Zasady

Łyżwiarstwo szybkie to dyscyplina rozgrywana na tafli lodowiska o owalnym kształcie, na którym rywalizuje jednocześnie dwóch zawodników lub dwie drużyny na wydzielonych torach. Tor wg regulaminu powinien mieć 400 m długości. Każdy zawodnik na ramieniu ma opaskę – czerwona oznacza, że zawodnik rozpoczyna bieg z toru zewnętrznego, a biała – z wewnętrznego. Na przeciwległej prostej łyżwiarze zamieniają się torami, po to oczywiście aby mogli pokonać równy dystans (tor wewnętrzny jest krótszy od zewnętrznego). Biegi odbywają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Rywalizacja polega na rozgrywaniu wyścigów w parach na różnych dystansach.  W każdej parze dozwolony jest jeden falstart. W całych zawodach startuje kilkanaście par. Wygrywa ten, kto uzyska najlepszy czas ze wszystkich startujących.

Aktualnie rozgrywane konkurencje:

 • 500 m kobiet i mężczyzn
 • 1000 m kobiet i mężczyzn
 • 1500 m kobiet i mężczyzn
 • 3000 m kobiet
 • 5000 m kobiet i mężczyzn
 • 10000 m mężczyzn
 • bieg ze startu wspólnego kobiet i mężczyzn – startuje maksymalnie 28 zawodników, do pokonania jest 16 okrążeń, bez wytyczonych torów. Podczas biegu wyznaczone są 3 tzw. sprinty rozgrywane co 4 okrążenia oraz jeden sprint finałowy. Podczas pierwszych trzech sprintów pierwszych trzech zawodników otrzymuje punkty, odpowiednio 3, 2 i 1 punkt, Podczas ostatniego sprintu pierwszych sześciu zawodników otrzymuje 60, 40, 20, 10, 6 i 3 punkty. Bieg wygrywa ten zawodnik, który pierwszy będzie na mecie, pierwsza trójka zawodników na mecie ma również najwięcej zebranych punktów. Pozostali zawodnicy są klasyfikowani według liczby punktów uzyskanych w czasie sprintów, a następnie według kolejności na mecie (dla tych którzy nie zdobyli żadnych punktów w biegu).
 • bieg drużynowy kobiet i mężczyzn – dwie drużyny składające się z 3 zawodników startują jednocześnie po przeciwnych stronach lodowiska, bez wytyczonych torów, kobiety muszą pokonać 6 okrążeń, mężczyźni 8 okrążeń lodowiska. Wszyscy zawodnicy muszą ukończyć bieg ponieważ do wyniku drużyny liczy się czas ostatniego zawodnika na mecie.
 • sprint drużynowy kobiet i mężczyzn – dystans do pokonania to zwykle 3 okrążenia, po wewnętrznym torze. Sprint drużynowy może być rozgrywany podobnie jak bieg drużynowy – dwie drużyny startują jednocześnie po przeciwnych stronach lodowiska  lub jednocześnie może startować tylko jedna drużyna. Pierwsze okrążenie pokonuje zawodnik numer 1 w drużynie, podczas gdy pozostałych dwoje porusza się poza wyznaczonym torem, na końcu okrążenia pierwszy zawodnik musi opuścić tor i zastępuje go kolejny zawodnik w drużynie, ostatni zawodnik pokonuje swoje okrążenie i kończy bieg. Wygrywa ten zespół który jako pierwszy ukończy bieg.

Dodatkowo zwykle na mistrzostwach świata rozgrywane są zawody wielobojowe. Składa się na nie kilka biegów na różnych dystansach i wygrywa ten zawodnik, który zdobędzie najmniej punktów. Dlaczego najmniej? Dzieje się to dlatego, że punkty są przyznawane za czas jaki uzyska zawodnik. Jeśli przejedzie 500 m w 35 sekund to dostaje 35 punktów, kto przejedzie w 40 sekund do staje 40 punktów. Generalnie dla biegu na 500 m liczba sekund jest liczbą punktów, na 1000 m to połowa liczby sekund, dla 1500 m jedna trzecia, dla 3000 m jedna szósta, dla 5000 m jedna dziesiąta, a dla 10000 m jedna dwudziesta. Punkty są podawane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku

Na wielobój mogą się składać:

 • sprinty – 500 m, 1000 m, 500 m, 1000 m
 • 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m dla kobiet (obecnie nie stosowany na mistrzostwach świata)
 • 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m dla kobiet (tzw. wielobój mały)
 • 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m dla mężczyzn (tzw. wielobój duży)

Dokładniejsze informacje na oficjalnej stronie ISU.