Elementy obowiązkowe 2012/2013

Soliści 

Program krótki

 • podwójny lub potrójny skok Axel
 • skok potrójny lub poczwórny bezpośrednio po krokach łączących lub po innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • kombinacja skoków składająca się ze skoku podwójnego i potrójnego, z dwóch skoków potrójnych albo skoku poczwórnego z podwójnym lub potrójnym
 • skok do piruetu
 • waga lub piruet siadany z tylko jedną zmianą nogi
 • kombinacja piruetów z tylko jedną zmianą nogi (przynajmniej dwie pozycje bazowe z dwoma obrotami w każdej z pozycji, jeśli w kombinacji będzie mniej niż trzy podstawowe pozycje, będzie to wpływało na poziom piruetu)
 • jedna sekwencja kroków (po prostej, po kole lub po serpentynie)
 • pozycja lądowania w skoku do piruetu i pozycja w piruecie (w jednej pozycji) muszą się różnić

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u mężczyzn musi zawierać:

 • maksymalnie 8 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel (Axel podwójny nie może być wykonany więcej niż dwa razy)
 • maksymalnie 3 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu lub piruet rozpoczynający się skokiem i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie 1 sekwencja kroków (dowolna)
 • maksymalnie 1 sekwencja choreograficzna

Solistki

Program krótki

 • podwójny lub potrójny Axel
 • skok potrójny wykonany bezpośrednio po krokach łączących lub innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • kombinacja skoków składająca się ze skoku potrójnego i podwójnego lub dwóch skoków potrójnych
 • skok do piruetu
 • piruet z odchylonym tułowiem do tyłu lub do boku
 • kombinacja piruetów z tylko jedną zmianą nogi (przynajmniej dwie pozycje bazowe z dwoma obrotami w każdej z pozycji, jeśli w kombinacji będzie mniej niż trzy podstawowe pozycje, będzie to wpływało na poziom piruetu)
 • jedna sekwencja kroków (po prostej, po kole, lub po serpentynie)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u kobiet musi zawierać:

 • maksymalnie 7 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel (Axel podwójny nie może być wykonany więcej niż dwa razy)
 • maksymalnie 3 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu lub piruet rozpoczynający się skokiem i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie 1 sekwencja kroków
 • maksymalnie 1 sekwencja choreograficzna

Pary sportowe

Program krótki

 • podnoszenie z chwytem ręka w rękę (grupa czwarta)
 • podnoszenie twistowe (podwójne lub potrójne)
 • skok wyrzucany (podwójny lub potrójny)
 • skok wykonywany oddzielnie (podwójny lub potrójny)
 • kombinacja piruetów wykonywana w parze, z jedną zmianą nogi (przynajmniej dwie pozycje bazowe z dwoma obrotami w każdej z pozycji, jeśli w kombinacji będzie mniej niż trzy podstawowe pozycje, będzie to wpływało na poziom piruetu)
 • spirala śmierci tyłem zewnątrz
 • sekwencja kroków (po prostej, po kole lub po serpentynie)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny musi zawierać:

 • maksymalnie 3 podnoszenia, z których jedno musi być z grupy 3 lub 4, z pełnym wyprostem ramion (ramienia) partnera
 • maksymalnie 1 podnoszenie twistowe
 • maksymalnie 2 różne skoki wyrzucane
 • maksymalnie 1 skok wykonywany oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja lub sekwencja skoków
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana w parze
 • maksymalnie 1 spirala śmierci, różna od spirali wykonywanej w programie krótkim
 • maksymalnie 1 sekwencja choreograficzna

Pary taneczne

Taniec krótki

W sezonie 2012/2013 taniec krótki składa się z 2 części: tańca obowiązkowego (Pattern Dance) i części kreatywnej. Wykonywanym tańcem obowiązkowym jest Yankee Polka, natomiast w część kreatywna może być skomponowana do od jednego do trzech następujących rytmów: Polka, Marsz, Walc. W programie wykonanych musi być 5 elementów obowiązkowych (2 elementy tańca obowiązkowego i 3 elementy części kreatywnej):

Część tańca obowiązkowego:

 • 2 sekwencje Yankee Polki – tańczone jedna po drugiej
 • sekwencje mogą być wkomponowane w dowolnym miejscy tańca krótkiego
 • sekwencja powinna trwać maksymalnie 1 minutę

Część kreatywna:

 • 1 podnoszenie krótkie, ale nie więcej niż 2 podkreślające charakter muzyki wybrane z grupy krótkich podnoszeń do 6 sekund (tylko pierwsze podnoszenie będzie liczone przy określaniu poziomu trudności, drugie, jeśli para będzie je wykonywać, sędziowie uwzględnią je jako podkreślenie choreografii
 • 1 sekwencja kroków po kole lub po prostej, bez sekwencji twizzli, kroczki mogą być wykonane przez partnerów w odbiciu lustrzanym lub równolegle, zmiany stron przez partnerów są dozwolone, partnerzy nie mogą się dotykać, ale musza pozostać w bliskiej odległości (nie większej niż na dwa wyciągnięte ramiona)
 • 1 sekwencja dwóch twizzli na jednej nodze wykonywanych jednocześnie przez obu partnerów, pomiędzy którymi może być nie więcej niż 1 krok; nie dozwolone są zatrzymania przed i pomiędzy twizzlami, sekwencję można wykonać w dowolnej części programu, z wyjątkiem obowiązkowej sekwencji kroków

W tym sezonie wśród elementów obowiązkowych nie ma piruetu, jakkolwiek jest on dozwolony. Sędziowie jednak nie będą go brali pod uwagę przy ocenianiu elementów obowiązkowych. Muzyka wokalna jest dozwolona.

Taniec dowolny

Dobrze wyważony taniec dowolny powinien zawierać następujące obowiązkowe elementy:

 • 2 różne rodzaje podnoszeń krótkich oraz 1 podnoszenie z grupy długich podnoszeń do 12 sek. lub 4 krótkie podnoszenia wybrane z przynajmniej 3 różnych typów
 • 1 piruet lub kombinacja piruetów – dozwolony jest dodatkowy piruet lub kombinacja piruetów, ale tylko ten który został wykonany jako pierwszy będzie liczony do oceny technicznej. Drugi piruet wejdzie w skład oceny komponentu Choreografia.
 • 1 sekwencja kroków po prostej lub po przekątnej (w trzymaniu)
 • 1 sekwencja kroków po kole lub po serpentynie (w trzymaniu)
 • 1 sekwencja twizzli wykonywanych przez oboje partnerów jednocześnie, kolejne sekwencje twizzi wejdą w skład oceny komponentu Choreografia

W tańcu krótkim i tańcu dowolnym nie dozwolone jest w sezonie 2011/2012:

 • Dotykanie lodu ręką (rękami)
 • Klękanie, ślizganie się na dwóch kolanach
 • Skoki z więcej niż 1 obrotem
 • Leżenie na lodzie

Więcej na oficjalnej stronie ISU i na stronie PZŁF