Elementy obowiązkowe 2007/2008

Soliści 

Program krótki

 • podwójny lub potrójny skok Axel Paulsen
 • skok potrójny lub poczwórny bezpośrednio po krokach łączących lub po innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • kombinacja skoków składająca się ze skoku podwójnego i potrójnego, z dwóch skoków potrójnych albo skoku poczwórnego z podwójnym lub potrójnym
 • skok do piruetu
 • waga lub piruet siadany z tylko jedną zmianą nogi
 • kombinacja piruetów z tylko jedną zmianą nogi i co najmniej dwoma zmianami pozycji (siadany, waga, stany lub ich odmiany)
 • dwie sekwencje kroków różnego rodzaju (po prostej, po kole lub po serpentynie)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u mężczyzn musi zawierać:

 • maksymalnie 8 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel
 • maksymalnie 4 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie dwie sekwencje kroków różnego rodzaju

Solistki

Program krótki

 • podwójny Axel Paulsen
 • skok potrójny wykonany bezpośrednio po krokach łączących lub innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • kombinacja skoków składająca się ze skoku podwójnego i potrójnego lub dwóch skoków potrójnych
 • skok do piruetu
 • piruet z odchylonym tułowiem do tyłu lub do boku
 • kombinacja piruetów z tylko jedną zmianą nogi i co najmniej dwoma zmianami pozycji  (siadany, waga, stany lub ich odmiany)
 • sekwencja spiral
 • sekwencja kroków (po prostej, po kole, po serpentynie)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u kobiet musi zawierać:

 • maksymalnie 7 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel
 • maksymalnie 4 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie dwie sekwencje, z których jedna musi być sekwencją kroków, a druga sekwencją spiral

Pary sportowe

Program krótki

 • podnoszenie lassowe (grupa piąta)
 • podnoszenie twistowe podwójne lub potrójne
 • skok wyrzucany (podwójny lub potrójny)
 • skok wykonywany oddzielnie (podwójny lub potrójny)
 • piruet wykonywany oddzielnie, z jedną zmianą nogi i co najmniej jedną zmianą pozycji
 • kombinacja piruetów w parze z jedną zmianą nogi i co najmniej jedną zmianą pozycji (siadany, waga, stany lub ich odmiany)
 • spirala śmierci tyłem wewnątrz
 • sekwencja krokó (po prostej, po kole lub po serpentynie)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny musi zawierać:

 • maksymalnie 3 podnoszenia, z których jedno musi być z grupy 3 lub 4, z pełnym wyprostem ramion (ramienia) partnera
 • maksymalnie 1 podnoszenie twistowe
 • maksymalnie 2 różne skoki wyrzucane
 • maksymalnie 1 skok wykonywany oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja lub sekwencja skoków
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana w parze
 • maksymalnie 1 spirala śmierci
 • maksymalnie 1 sekwencja kroków
 • maksymalnie 1 sekwencja spiral

Pary taneczne

Taniec obowiązkowy

 • W sezonie 2007/2008 tańce obowiązkowe to walc austriacki, yankee polka i tango argentyńskie.

Taniec oryginalny

W sezonie 2007/2008 obowiązującym rytmem jest folk/ taniec ludowy. Każdy rodzaj takiej muzyki może zostać użyty w programie. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych fragmentów muzyki, mogą one być wykonywane w różnym tempie, ale jednocześnie wszystkie muszą wywodzić się z jednego kraju bądź regionu. Przykłady możliwej do wyboru muzyki: tarantela, fandango, szkocki, irlandzki, tance aborygeńskie, hula, czardasz, kalinka, rytmy cygańskie, flamenco, greckie syrtaky, cumbia, mazurek, polka. Tango nie jest dozwolone, jako że było tańcem oryginalnym w zeszłym sezonie. Jak zwykle muzyka wokalna jest dozwolona.

Elementy Obowiązkowe powinny podkreślać charakter wybranego rytmu i muzyki.

 • Podnoszenia:
  – tylko 2 różne rodzaje podnoszeń podkreślające charakter muzyki wybrane z grupy krótkich podnoszeń do 6 sekund
 • Piruety:
  – tylko 1 rodzaj piruetu tanecznego, do wyboru piruet lub kombinacja piruetów
 • Sekwencje kroczków:
  – dwie różne sekwencje kroków z wykorzystaniem całej powierzchni lodowiska
  – nie dozwolone zatrzymania w żadnej z sekwencji

  • Po łuku (wybrana z dwóch możliwych sekwencji):
   – po kole – z wykorzystaniem całej szerokości lodowiska po krótszej osi.
   – po serpentynie – z wykorzystaniem całej szerokości lodowiska, rozpoczynana w dowolnym kierunku po dłuższej osi lodowiska, po jednej stronie krótszej bandy poprzez dwie krzywizny do drugiego końca lodowiska
   Kroki te muszą być wykonane w dowolnej pozycji tanecznej, oprócz pozycji Ręka w Rękę na wyciągniętych ramionach
  • Po prostej wzdłuż środkowej długiej osi lodowiska:
   – wykonana od bandy do bandy
   – musi zawierać trudny zestaw kroczków wykonanych przez partnerów w odbiciu lustrzanym lub w tym samym kierunku z przynajmniej jedną zmianą stron przez partnerów
   – musi zawierać, co najmniej jedną serię sekwencyjnych twizzli ( co najmniej dwa twizzle wykonane przez każdego z partnerów, pomiędzy którymi może być nie więcej niż 1 krok; nie dozwolone są zatrzymania przed żadnym z twizzli)
   – podczas sekwencji partnerzy powinni poruszać się jak najbliżej siebie, ale nie mogą się dotykać
   Podczas wykonywania obydwu sekwencji:
   – nie może być podnoszeń, piruetów, skoków z więcej niż ½ obrotu, zatrzymań oraz cofnięć rysunku

W Tańcu Oryginalnym nie dozwolone jest w sezonie 2007/2008:

 • Podnoszenie akrobatyczne:
  • leżenie, siedzenie na głowie partnera
  • siedzenie, stanie na ramionach, plecach partnera
  • siedzenie na butach partnera
  • obracanie partnerki dookoła trzymając ją tylko za rękę i/ lub nogę, but, łyżwę
  • pozycja szpagatu dla podniesionego partnera z głową do dołu (do góry nogami)
 • Skoki z więcej niż 1 obrotem
 • Leżenie na lodzie

Taniec dowolny

Dobrze wyważony taniec dowolny powinien zawierać następujące obowiązkowe elementy:

 • Cztery różne rodzaje podnoszeń, ale nie więcej tylko 2 podnoszenia mogą być z grupy długich podnoszeń do 12 sek.
 • Jeden piruet taneczny, do wyboru piruet lub kombinacja piruetów
 • Jedna sekwencja twizzli wykonywanych przez oboje partnerów jednocześnie
 • Dwa różne rodzaje sekwencji kroków – jeden z grupy A i jeden z grupy B
 • Piruety taneczne i twizzle (Para sama decyduje o wyborze opcji z tymi elementami)

Więcej na oficjalnej stronie ISU i na stronie PZŁF