Elementy obowiązkowe 2008/2009

Soliści 

Program krótki

 • podwójny lub potrójny skok Axel Paulsen
 • skok potrójny lub poczwórny bezpośrednio po krokach łączących lub po innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • kombinacja skoków składająca się ze skoku podwójnego i potrójnego, z dwóch skoków potrójnych albo skoku poczwórnego z podwójnym lub potrójnym
 • skok do piruetu
 • waga lub piruet siadany z tylko jedną zmianą nogi
 • kombinacja piruetów z tylko jedną zmianą nogi oraz z wszystkimi trzema zmianami pozycji (siadany, waga, stany lub ich odmiany)
 • dwie sekwencje kroków różnego rodzaju (po prostej, po kole lub po serpentynie)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u mężczyzn musi zawierać:

 • maksymalnie 8 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel
 • maksymalnie 3 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie dwie sekwencje kroków różnego rodzaju

Solistki

Program krótki

 • podwójny Axel Paulsen
 • skok potrójny wykonany bezpośrednio po krokach łączących lub innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • kombinacja skoków składająca się ze skoku podwójnego i potrójnego lub dwóch skoków potrójnych
 • skok do piruetu
 • piruet z odchylonym tułowiem do tyłu lub do boku
 • kombinacja piruetów z wszystkimi trzema zmianami pozycji (siadany, waga, stany lub ich odmiany)
 • sekwencja spiral
 • sekwencja kroków (po prostej, po kole, po serpentynie)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u kobiet musi zawierać:

 • maksymalnie 7 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel
 • maksymalnie 3 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie 1 sekwencja kroków
 • maksymalnie 1 sekwencja spiral

Pary sportowe

Program krótki

 • podnoszenie biodrowe (grupa trzecia)
 • podnoszenie twistowe podwójne lub potrójne
 • skok wyrzucany (podwójny lub potrójny)
 • skok wykonywany oddzielnie (podwójny lub potrójny)
 • kombinacja piruetów wykonywana oddzielnie, z jedną zmianą nogi i co najmniej jedną zmianą pozycji
 • kombinacja piruetów wykonywana w parze z jedną zmianą nogi i co najmniej jedną zmianą pozycji (siadany, waga, stany lub ich odmiany)
 • spirala śmierci przodem wewnątrz
 • sekwencja spiral

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny musi zawierać:

 • maksymalnie 3 podnoszenia, z których jedno musi być z grupy 3 lub 4, z pełnym wyprostem ramion (ramienia) partnera
 • maksymalnie 2 podnoszenia twistowe (nie może być więcej niż 4 podnoszenia i podnoszenia twistowe łącznie i jeśli są 2 podnoszenia twistowe, każde musi być z innego startu)
 • maksymalnie 2 różne skoki wyrzucane
 • maksymalnie 1 skok wykonywany oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja lub sekwencja skoków
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana w parze
 • maksymalnie 1 spirala śmierci
 • maksymalnie 1 sekwencja kroków

Pary taneczne

Taniec obowiązkowy

 • W sezonie 2008/2009 tańce obowiązkowe to walc wiedeński, finnstep i paso doble.

Taniec oryginalny

W sezonie 2008/2009 obowiązują rytmy i tańce z lat 20., 30., i 40. Każdy rodzaj takiej muzyki może zostać użyty w programie (oprócz tango). Jeśli użyte są dwa rytmy, jeden z nich może zostać powtórzony. Program powinien odzwierciedlać oryginalne wykonanie i styl rytmów wyżej wymienionych i jednocześnie nie może zostać wykonany jako taniec balowy. Jak zwykle muzyka wokalna jest dozwolona.

Elementy Obowiązkowe powinny podkreślać charakter wybranego rytmu i muzyki.

 • Podnoszenia:
  – 1 krótkie podnoszenie, ale nie więcej niż 2 podkreślające charakter muzyki wybrane z grupy krótkich podnoszeń do 6 sekund (tylko pierwsze podnoszenie będzie liczone przy określaniu poziomu trudności, drugie, jeśli para będzie je wykonywać, sędziowie uwzględnią je jako podkreślenie choreografii
 • Piruety:
  – tylko 1 rodzaj piruetu tanecznego, kombinacja piruetów nie jest dozwolona
 • Sekwencje kroków:
  – jedna po prostej wzdłuż środkowej długiej osi lodowiska, bez dotykania powierzchni lodu, nie włączając sekwencji twizzli, kroczki mogą być wykonane przez partnerów w odbiciu lustrzanym lub w tym samym kierunku, zmiany stron przez partnerów są dozwolone
  – druga, wybrana z sekwencji:

  • Po linii przekątnej, rozpoczęta w jednym rogu lodowiska, skończona w drugim rogu przeciwległej strony lodowiska
  • Po kole, para musi wykorzystać całą taflę (od bandy do bandy), wzdłuż krótkiej osi
   Sekwencja kroków powinna być wykonana w dowolnej pozycji tanecznej, oprócz pozycji Ręka w Rękę na wyciągniętych ramionach
   – musi zawierać, co najmniej jedną serię sekwencyjnych twizzli ( co najmniej dwa twizzle wykonane przez każdego z partnerów, pomiędzy którymi może być nie więcej niż 1 krok; nie dozwolone są zatrzymania przed żadnym z twizzli)
   – podczas sekwencji partnerzy powinni poruszać się jak najbliżej siebie, ale nie mogą się dotykać
   Podczas wykonywania obydwu sekwencji:
   – nie może być podnoszeń, piruetów, skoków z więcej niż ½ obrotu, zatrzymań oraz cofnięć rysunku
 • Sekwencja twizzli:
  – 1 sekwencja dwóch twizzli na jednej nodze wykonywanych jednocześnie przez obu partnerów, pomiędzy którymi może być nie więcej niż 1 krok; nie dozwolone są zatrzymania przed i pomiędzy twizzlami
  – sekwencja twizzli może być wykonana w dowolnej części programu, z wyjątkiem obowiązkowej sekwencji kroków

W Tańcu Oryginalnym nie dozwolone jest w sezonie 2008/2009:

 • Podnoszenie akrobatyczne:
  • leżenie, siedzenie na głowie partnera
  • siedzenie, stanie na ramionach, plecach partnera
  • siedzenie na butach partnera
  • obracanie partnerki dookoła trzymając ją tylko za rękę i/ lub nogę, but, łyżwę
  • pozycja szpagatu dla podniesionego partnera z głową do dołu (do góry nogami)
 • Skoki z więcej niż 1 obrotem
 • Leżenie na lodzie

Taniec dowolny

Dobrze wyważony taniec dowolny powinien zawierać następujące obowiązkowe elementy:

 • Cztery różne rodzaje podnoszeń, ale tylko 1 podnoszenie może być z grupy długich podnoszeń do 12 sek.
 • Jedna kombinacja piruetów
 • Jedna sekwencja twizzli wykonywanych przez oboje partnerów jednocześnie
 • Dwa różne rodzaje sekwencji kroków – jeden z grupy A i jeden z grupy B

Więcej na oficjalnej stronie ISU i na stronie PZŁF