Elementy obowiązkowe 2015/2016

Soliści

Program krótki

 • 1 podwójny lub potrójny skok Axel
 • 1 skok potrójny lub poczwórny bezpośrednio po krokach łączących lub po innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • 1 kombinacja skoków składająca się ze skoku potrójnego i podwójnego, z dwóch skoków potrójnych albo skoku poczwórnego z potrójnym  lub podwójnym
 • 1 skok do piruetu
 • 1 piruet w pozycji wagi lub piruet siadany z tylko jedną zmianą nogi
 • 1 kombinacja piruetów z tylko jedną zmianą nogi
 • 1 sekwencja kroków (dowolna: po prostej, po kole lub po serpentynie, może zawierać skoki spoza listy)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u mężczyzn musi zawierać:

 • maksymalnie 8 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel (Axel podwójny nie może być wykonany więcej niż dwa razy)
 • maksymalnie 3 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu lub piruet rozpoczynający się skokiem i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie 1 sekwencja kroków (dowolna: po prostej, po kole lub po serpentynie, może zawierać skoki spoza listy)
 • maksymalnie 1 sekwencja choreograficzna

Więcej na oficjalnej stronie ISU i na stronie PZŁF

Solistki

Program krótki

 • 1 podwójny lub potrójny Axel
 • 1 skok potrójny wykonany bezpośrednio po krokach łączących lub innych porównywalnych ruchach jazdy dowolnej
 • 1 kombinacja skoków składająca się ze skoku potrójnego i podwójnego lub dwóch skoków potrójnych
 • 1 skok do piruetu
 • 1 piruet z odchylonym tułowiem do tyłu lub do boku
 • 1 kombinacja piruetów z tylko jedną zmianą nogi
 • 1 sekwencja kroków (dowolna: po prostej, po kole lub po serpentynie, może zawierać skoki spoza listy)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny u kobiet musi zawierać:

 • maksymalnie 7 elementów skokowych; wśród nich musi być Axel (Axel podwójny nie może być wykonany więcej niż dwa razy)
 • maksymalnie 3 piruety; wśród nich musi być kombinacja piruetów, skok do piruetu lub piruet rozpoczynający się skokiem i piruet bez zmiany pozycji
 • maksymalnie 1 sekwencja kroków (dowolna: po prostej, po kole lub po serpentynie, może zawierać skoki spoza listy)
 • maksymalnie 1 sekwencja choreograficzna (musi zawierać przynajmniej jedną spiralę)

Więcej na oficjalnej stronie ISU i na stronie PZŁF

Pary sportowe

Program krótki

 • 1 podnoszenie z chwytem ręka w rękę (grupa czwarta)
 • 1 podnoszenie twistowe (podwójne lub potrójne)
 • 1 skok wyrzucany (podwójny lub potrójny)
 • 1 skok wykonywany oddzielnie (podwójny lub potrójny)
 • 1 kombinacja piruetów wykonywana w parze, z jedną zmianą nogi
 • 1 spirala śmierci tyłem zewnątrz
 • 1 sekwencja kroków w pełni wykorzystująca taflę lodu (dowolna: po prostej, po kole lub po serpentynie, może zawierać skoki spoza listy)

Program dowolny

Dobrze wyważony program dowolny musi zawierać:

 • maksymalnie 3 podnoszenia, nie wszystkie z grupy 5, z pełnym wyprostem ramion (ramienia) partnera
 • maksymalnie 1 podnoszenie twistowe
 • maksymalnie 2 różne skoki wyrzucane
 • maksymalnie 1 skok wykonywany oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja lub sekwencja skoków
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana oddzielnie
 • maksymalnie 1 kombinacja piruetów wykonywana w parze
 • maksymalnie 1 spirala śmierci dowolnego rodzaju, różna od spirali wykonywanej w programie krótkim
 • maksymalnie 1 sekwencja choreograficzna (musi zawierać przynajmniej jedną spiralę)

Więcej na oficjalnej stronie ISU i na stronie PZŁF

Pary taneczne

Taniec krótki

W sezonie 2015/2016 w tańcu krótkim obowiązują: walc oraz dowolna liczba następujących rytmów: fokstrot, marsz, polka. Elementy tańca obowiązkowego muszą być wykonane do rytmu walca, w dowolnym stylu walca, natomiast kreatywna sekwencja kroków (Partial Step Sequence)
może być skomponowana do pozostałych rytmów wybranych na ten sezon: fokstrota, marszu, polki. W programie wykonanych musi być 5 elementów obowiązkowych (2 elementy tańca obowiązkowego i 3 elementy części kreatywnej):

Część tańca obowiązkowego:

 • 2 sekwencje walca Ravensburger – tańczone jedna po drugiej
 • sekwencje mogą być wkomponowane w dowolnym miejscu tańca krótkiego
 • sekwencja powinna trwać maksymalnie 1 minutę

Część kreatywna:

 • nie więcej niż 1 podnoszenie krótkie 
 •  1 sekwencja kroków w trzymaniu, jedno pełne okrążenie lodowiska rozpoczęte zaraz po obowiązkowym zatrzymaniu (sekwencja kroków nie może rozpoczynać programu) i zakończone w tym samym miejscu, partnerzy muszą zachować kontakt przez cały czas nawet podczas zmiany trzymania i podczas wykonywania twizzli.
 • 1 sekwencja dwóch twizzli na jednej nodze wykonywanych jednocześnie przez obu partnerów, pomiędzy którymi może być nie więcej niż 1 krok; nie dozwolone są zatrzymania przed i pomiędzy twizzlami

Elementy obowiązkowe mogą być wykonywane w dowolnej części tańca krótkiego, z wyjątkiem obowiązkowej sekwencji kroków

Taniec dowolny

Dobrze wyważony taniec dowolny powinien zawierać następujące obowiązkowe elementy:

 • nie więcej niż 1 podnoszenie krótkie oraz 1 podnoszenie kombinowane ( rodzaj podnoszenia krótkiego musi być inny niż rodzaje podnoszeń krótkich tworzących podnoszenie kombinowane) lub 3 różne podnoszenia krótkie
 • nie więcej niż 1 piruet lub kombinacja piruetów 
 • 1 sekwencja twizzli 
 • 1 sekwencja kroków w trzymaniu po prostej lub po przekątnej
 • 1 sekwencja kroków w trzymaniu  po kole lub po serpentynie
 • nie więcej niż 1 element choreograficzny którym może być:
  • podnoszenie choreograficzne – do 10 sekund, wykonane po wszystkich wymaganych elementach
  • piruet choreograficzny, wykonany po wymaganym piruecie, podczas którego oboje partnerzy wykonują przynajmniej 2 ciągłe obroty:
   • w dowolnym trzymaniu
   • na jednej lub dwóch nogach lub gdy jeden partner zostaje podniesiony bez podtrzymywania lub kombinacja tych 3 możliwości
   • na wspólnej osi
  • twizzle choreograficzne, wykonane po wymaganej sekwencji twizzli, składające się z 2 części:
   • obie części muszą być wykonane na jednej nodze, na dwóch nogach lub kombinacji tych 2 możliwości.
   • pierwsza część powinna się składać z przynajmniej 2 ciągłych obrotów wykonywanych jednocześnie, oboje partnerzy muszą być w ruchu
   • druga część: przynajmniej jeden z partnerów powinien wykonać przynajmniej 2 ciągłe obroty i jeden lub oboje partnerzy mogą stać w miejscu lub przemieszczać się lub jedno i drugie.

Więcej na oficjalnej stronie ISU i na stronie PZŁF