Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej wintersports.pl.

§1 Definicje

Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się znaczenie pojęć:

 1. Administrator danych osobowych – autor strony czyli Sylwia Dybowska. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem mailowym wintersports@wintersports.pl.
 2. Strona– dostępna pod adresem https://www.wintersports.pl. Prowadzona na platformie WordPress.
 3. Użytkownik – to każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze Strony.
 4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie). Mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich.

§2 Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych
  1. Administratorem danych jest autor strony zgodnie z §1 pkt. 1.
  2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz kontaktowy, formularz komentarza lub przez wysłanie e-maila.
  3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Podanie danych przez Użytkownika
  1. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
  2. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji Strony.
 3. Gromadzenie danych przez Administratora
  1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione za pomocą narzędzi dostępnych w systemie WordPress.
  2. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności.
 4. Podstawa przetwarzania danych
  1. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Uprawnienia Użytkowników
  1. Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:
   • prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • prawo do przenoszenia danych;
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

§3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje zarówno cookies sesyjne (usuwane po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera), jak i pliki cookies trwałe (przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia).
 2. Mechanizmy plików cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika oraz nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia Użytkownika.
 3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz zapamiętania preferencji Użytkownika. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Użytkownika w ramach Strony ustawieniach plików cookies.
 6. Korzystając z funkcji zapewnianych przez podmioty trzecie Administrator wykorzystuje cookies podmiotów trzecich, a konkretnie Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA:
  1. cookies Google Fonts w celu wyświetlenia na Stronie czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przez Użytkownika przeglądarka musi się połączyć z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje informację, że Użytkownik wszedł na Stronę ze swojego adresu IP.  Można  ustawić przeglądarkę, aby czcionki nie były pobierane z serwerów Google (np. poprzez instalację dodatków). Jeśli przeglądarka Użytkownika nie obsługuje czcionek Google Fonts lub jeśli Użytkownik zablokuje dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony w domyślnej czcionce systemu. Należy pamiętać, że Strona nie będzie się wyświetlać zgodnie z zaprojektowanym układem. Więcej informacji.
  2. cookies Google reCAPTCHA w celu zabezpieczenia Strony przed spamem. Więcej informacji.
  3. cookies i kod śledzenia Google Analytics w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. Dane te są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przesyłać dane podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Kod Google Analytics jest zaimplementowany na Stronie za pomocą Google Tag Manager, dzięki temu aktywowana jest anonimizacja adresu IP Użytkownika poprzez jego skrócenie przed przekazaniem do dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Istnieje opcja blokady skryptów Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są gromadzone jakichkolwiek danye, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich jest dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
   • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
   • przeglądane podstrony w w ramach wizyty na Stronie,
   • czas spędzony Na Stronie oraz na jej podstronach,
   • źródło, z którego Użytkownik przeszedł na Stronę.

   Ponadto, w ramach Google Analytics mogą być używane funkcje marketingowe. W ramach funkcji marketingowych również nie są gromadzone dane osobowe. Informacje, do jakich jest dostęp, to, w szczególności:

   • przedział wieku Użytkownika
   • płeć,
   • przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
   • zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
  4. W celu uzyskania dalszych informacji na temat cookies wymienionych w lit. a-c, należy zapoznać się z informacją nt. Google Analytics, Google Tag Manager, oraz polityką prywatności Google. Odpowiedni poziom ochrony danych Google Inc. jest gwarantowany w ramach jego uczestnictwa w tzw. „Tarczy Prywatności” (ang. Privacy Shield) oraz środków podjętych przez Google w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w UE.
 7.  Jak wyłączyć ciasteczka:
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przegladarce Firefox
  3. w przeglądarce Opera
  4. w przeglądarce Internet Explorer
  5. w przeglądarce Microsoft Edge
  6. w przeglądarce Safari

§4 Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, diagnozowania problemów technicznych a także zapewnienia bezpieczeństwa, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§5 Komentarze 

Dodanie komentarza do artykułu jest dobrowolne, jednak zamieszczając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych:

 • imienia/pseudonimu – dane wyświetlane są wszystkim czytelnikom Strony, jako podpis osoby komentującej
 • adres e-mail – wymagany dla dodania komentarza, ale nie jest udostępniany publicznie.
 • adres strony internetowej – dane nie wymagane 
 • adres IP, z wykorzystaniem którego został zamieszczony komentarz. Dane są zapisane oraz przechowywane w bazie systemu WordPress na serwerze w Atthost Sp. z o. o przez cały okres funkcjonowania  Strony.

§6 Formularz kontaktowy

Jeśli do Administratora zostanie wysłana wiadomość przez formularz kontaktowy bądź bezpośrednio z programu obsługującego wiadomości e-mail, jednocześnie przekazany zostanie adres e-mail Użytkownika oraz inne dane osobowe o ile takie zostaną zawarte w przesłanej wiadomości. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§7

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych firmie, na której serwerach znajduje się Strona – Atthost Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock.

Powierzenie przetwarzania danych ma na celu przechowywanie ich na serwerze.