Zasady

Kombinacja norweska to konkurencja łącząca w sobie biegi i skoki narciarskie. Obecnie podczas zawodów zazwyczaj najpierw odbywają się skoki (jedna seria) na normalnej lub dużej skoczni, a następnie rozgrywany jest bieg na 10 km. Zawodnicy biegają wyłącznie techniką dowolną. Punkty PŚ otrzymuje pierwszych 30 zawodników. Podczas skoków standardowo na końcu startują najlepsi zawodnicy. 

Gundersen

To najczęściej rozgrywana konkurencja. Składają się na nią jedna seria skoków na dużej lub normalnej skoczni i bieg na 10 km. Skoki są oceniane za odległość i styl. Na dużej skoczni 1 metr to 1,2 pkt., a na normalnej 1 metr to 2 pkt. Następnie zawodnicy startują w biegu na 10 km według kolejności miejsc zajętych po skokach. Punkty są przeliczane na różnice czasowe, 1 minuta to 15 punktów. Jeśli między dwoma zawodnikami są 2 punkty różnicy po skokach, to na starcie biegu drugi zawodnik będzie miał do pierwszego stratę 8 sekund. Ta metoda rozgrywania zawodów to tzw. metoda Gundersena wymyślona przez norweskiego kombinatora Gundera Gundersena, pierwszy raz zastosowana w latach 80. Wygrywa ten zawodnik, który będzie pierwszy na mecie.

bieg ze startu wspólnego

W tej konkurencji bieg odbywa się na początku. Jest to dystans 10 km. Zwycięzca biegu otrzymuje 120 punktów, a kolejni odpowiednio mniej wg strat jakie ponieśli (nadal obowiązuje zasada 1 minuta=15 punktów), czasy są zaokrąglane do pełnych sekund. Następnie zawodnicy oddają dwie serie skoków. Podczas skoków nie jest oceniany ich styl, ale sędziowie mogą odjąć punkty za brak telemarku ( skocznia normalna 4 pkt, skocznia duża 4,8 pkt.) lub upadek (odpowiednio 10 i 10,8 pkt.). Kolejność skoków ustala bieg, jako ostatni skacze zwycięzca biegu. Do drugiej serii kwalifikuje się 30 najlepszych zawodników po biegu i serii pierwszej łącznie.

konkurencje drużynowe

Zazwyczaj rozgrywane są sztafety 4 x 5 km metodą Gundersena. Zasady są podobne jak w biegu indywidualnym, jednak w przypadku drużyn 1 minucie odpowiada 45 punktów. Rzadziej rozgrywane są sztafety ze startu wspólnego – zasady są podobne jak w biegu indywidualnym ze startu wspólnego, oraz sztafety sprinterskie, gdzie drużyna liczy dwóch zawodników. Każdy oddaje po jednym skoku, następnie punkty drużyny są sumowane i przeliczane do biegu. Każdy zawodnik z drużyny wykonuje 6 okrążeń – łączny ich dystans wynosi 7,5 km na jednego zawodnika.

Zmiany

Od sezonu 2008/2009 zmianie uległ sposób rozgrywania zawodów PŚ w kombinacji. Zawodnicy oddają tylko jeden skok i biegają na dystansie 10 km metodą Gundersena (zamiast jak to było do tej pory biegu na 15 km), bądź ze startu wspólnego.
Bez zmian pozostają zawody drużynowe.

Więcej informacji na oficjalnej stronie FIS