wskazówek zegara – kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara. Rozpoczęta dokładnie w centrum (na długiej osi lodowiska),w jednym z końców lodowiska, powinna być złożona z trzech następujących po sobie obszernych łuków ( 2 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek i 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)i kończyć się dokładnie w centrum (na długiej osi tafli) po przeciwległej stronie lodowiska. Sekwencja ta powinna wykorzystywać pełną szerokość powierzchni

Więcej na oficjalnej stronie ISU i na stronie PZŁF