Podstawy i system ocen

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Definicja i rys historyczny

Łyżwiarstwo figurowe to dyscyplina polegająca na jeździe na łyżwach i wykonywaniu przez solistów, pary lub grupy określonych elementów, takich jak: kroki, piruety, skoki, podnoszenia i inne. Cztery podstawowe konkurencje łyżwiarstwa figurowego to:

 • jazda indywidualna mężczyzn (solistów),
 • jazda indywidualna kobiet (solistek),
 • pary sportowe,
 • pary taneczne.

Organizacją, która odpowiada za łyżwiarstwo figurowe od strony organizacyjnej i regulaminowej jest ISU (ang. International Skating Union) – Międzynarodowa Unia Łyżwiarska, założona w roku 1892. To najstarsza tego typu organizacja wśród sportów zimowych.

Łyżwiarstwo figurowe to najstarsza zimowa dyscyplina olimpijska. Znalazła się w programie letnich igrzysk w Londynie w roku 1908, a od momentu pierwszych zimowych igrzysk olimpijskich w Chamonix w 1924 r. to stały punkt ich programu. Do roku 1972 na igrzyskach odbywały się zawody solistów, solistek oraz par sportowych. Pary taneczne dołączyły do programu igrzysk w 1976 r.

Lodowisko

Zawody w łyżwiarstwie figurowym odbywają się na dostosowanym do dyscypliny lodowisku, które powinno mieć kształt prostokąta o wymiarach nie większych niż 60 metrów długości i 30 metrów szerokości oraz nie mniejszych niż 56 metrów długości i 26 metrów szerokości. Sędziowie, sędzia główny oraz panel techniczny mają swoje stanowiska za bandą lodowiska, przy czym panel techniczny jeśli to możliwe ma stanowiska na podwyższeniu.

Podstawy

Większość łyżwiarzy wykonując różne elementy skokowe i obrotowe kręci obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara czyli w lewo. Wśród pozostałych, kręcących obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara, większość łyżwiarzy jest leworęczna.

Uwaga: Wszystkie opisy elementów rotacyjnych na tej stronie obowiązują dla łyżwiarzy kręcących obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dla drugiej grupy należy zamienić wszystkie „lewe” na  „prawe”

Krawędzie

Istotą jazdy na łyżwach są krawędzie. Znajomość krawędzi jest bardzo istotna w rozpoznawaniu m.in. skoków.
Czym są krawędzie? Należy zacząć od budowy łyżew stosowanych w łyżwiarstwie figurowym. To skórzane wiązane buty, mocowane na stałe do stalowej płozy. Płozy są specjalnie dostosowane do tej dyscypliny sportu. Przód płozy jest zakończony specjalnymi ząbkami (ang. toe-pick), które łyżwiarz wbija w lód przede wszystkim podczas skoku (patrz zdjęcia poniżej).

Spód ostrza płozy ma kształt wklęsłego półkola, to znaczy że ostrze dotyka lodu w dwóch punktach. Te punkty to właśnie krawędzie – wewnętrzna i zewnętrzna. Na lewej nodze łyżwiarza, prawa strona ostrza to krawędź wewnętrzna (do środka, pomiędzy nogami).

Istnieje 8 sposobów jazdy w zależności od nogi, krawędzi i kierunku ruchu.

  Noga Kierunek ruchu Krawędź Skróty  i nazwy angielskie
1. lewa przodem wewnętrzna LFI (ang. left forward inside)
2. lewa przodem zewnętrzna LFO (ang. left forward outside)
3. prawa przodem wewnętrzna RFI (ang. right forward inside)
4. prawa przodem zewnętrzna RFO (ang. right forward outside)
5. lewa tyłem wewnętrzna LBI (ang. left backward inside)
6. lewa tyłem zewnętrzna LBO (ang. left backward outside)q
7. prawa tyłem wewnętrzna RBI (ang. right backward inside)
8. prawa tyłem zewnętrzna RBO (ang. right backward outside)

Większość elementów wykonywanych przez łyżwiarzy może być opisana z wykorzystaniem różnych typów krawędzi.

Można też jechać na obu krawędziach – to krok płaski (ang. flat) pozostawiający dwa równoległe ślady jednej łyżwy na lodzie, jednak zwykle jest on niepożądany.

Uwaga: noga, na której zawodnik jedzie w danym momencie to noga pracująca, a noga, która w tym samym momencie jest uniesiona ponad lodem to noga wolna.

Źródła:

Historia nowego systemu oceniania

Historia nowego systemu oceniania

Do 2004 r. zawodnicy byli oceniani w systemie ocen 1.0 – 6.0 (6.0 to ocena najwyższa), jednak od dawna system był uważany za niesprawiedliwy i budził wiele kontrowersji. Zdarzeniem, które przeważyło o zmianie systemu była wygrana rosyjskiej pary sportowej Eleny Berezhnayi i Antona Sikharulidze przed Kanadyjczykami Jamie Salé i Davidem Pelletier podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku. Rosjanie wygrali program krótki po tym jak Sale/Pelletier potknęli się i upadli w końcowej pozie. Nie był to upadek przy wykonywaniu elementu obowiązkowego, w związku z tym nie było odjęcia punktów. Mimo wszystko upadek miał wpływ na odbiór programu. W programie dowolnym Rosjanie mieli mały błąd podczas podwójnego Aksla, natomiast Kanadyjczycy pojechali bezbłędny program. Miało to odzwierciedlenie w nocie technicznej, gdzie faktycznie Sale/Pelletier otrzymali noty 5.8 i 5.9, natomiast Berezhnaya/Sikhatrulidze otrzymali noty 5.7 i 5.8. Niestety w starym systemie najważniejsza była nota za prezentację i w tym wypadku lepsze noty otrzymali Rosjanie i to oni otrzymali złoty medal. Wzbudziło to natychmiast kontrowersje zwłaszcza w USA i Kanadzie, w stacjach telewizyjnych zaczęto mówić o oszustwie. Podejrzenie szybko padło na sędzinę z Francji Marie-Reine Le Gougne, która najpierw przyznała, że była naciskana przez szefa federacji Francji Didiera Gailhaguet do głosowania na Rosjan, później jednak odwołała swoje wypowiedzi. Mimo tych okoliczności wielu obserwatorów uważało że Rosjanie wygrali zasłużenie, trudniejszym programem. Sprawa ostatecznie zakończyła się przyznaniem złotych medali zarówno parze Berezhnaya/Sikharulidze jak i Sale/Pelletier. Sędzia Marie-Reine Le Gougne oraz szef federacji francuskiej Didier Gailhaguet zostali zawieszeni na 3 lata za udział w skandalu. Po tych zdarzeniach rozpoczęto prace nad nowym systemem oceniania zwanym po ang. Code of Points.

Do obejrzenia: program dowolny Sale/Pelletier oraz reakcja na punktację.

Na niektórych zawodach nowy system został wprowadzony w sezonie 2004/2005, natomiast od sezonu 2005/2006 obowiązuje na wszystkich międzynarodowych zawodach ISU, mistrzostwach ISU oraz igrzyskach olimpijskich.

Zasady ogólne

Zasady ogólne

Kolejność startowa w programie/tańcu krótkim jest przyznawana przez losowanie. W przypadku programu/tańca dowolnego kolejność startową określa klasyfikacja po programie/tańcu krótkim. Zawodnicy są dzieleni na grupy, w ramach których odbywa się losowanie kolejności startu, przy czym pierwszeństwo losowania ma zawodnik/para najwyżej sklasyfikowana po programie/tańcu krótkim.

Przed startem każda grupa zawodników ma kilka minut na rozgrzewkę:

 • soliści, solistki – program krótki i dowolny – czas rozgrzewki 6 minut, maksymalnie 6 zawodników w grupie
 • pary sportowe – program krótki i dowolny – czas rozgrzewki 6 minut, maksymalnie 4 pary w grupie
 • pary taneczne – taniec krótki i dowolny – czas rozgrzewki 5 minut, maksymalnie 5 par w grupie

Każdy zawodnik/para w każdej części zawodów musi przyjąć pozycję startową najpóźniej w ciągu 30 sekund od momentu wezwania na start. Po upływie tego czasu następuje odjęcie punktów zgodnie z regulaminem. Jeśli po upływie 60 sekund zawodnik/para nadal nie przyjęła pozycji startowej będzie to traktowane jako rezygnacja z wykonywania programu.

Każdy zawodnik/para mają obowiązek przekazać oficjalny formularz w informacją o planowanych elementach dla każdego etapu zawodów

Na podstawie wyników programu/tańca krótkiego zawodnicy są kwalifikowani do programu/tańca dowolnego. Kwalifikację otrzymują soliści i solistki sklasyfikowani na miejscach 1-24, pary sportowe klasyfikowane na miejscach 1-16 (1-20 na Mistrzostwach Świata) oraz pary taneczne klasyfikowane na miejscach 1-20. Jeśli na ostatnich miejscach dających kwalifikacje do programu/tańca dowolnego znajdują się więcej niż jeden zawodnik/para (remis) wówczas wszyscy kwalifikują się do programu/tańca dowolnego.

Komisja oceniająca zawody

Komisja oceniająca zawody

W skład komisji oceniającej występy zawodników wchodzą:

 1. Panel techniczny – skład panelu technicznego wchodzą Specjalista ds. Technicznych, Asystent Specjalisty ds. Technicznych oraz Kontroler ds. Technicznych, każdy z innego kraju członkowskiego. Towarzyszą im Operator Danych i Operator Systemu Odtwarzania.
  1. Specjalista ds. Technicznych w towarzystwie Asystenta Specjalisty ds. Technicznych – nadają każdemu wykonanemu elementowi nazwę i poziom jego wykonania, rozpoznają elementy niedozwolone, elementu dodatkowe, które należy unieważnić oraz elementy nowe zasługujące na premię.
  2. Operator Danych – wprowadza zatwierdzone elementy i ich poziomy trudności do systemu, asystuje Specjaliście i Kontrolerowi ds. Technicznych.
  3. Operator Systemu Odtwarzania – asystuje w identyfikacji elementów poprzez operowanie systemem powtórek video w zwolnionym tempie.
  4. Kontroler ds. Technicznych – nadzoruje i w razie potrzeby koryguje ustalenia Specjalistów ds. Technicznych nadzoruje Operatora Danych, może zaproponować wprowadzenie korekty.
 2. Panel sędziowski – sędziowie w nowym systemie zajmują się tylko i wyłącznie oceną jakości wykonania każdego elementu (GOE) oraz oceną jakości całego występu (punkty za komponenty). Ocena musi być dokonana na podstawie tego co sędziowie zobaczyli w czasie występu, bez porównywania łyżwiarzy do siebie. Każdy sędzia do wpisania oceny używa komputera z ekranem dotykowym. Panel sędziowski składa się maksymalnie z 9 sędziów. Od 2016r. nazwiska sędziów i przyznane przez nich oceny nie są anonimowe.
 3. Sędzia główny (ang. the Referee) między innymi przewodniczy komisji sędziowskiej, przeprowadza wszystkie losowania, liczy czas potrzebny zawodnikowi/parze na zajęcie pozycji startowej i decyduje o ewentualnym odjęciu punktów lub wycofaniu zawodnika/pary ze startu, podejmuje niezbędne działania związane z opóźnieniem startu lub ponownym startem dając sygnał do wyłączenia lub włączenia muzyki zawodnikowi/parze, liczy czas trwania programu, ewentualnych przerw w programie oraz czas podnoszeń w przypadku par tanecznych, sprawdza tempo tańca obowiązkowego oraz określonych części tańca krótkiego w przypadku par tanecznych, decyduje o odjęciach zastosowanych w programie, wspólnie z panelem sędziowskim decyduje o odjęciach dotyczących wymagań dla stroju/rekwizytów, choreografii i w przypadku par tanecznych muzyki, rozpatruje wszelkie zgłoszone protesty, nadzoruje zawody pod względem stosowania przepisów ISU.

Składowe oceny

Składowe oceny

Panel techniczny określna nazwę i jeśli jest to wymagane poziom trudności każdego elementu.

Każdy wykonywany element, czyli element obowiązkowy programu/tańca krótkiego i element dobrze wyważonego programu/tańca dowolnego posiada swoją wartość bazową (ang. base value), wskazaną w tabeli wartości (ang. SOV – Scale of Value), z reguły ogłaszaną co roku przed rozpoczęciem sezonu. Wartości bazowe elementów są określone w punktach i rosną wraz ze wzrostem trudności wykonania elementu. Trudność elementu zależy:

W przypadku solistów, solistek i par sportowych:

 • skoki i skoki wyrzucane: od nazwy skoku, kolejno od  najłatwiejszego do najtrudniejszego: Toeloop,  Salchow,  Rittberger (Loop),  Flip, Lutz,  Axel oraz od ilości obrotów,
 • podnoszenia (tylko pary sportowe): od grupy podnoszeń (1-5), ich nazw oraz poziomów trudności,
 • spirale śmierci (tylko pary sportowe): od nazwy i poziomu trudności,
 • pozostałe elementy: od nazwy elementu i poziomu trudności.

W przypadku par tanecznych: od ich poziomów trudności.

Poziom trudności elementu

W przypadku solistów, solistek i par sportowych:

Podnoszenia, podnoszenia twistowe i  spirale śmierci (tylko pary sportowe), piruety i sekwencje kroków mają przydzielonych zależnie od stopnia trudności pięć poziomów trudności, zgodnie z ilością uzyskanych cech:

Poziom podstawowy (B) – brak cech

Poziom 1 – jedna cecha

Poziom 2 – dwie cechy

Poziom 3 – trzy cechy

Poziom 4 – cztery lub więcej cech

W przypadku par tanecznych:

Wszystkie wymagane elementy poza Elementami Choreograficznymi są mają przydzielone poziomy trudności. Podnoszenia, piruety, twizzle i sekwencje kroków mają 4 poziomy trudności zależnie od stopnia trudności elementu. W przypadku sekwencji kroków istnieje dodatkowy poziom bazowy – element jest wykonany ale kryteria dla poziomu pierwszego nie zostały osiągnięte. Elementy Choreograficzne nie posiadają poziomów trudności, ale element jest zatwierdzony jeśli spełni minimalne wymagania określone w regulaminie.

Każdy niedozwolony element lub ruch (elementy niedozwolone) zostanie ukarany odjęciem punktów (zgodnie z opisem w zakładce Odjęcia). Jeśli niedozwolony element lub ruch zostanie wykonany w trakcie wykonywania innego elementu, wówczas zostanie przyznane odjęcie oraz:

 • w przypadku solistów, solistek i par sportowych: przyznany zostanie poziom podstawowy jeśli zawodnicy wypełnią wymagania dla tego poziomu,
 • w przypadku par tanecznych: przyznany zostanie poziom 1, jeśli zostaną spełnione wymagania dla tego poziomu, w przeciwnym razie element pozostanie „bez poziomu”.

Ocena Jakości Wykonania 

Ocena Jakości Wykonania (ang. Grade of Execution, skrót GOE) jest przyznawana przez panel sędziowski. Sędziowie oceniają jakość wykonania każdego elementu zależnie od pozytywnych aspektów wykonania lub popełnionych błędów w 11-stopniowej skali oceny: +5, +4, +3, +2, +1, 0 (wartość bazowa), -1, -2, -3, -4, -5

Ostateczne GOE wykonanego elementu jest rezultatem połączenia zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów elementu. Ważne jest aby GOE elementu odzwierciedlało zarówno aspekty pozytywne jak i wszelkie odjęcia które mogą się zdarzyć. GOE jest obliczane poprzez rozważenie przez sędziów w pierwszej kolejności pozytywnych aspektów wykonanego elementu, ustalane dzięki temu jest wyjściowe GOE elementu, następnie sędziowie obniżają GOE zgodnie z wytycznymi o potencjalne błędy. Rezultat to końcowe GOE elementu.

Każdy stopień w skali ma swój odpowiednik punktowy również wskazany w tabeli SOV.

Ocena Jakości Wykonania powstaje przez obliczenie średniej odciętej, czyli odrzucenie najwyższej i najniższej wartości przyznanych przez sędziów oraz obliczenie średniej z pozostałych wartości. Jeśli w panelu jest mniej niż pięciu sędziów najwyższa i najniższa wartość nie jest odrzucana. Obliczona średnia staje się końcową oceną jakości wykonania każdego elementu i jest dodawana do wartości bazowej elementu (lub odejmowana jeśli ocena jakości jest ujemna). Wartość GOE jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Suma wartości poszczególnych elementów i jakość wykonania przyznana przez panel sędziowski składa się na Wynik Techniczny (ang. TES – Total Element Score) 

W przypadku solistek, solistów i par sportowych:

 • Kombinacja skoków jest oceniana jako jeden element poprzez dodanie wartości bazowych skoków tworzących kombinację i dodanie wartości GOE dla najtrudniejszego skoku z kombinacji
 • Sekwencja skoków również jest oceniana jako jeden element poprzez dodanie wartości bazowych dwóch najwyżej punktowanych skoków, przenożenie wyniku przez współczynnik 0,8 oraz dodanie wartości GOE dla najtrudniejszego skoku z sekwencji
 • Każdy dodatkowy element poza listą elementów wymaganych w programie nie będzie liczony do oceny. Tylko pierwsza próba (lub dozwolona w regulaminie ilość prób) wykonania elementu jest liczona do oceny.
 • W programie krótkim i dowolnym solistów oraz solistek wartości bazowe wszystkich elementów skokowych wykonanych w drugiej połowie programu są mnożone przez współczynnik 1,1. Ma to na celu docenienie wykonania trudnych elementów w drugiej połowie programu.

W przypadku par tanecznych:

 • kombinacja podnoszeń jest oceniana jako suma wartości bazowych pierwszych dwóch podnoszeń krótkich oraz wartości GOE będącej sumą punktów przyznawanych za pierwsze dwa podnoszenia krótkie
 • kombinacja sekwencji kroków jest oceniania jako suma wartości bazowych sekwencji kroków wykonywanej na jednej nodze i sekwencji kroków, następnie dodawana jest wartość GOE będąca sumą punktów przyznawanych za obie sekwencje 
 • kombinacja obrotów jest oceniana jako suma wartości bazowych sekwencji obrotów partnerki i partnera, a następnie dodawane jest GOE

Komponenty

Każdy sędzia ma za zadanie ocenić cały program, na wykonanie którego składają się komponenty programu. Komponentów jest pięć, są to:

 • Umiejętności Łyżwiarskie (ang. Skating Skills) – czystość, pewność i kontrola krawędzi oraz ruchu na tafli lodowej, czystość i przejrzystość prezentowanej techniki jazdy oraz umiejętność łatwego przyspieszania i różnicowania prędkości jazdy. Pod uwagę należy wziąć:
  • Stosowanie tzw. głębokich krawędzi, kroków i zwrotów
  • Równowaga, rytmiczne akcje kolan, precyzyjne ułożenie stóp
  • Płynność i poślizg
  • Zróżnicowanie siły, prędkości i przyspieszenia
  • Umiejętność jazdy w różnych kierunkach
  • Umiejętność jazdy na jednej nodze
 • Połączenia Elementów (ang. Transitions) – zróżnicowane i zamierzone stosowanie zróżnicowanych, skomplikowanych kroków, ruchów, pozycji i chwytów, które łączą wszystkie elementy w programie tak, aby się one stały nieodłączną częścią całego programu, a nie odrębnymi elementami. Przy ocenianiu należy brać pod uwagę:
  • Ciągłość ruchów
  • Różnorodność (łącznie z różnorodnością chwytów w parach tanecznych)
  • Trudność
  • Jakość
 • Wykonanie (ang. Performance) – umiejętność przekazania przesłania programu lub historii jaką program opowiada poprzez zaangażowanie zarówno fizyczne (świadome i zamierzone ruchy ciała) jak i emocjonalne. Przy ocenie pod uwagę brane są:
  • Fizyczne i emocjonalne zaangażowanie i ekspresja
  • Postawa i czystość ruchu
  • Różnorodność ruchów
  • Indywidualność/osobowość
  • Zgodność i jedność (pary sportowe i taneczne)
  • Świadomość odległości między partnerami – umiejętność utrzymywania odpowiedniej odległości między partnerami oraz umiejętność zmian w trzymaniu (pary sportowe i taneczne)
 • Kompozycja (ang. Composition)  – zamierzone wykonanie i oryginalne ustawienie (aranżacja) wszystkich rodzajów ruchów zgodnie z zasadami frazy muzycznej, przestrzeni, wzór i struktury. Przy ocenie pod uwagę brane są:
  • Cel (pomysł, zamierzenie, nastrój)
  • Wzór/pokrycie tafli lodu
  • Wielokierunkowe użycie przestrzeni oraz projekt ruchów
  • Fraza i forma (ruchy i elementy pasujące do frazy muzycznej)
  • Oryginalność choreografii
 • Interpretacja muzyki / wyczucie rytmu (ang. Interpretation of the Music / Timing  – tylko pary taneczne)  – własne, kreatywne i prawdziwe (autentyczne) przełożenie rytmu, charakteru oraz zawartości muzyki na ruchy wykonywane na lodziePrzy ocenie pod uwagę brane są:
  • Ruchy i kroki zgodne z muzyką (timing)
  • Wyrażenie charakteru muzyki, wyczucie muzyki i rytm, kiedy można go wyraźnie zidentyfikować
  • Finezja ruchu oddająca detale i niuanse muzyczne (finezja to umiejętność łyżwiarza do dopracowana, kunsztowna manipulacja muzycznymi detalami i niuansami w trakcie ruchu. Unikalna dla każdego zawodnika, prezentuje wewnętrzne wyczucie muzyki i choreografii)
  • Jazda przede wszystkim do rytmu w przypadku tańca krótkiego oraz utrzymanie równowagi między jazdą do rytmu i muzyką w tańcu dowolnym (pary taneczne) 0 m.in. rozpoczęcie jazdy od akcentowanego uderzenia, wykonanie kroku nr 1 w elementach tańca obowiązkowego.

W przypadku konkurencji par sportowych i tanecznych oboje partnerzy muszą prezentować równe umiejętności.

Komponenty są oceniane w skali od 0,25 do 10 punktów co 0,25 punktu, przy czym ocena 0,25 oznacza “źle” a ocena 10 oznacza “znakomicie”

Punktacja dla każdego komponentu powstaje przez obliczenie średniej odciętej – podobnie jak wartość GOE (zasada obliczania jest opisana przy definicji GOE)

Następnie powstała dla każdego komponentu punktacja jest mnożona przez odpowiedni współczynnik:

Soliści Program krótki 1,0 Program dowolny 2,0
Solistki Program krótki 0,8 Program dowolny 1,6
Pary sportowe Program krótki 0,8 Program dowolny 1,6
Pary taneczne Taniec rytmiczny 0,8 Taniec dowolny 1,2
  Taniec obowiązkowy 0,7    

Przemnożone wyniki dla poszczególnych komponentów są sumowane i tworzą Wartość Punktacyjną Komponentów Programu (ang. PCS – Program Components Score).

Odjęcia

Za naruszenie obowiązujących przepisów mogą być przyznane odjęcia:

 • Czas trwania programu: – 1,0 punkt za każde brakujące lub dodatkowe 5 sekund
 • Niedozwolony element lub ruch: -2,0 punkty za każde przekroczenie
 • Niewłaściwy strój, rekwizyt, upadek części stroju lub rekwizytu na lód : -1,0 punkt
 • Upadek w przypadku solisty, solistki: -1,0 punkt za pierwszy i drugi upadek, -2,0 punkty za trzeci i czwarty upadek, -3,0 punkty za piąty i kolejne upadki
 • Upadek w przypadku par sportowych i tanecznych: -1,0 punkt za każdy upadek jednego z partnerów, -2,0 punkty za każdy upadek obojga partnerów
 • Opóźniony start: – 1,0 punkt za start między 1 a 30 sekund spóźnienia
 • Przerwa w wykonywaniu programu: -1,0 punkt za każdą przerwę dłuższą niż 10 sekund, a krótszą niż 20 sekund, -2,0 punkty za każdą przerwę dłuższą niż 20 sekund, a krótszą niż 30 sekund, -3,0 punkty za każdą przerwę dłuższą niż 30 sekund, a krótszą niż 40 sekund
 • Przerwa w wykonywaniu programu z pozwoleniem do 3 minut z wznowieniem od punktu w którym program został przerwany: -5,0 punktów

Poniższe odjęcia dotyczą tylko par tanecznych:

 • naruszenie ograniczeń w choreografii: -1,0 punkt za każde naruszenie
 • wykonanie dodatkowych elementów poza wymaganymi: -1,0 punkt za każde naruszenie
 • naruszenie wymogów dotyczących muzyki: -2,0 punkty
 • naruszenie wymagań dotyczących tempa: -1,0 punkt
 • przekroczenie czasu dozwolonego na wykonanie podnoszenia: -1,0 punkt za każde podnoszenie

Obliczanie wyników

Wynik Techniczny i Wartość Punktacyjna Komponentów Programu po zsumowaniu i uwzględnieniu ewentualnych odjęć tworzą Całkowity Wynik za Dany Segment Programu (ang. TSS – Total Segment Score).

Zawodnik/para z najwyższym TTS zajmuje pierwsze miejsce, zawodnik/para z drugim najwyższym TTS zajmuje drugie itd.

Jeśli dwóch lub więcej zawodników/par zajmie to samo miejsce, wówczas o miejscu decyduje Wartość Techniczna w przypadku programu/tańca krótkiego i Wartość Punktacyjna Komponentów w przypadku programu/tańca dowolnego. Jeśli te wyniki również są identyczne zawodnicy dzielą miejsce.

Końcowy wynik zawodów powstaje po zsumowaniu TTS za program/taniec krótki i dowolny. Ten, kto uzyskał najwięcej punktów zajmuje pierwsze miejsce. W przypadku identycznych punktacji wyższe miejsce otrzymuje zawodnik/para z wyższym wynikiem za ostatni segment (czyli zazwyczaj program/taniec dowolny). Jeśli wyniki za ostatni program również są identyczne, wówczas decyduje wyższe rozstawienie zawodnika/pary.

Rezultaty zawierające Wynik Techniczny, Wartość Punktacyjna Komponentów Programu, odjęcia, Całkowity Wynik za Dany Segment Programu oraz miejsca zajęte przez zawodników/pary są publikowane po zakończeniu każdego segmentu zawodów, dodatkowo publikowane są szczegółowe protokoły dla każdego zawodnika/pary zawierające listę wykonanych elementów, ich wartości bazowe, GOE oraz punkty za komponenty przyznane przez każdego z sędziów. Przykładowy protokół:

Program dowolny solistek z MŚ 2021

Oznaczenia dodatkowe w protokołach
+ COMBO Kombinacja zdegradowana, skoki otrzymują 80% wartości
+ SEQ Sekwencja zdegradowana, skoki otrzymują 80% wartości
+ REP Skok wykonany jako drugie powtórzenie, otrzymujący 70% wartości bazowej
x Elementy skokowe wykonane w drugiej połowie programu krótkiego i dowolnego, otrzymujące bonus w postaci 10% wartości bazowej (tylko jazda indywidualna)
q Niepełna rotacja (¼ obrotu dokręcona na lodzie), taki skok otrzymuje 100% wartości bazowej, ale sędziowie muszą odjąć 2 pkt w GOE
Niepełna rotacja (mniej niż ½ obrotu, więcej niż ¼ obrotu, dokręconego na lodzie), taki skok otrzymuje tylko 80% wartości bazowej, a sędziowie muszą odjąć 2/3 pkt w GOE
<< Brak rotacji, skok zdegradowany o 1 obrót (więcej niż ½ obrotu dokręcona na lodzie)
e Błędna krawędź przy wyjściu do skoku (Lutz, Flip)
! Mniejszy błąd przy wyjściu do skoku, np.  nieczysta krawędź (Lutz, Flip)
* Element niezgodny z wymaganiami (otrzymujący wartość 0)
B Poziom podstawowy
V Oznaczenie kombinacji piruetów która zawiera tylko 2 z 3 podstawowych pozycji piruetów lub braku wyraźnego skoku do piruetu
m1 Jeden błąd (piruety)
m2 Dwa błędy (piruety)

Tabela wartości elementów dla solistów i par sportowych

Tabela wartości elementów dla solistów i par sportowych

Tabela wartości (ang. Scale of Value, SOV) na sezon 2019/2020, aktualna również w sezonie 2020/2021 – Komunikat ISU nr 2253

W poniższej tabeli znajdują się skróty nazw elementów wykonywanych w programach, które są stosowane w protokołach publikowanych po każdych zawodach oraz wartości punktowe przyznawane w zależności od jakości wykonania elementu i poziomu jaki uzyskał. Pod tabelą wartości opisane są cechy poziomów trudności jakie należy uzyskać, aby otrzymać jak najwyższy poziom.

 1. Tabela SOV opiera się na zasadzie procentowej. Każdy poziom w górę / w dół GOE powoduje zwiększenie / zmniejszenie wyniku dla tego elementu o 10% wartości bazowej.
 2. Dla Sekwencji Choreograficznych ta zasada jest również spójna dla wszystkich poziomów w GOE, ale jej wartości są wyższe niż dla innych elementów.
 3. W przypadku elementów oznaczonych znakami „<”, „e”, „V” wartość procentowa nie jest obliczana z pełnej wartości bazowej, ale ze zredukowanej wartości bazowej.
 4. W kombinacjach skoków / sekwencjach skoków podczas stosowania GOE z wartością liczbową najtrudniejszego skoku brane są pod uwagę znaki „<”, „e”, „V” (np. 3T z wartością bazową 4.2 jest uważane za trudniejsze niż 3Lo < ze zmniejszoną wartością bazową 3,92).
 5. Poprzednia uwaga nie dotyczy znaku „+ Rep”, który prowadzi do 70% wartości bazowej skoku. W tym przypadku GOE jest ustalane jako procent pierwotnej wartości bazowej, ponieważ znak „+ Rep” nie ma związku z jakością wykonania.

Tabela wartości

 

Skoki oraz skoki solo par sportowych
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Pojedynczy Toeloop 1T  -0,20 -0,16 -0,12 -0,08 -0,04 0,40 +0,04 +0,08 +0,12 +0,16 +0,20
Pojedynczy Salchow 1S  -0,20 -0,16 -0,12 -0,08 -0,04 0,40 +0,04 +0,08 +0,12 +0,16 +0,20
Pojedynczy Rittberger 1Lo  -0,25 -0,20 -0,15 -0,10 -0,05 0,50 +0,05 +0,10 +0,15 +0,20 +0,25
Pojedynczy Euler 1Eu -0,25 -0,20 -0,15 -0,10 -0,05 0,50 +0,05 +0,10 +0,15 +0,20 +0,25
Pojedynczy Flip 1F  -0,25 -0,20 -0,15 -0,10 -0,05 0,50 +0,05 +0,10 +0,15 +0,20 +0,25
Pojedynczy Lutz 1Lz  -0,30 -0,24 -0,18 -0,12 -0,06 0,60 +0,06 +0,12 +0,18 +0,24 +0,30
Pojedynczy Toeloop < 1T<  -0,16 -0,13 -0,10 -0,06 -0,03 0,32 +0,03 +0,06 +0,10 +0,13 +0,16
Pojedynczy Salchow < 1S<  -0,16 -0,13 -0,10 -0,06 -0,03 0,32 +0,03 +0,06 +0,10 +0,13 +0,16
Pojedynczy Rittberger < 1Lo<  -0,20 -0,16 -0,12 -0,08 -0,04 0,40 +0,04 +0,08 +0,12 +0,16 +0,20
Pojedynczy Flip  < lub e  1F < lub e  -0,20 -0,16 -0,12 -0,08 -0,04 0,40 +0,04 +0,08 +0,12 +0,16 +0,20
Pojedynczy Lutz  < lub e  1Lz < lub e  -0,24 -0,19 -0,14 -0,10 -0,05 0,48 +0,05 +0,10 +0,14 +0,19 +0,24
Pojedynczy Flip  < oraz e  1F < oraz e  -0,15 -0,12 -0,09 -0,06 -0,03 0,30 +0,03 +0,06 +0,09 +0,12 +0,15
Pojedynczy Lutz  < oraz e  1Lz < oraz e  -0,18 -0,14 -0,11 -0,07 -0,04 0,36 +0,04 +0,07 +0,11 +0,14 +0,18
Pojedynczy Axel 1A  -0,55 -0,44 -0,33 -0,22 -0,11 1,10 +0,11 +0,22 +0,33 +0,44 +0,55
Podwójny Toeloop 2T  -0,65 -0,52 -0,39 -0,26 -0,13 1,30 +0,13 +0,26 +0,39 +0,52 +0,65
Podwójny Salchow 2S  -0,65 -0,52 -0,39 -0,26 -0,13 1,30 +0,13 +0,26 +0,39 +0,52 +0,65
Podwójny Rittberger 2Lo  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
Podwójny Flip 2F  -0,90 -0,72 -0,54 -0,36 -0,18 1,80 +0,18 +0,36 +0,54 +0,72 +0,90
Podwójny Lutz 2Lz  -1,05 -0,84 -0,63 -0,42 -0,21 2,10 +0,21 +0,42 +0,63 +0,84 +1,05
Pojedynczy Axel < 1A<  -0,44 -0,35 -0,26 -0,18 -0,09 0,88 +0,09 +0,18 +0,26 +0,35 +0,44
Podwójny Toeloop < 2T<  -0,52 -0,42 -0,31 -0,21 -0,10 1,04 +0,10 +0,21 +0,31 +0,42 +0,52
Podwójny Salchow < 2S<  -0,52 -0,42 -0,31 -0,21 -0,10 1,04 +0,10 +0,21 +0,31 +0,42 +0,52
Podwójny Rittberger < 2Lo<  -0,68 -0,54 -0,41 -0,27 -0,14 1,36 +0,14 +0,27 +0,41 +0,54 +0,68
Podwójny Flip  < lub e  2F < lub e  -0,72 -0,58 -0,43 -0,29 -0,14 1,44 +0,14 +0,29 +0,43 +0,58 +0,72
Podwójny Lutz  < lub e  2Lz < lub e  -0,84 -0,67 -0,50 -0,34 -0,17 1,68 +0,17 +0,34 +0,50 +0,67 +0,84
Podwójny Flip  < oraz e  2F < oraz e  -0,54 -0,43 -0,32 -0,22 -0,11 1,08 +0,11 +0,22 +0,32 +0,43 +0,54
Podwójny Lutz  < oraz e  2Lz < oraz e  -0,63 -0,50 -0,38 -0,25 -0,13 1,26 +0,13 +0,25 +0,38 +0,50 +0,63
Podwójny Axel 2A  -1,65 -1,32 -0,99 -0,66 -0,33 3,30 +0,33 +0,66 +0,99 +1,32 +1,65
Potrójny Toeloop 3T  -2,10 -1,68 -1,26 -0,84 -0,42 4,20 +0,42 +0,84 +1,26 +1,68 +2,10
Potrójny Salchow 3S  -2,15 -1,72 -1,29 -0,86 -0,43 4,30 +0,43 +0,86 +1,29 +1,72 +2,15
Potrójny Rittberger 3Lo  -2,45 -1,96 -1,47 -0,98 -0,49 4,90 +0,49 +0,98 +1,47 +1,96 +2,45
Potrójny Flip 3F  -2,65 -2,12 -1,59 -1,06 -0,53 5,30 +0,53 +1,06 +1,59 +2,12 +2,65
Potrójny Lutz 3Lz  -2,95 -2,36 -1,77 -1,18 -0,59 5,90 +0,59 +1,18 +1,77 +2,36 +2,95
Podwójny Axel < 2A<  -1,32 -1,06 -0,79 -0,53 -0,26 2,64 +0,26 +0,53 +0,79 +1,06 +1,32
Potrójny Toeloop < 3T<  -1,68 -1,34 -1,01 -0,67 -0,34 3,36 +0,34 +0,67 +1,01 +1,34 +1,68
Potrójny Salchow < 3S<  -1,72 -1,38 -1,03 -0,69 -0,34 3,44 +0,34 +0,69 +1,03 +1,38 +1,72
Potrójny Rittberger < 3Lo<  -1,96 -1,57 -1,18 -0,78 -0,39 3,92 +0,39 +0,78 +1,18 +1,57 +1,96
Potrójny Flip  < lub e  3F< lub e  -2,12 -1,70 -1,27 -0,85 -0,42 4,24 +0,42 +0,85 +1,27 +1,70 +2,12
Potrójny Lutz  < lub e  3Lz< lub e  -2,36 -1,89 -1,42 -0,94 -0,47 4,72 +0,47 +0,94 +1,42 +1,89 +2,36
Potrójny Flip  < oraz e  3F < oraz e  -1,59 -1,27 -0,95 -0,64 -0,32 3,18 +0,32 +0,64 +0,95 +1,27 +1,59
Potrójny Lutz  < oraz e  3Lz < oraz e  -1,77 -1,42 -1,06 -0,71 -0,35 3,54 +0,35 +0,71 +1,06 +1,42 +1,77
Potrójny Axel 3А  -4,00 -3,20 -2,40 -1,60 -0,80 8,00 +0,80 +1,60 +2,40 +3,20 +4,00
Poczwórny Toeloop 4T  -4,75 -3,80 -2,85 -1,90 -0,95 9,50 +0,95 +1,90 +2,85 +3,80 +4,75
Poczwórny Salchow 4S  -4,85 -3,88 -2,91 -1,94 -0,97 9,70 +0,97 +1,94 +2,91 +3,88 +4,85
Poczwórny Rittberger 4Lo  -5,25 -4,20 -3,15 -2,10 -1,05 10,50 +1,05 +2,10 +3,15 +4,20 +5,25
Poczwórny Flip 4F  -5,50 -4,40 -3,30 -2,20 -1,10 11,00 +1,10 +2,20 +3,30 +4,40 +5,50
Poczwórny Lutz 4Lz  -5,75 -4,60 -3,45 -2,30 -1,15 11,50 +1,15 +2,30 +3,45 +4,60 +5,75
Poczwórny Axel 4A  -6,25 -5,00 -3,75 -2,50 -1,25 12,50 +1,25 +2,50 +3,75 +5,00 +6,25
Potrójny Axel < 3A<  -3,20 -2,56 -1,92 -1,28 -0,64 6,40 +0,64 +1,28 +1,92 +2,56 +3,20
Poczwórny Toeloop < 4T<  -3,80 -3,04 -2,28 -1,52 -0,76 7,60 +0,76 +1,52 +2,28 +3,04 +3,80
Poczwórny Salchow < 4S<  -3,88 -3,10 -2,33 -1,55 -0,78 7,76 +0,78 +1,55 +2,33 +3,10 +3,88
Poczwórny Rittberger < 4Lo<  -4,20 -3,36 -2,52 -1,68 -0,84 8,40 +0,84 +1,68 +2,52 +3,36 +4,20
Poczwórny Flip  < lub e  4F < lub e  -4,40 -3,52 -2,64 -1,76 -0,88 8,80 +0,88 +1,76 +2,64 +3,52 +4,40
Poczwórny Lutz  < lub e  4Lz < lub e  -4,60 -3,68 -2,76 -1,84 -0,92 9,20 +0,92 +1,84 +2,76 +3,68 +4,60
Poczwórny Flip  < oraz e  4F < oraz e  -3,30 -2,64 -1,98 -1,32 -0,66 6,60 +0,66 +1,32 +1,98 +2,64 +3,30
Poczwórny Lutz  < oraz e  4Lz < oraz e  -3,45 -2,76 -2,07 -1,38 -0,69 6,90 +0,69 +1,38 +2,07 +2,76 +3,45
Poczwórny Axel < 4A<  -5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 10,00 +1,00 +2,00 +3,00 +4,00 +5,00
Piruety (oraz piruety w oddzieleniu dla par sportowych)
Piruet w jednej pozycji, bez zmiany nogi (stany, z odchyleniem tułowia, w pozycji wagi lub siadany)
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Stany Poziom B USpB  -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 1,00 +0,10 +0,20 +0,30 +0,40 +0,50
Stany Poziom 1 USp1  -0,60 -0,48 -0,36 -0,24 -0,12 1,20 +0,12 +0,24 +0,36 +0,48 +0,60
Stany Poziom 2 USp2  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Stany Poziom 3 USp3  -0,95 -0,76 -0,57 -0,38 -0,19 1,90 +0,19 +0,38 +0,57 +0,76 +0,95
Stany Poziom 4 USp4  -1,20 -0,96 -0,72 -0,48 -0,24 2,40 +0,24 +0,48 +0,72 +0,96 +1,20
Z odchyleniem tułowia Poziom B LSpB  -0,60 -0,48 -0,36 -0,24 -0,12 1,20 +0,12 +0,24 +0,36 +0,48 +0,60
Z odchyleniem tułowia Poziom 1 LSp1  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Z odchyleniem tułowia Poziom 2 LSp2  -0,95 -0,76 -0,57 -0,38 -0,19 1,90 +0,19 +0,38 +0,57 +0,76 +0,95
Z odchyleniem tułowia Poziom 3 LSp3  -1,20 -0,96 -0,72 -0,48 -0,24 2,40 +0,24 +0,48 +0,72 +0,96 +1,20
Z odchyleniem tułowia Poziom 4 LSp4  -1,35 -1,08 -0,81 -0,54 -0,27 2,70 +0,27 +0,54 +0,81 +1,08 +1,35
W pozycji wagi Poziom B CSpB  -0,55 -0,44 -0,33 -0,22 -0,11 1,10 +0,11 +0,22 +0,33 +0,44 +0,55
W pozycji wagi Poziom 1 CSp1  -0,70 -0,56 -0,42 -0,28 -0,14 1,40 +0,14 +0,28 +0,42 +0,56 +0,70
W pozycji wagi Poziom 2 CSp2  -0,90 -0,72 -0,54 -0,36 -0,18 1,80 +0,18 +0,36 +0,54 +0,72 +0,90
W pozycji wagi Poziom 3 CSp3  -1,15 -0,92 -0,69 -0,46 -0,23 2,30 +0,23 +0,46 +0,69 +0,92 +1,15
W pozycji wagi Poziom 4 CSp4  -1,30 -1,04 -0,78 -0,52 -0,26 2,60 +0,26 +0,52 +0,78 +1,04 +1,30
Siadany Poziom B SSpB  -0,55 -0,44 -0,33 -0,22 -0,11 1,10 +0,11 +0,22 +0,33 +0,44 +0,55
Siadany Poziom 1 SSp1  -0,65 -0,52 -0,39 -0,26 -0,13 1,30 +0,13 +0,26 +0,39 +0,52 +0,65
Siadany Poziom 2 SSp2  -0,80 -0,64 -0,48 -0,32 -0,16 1,60 +0,16 +0,32 +0,48 +0,64 +0,80
Siadany Poziom 3 SSp3  -1,05 -0,84 -0,63 -0,42 -0,21 2,10 +0,21 +0,42 +0,63 +0,84 +1,05
Siadany Poziom 4 SSp4  -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 2,50 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
Skoki do piruetu, dowolna pozycja – stany, z odchyleniem tułowia, w pozycji wagi lub siadany
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Stany Poziom B FUSpB  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Stany Poziom 1 FUSp1  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
Stany Poziom 2 FUSp2  -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 2,00 +0,20 +0,40 +0,60 +0,80 +1,00
Stany Poziom 3 FUSp3  -1,20 -0,96 -0,72 -0,48 -0,24 2,40 +0,24 +0,48 +0,72 +0,96 +1,20
Stany Poziom 4 FUSp4  -1,45 -1,16 -0,87 -0,58 -0,29 2,90 +0,29 +0,58 +0,87 +1,16 +1,45
Stany Poziom BV FUSpBV  -0,57 -0,45 -0,34 -0,23 -0,11 1,13 +0,11 +0,23 +0,34 +0,45 +0,57
Stany Poziom 1V FUSp1V  -0,64 -0,51 -0,38 -0,26 -0,13 1,28 +0,13 +0,26 +0,38 +0,51 +0,64
Stany Poziom 2V FUSp2V  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Stany Poziom 3V FUSp3V  -0,90 -0,72 -0,54 -0,36 -0,18 1,80 +0,18 +0,36 +0,54 +0,72 +0,90
Stany Poziom 4V FUSp4V  -1,09 -0,87 -0,65 -0,44 -0,22 2,18 +0,22 +0,44 +0,65 +0,87 +1,09
Z odchyleniem tułowia Poziom B FLSpB  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
Z odchyleniem tułowia Poziom 1 FLSp1  -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 2,00 +0,20 +0,40 +0,60 +0,80 +1,00
Z odchyleniem tułowia Poziom 2 FLSp2  -1,20 -0,96 -0,72 -0,48 -0,24 2,40 +0,24 +0,48 +0,72 +0,96 +1,20
Z odchyleniem tułowia Poziom 3 FLSp3  -1,45 -1,16 -0,87 -0,58 -0,29 2,90 +0,29 +0,58 +0,87 +1,16 +1,45
Z odchyleniem tułowia Poziom 4 FLSp4  -1,60 -1,28 -0,96 -0,64 -0,32 3,20 +0,32 +0,64 +0,96 +1,28 +1,60
Z odchyleniem tułowia Poziom BV FLSpBV  -0,64 -0,51 -0,38 -0,26 -0,13 1,28 +0,13 +0,26 +0,38 +0,51 +0,64
Z odchyleniem tułowia Poziom 1V FLSp1V  -0,75  -0,60  -0,45  -0,30  -0,15  1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Z odchyleniem tułowia Poziom 2V FLSp2V  -0,90  -0,72  -0,54  -0,36  -0,18  1,80 +0,18 +0,36 +0,54 +0,72 +0,90
Z odchyleniem tułowia Poziom 3V FLSp3V  -1,09  -0,87  -0,65  -0,44  -0,22  2,18 +0,22 +0,44 +0,65 +0,87 +1,09
Z odchyleniem tułowia Poziom 4V FLSp4V  -1,20  -0,96  -0,72  -0,48  -0,24  2,40 +0,24 +0,48 +0,72 +0,96 +1,20
W pozycji wagi Poziom B FCSpB  -0,80 -0,64 -0,48 -0,32 -0,16 1,60 +0,16 +0,32 +0,48 +0,64 +0,80
W pozycji wagi Poziom 1 FCSp1  -0,95 -0,76 -0,57 -0,38 -0,19 1,90 +0,19 +0,38 +0,57 +0,76 +0,95
W pozycji wagi Poziom 2 FCSp2  -1,15 -0,92 -0,69 -0,46 -0,23 2,30 +0,23 +0,46 +0,69 +0,92 +1,15
W pozycji wagi Poziom 3 FCSp3  -1,40 -1,12 -0,84 -0,56 -0,28 2,80 +0,28 +0,56 +0,84 +1,12 +1,40
W pozycji wagi Poziom 4 FCSp4  -1,60 -1,28 -0,96 -0,64 -0,32 3,20 +0,32 +0,64 +0,96 +1,28 +1,60
W pozycji wagi Poziom BV FCSpBV  -0,60 -0,48 -0,36  -0,24 -0,12 1,20 +0,12 +0,24 +0,36 +0,48 +0,60
W pozycji wagi Poziom 1V FCSp1V  -0,72 -0,57 -0,43  -0,29 -0,14 1,43 +0,14 +0,29 +0,43 +0,57 +0,72
W pozycji wagi Poziom 2V FCSp2V  -0,87 -0,69 -0,52  -0,35 -0,17 1,73 +0,17 +0,35 +0,52 +0,69 +0,87
W pozycji wagi Poziom 3V FCSp3V  -1,05 -0,84  -0,63 -0,42 -0,21 2,10 +0,21 +0,42 +0,63 +0,84 +1,05
W pozycji wagi Poziom 4V FCSp4V  -1,20 -0,96  -0,72 -0,48 -0,24 2,40 +0,24 +0,48 +0,72 +0,96 +1,20
Siadany Poziom B FSSpB  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
Siadany Poziom 1 FSSp1  -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 2,00 +0,20 +0,40 +0,60 +0,80 +1,00
Siadany Poziom 2 FSSp2  -1,15 -0,92 -0,69 -0,46 -0,23 2,30 +0,23 +0,46 +0,69 +0,92 +1,15
Siadany Poziom 3 FSSp3  -1,30 -1,04 -0,78 -0,52 -0,26 2,60 +0,26 +0,52 +0,78 +1,04 +1,30
Siadany Poziom 4 FSSp4  -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 3,00 +0,30 +0,60 +0,90 +1,20 +1,50
Siadany Poziom BV FSSpBV  -0,64 -0,51 -0,38 -0,26 -0,13 1,28 +0,13 +0,26 +0,38 +0,51 +0,64
Siadany Poziom 1V FSSp1V  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Siadany Poziom 2V FSSp2V  -0,87 -0,69 -0,52 -0,35 -0,17 1,73 +0,17 +0,35 +0,52 +0,69 +0,87
Siadany Poziom 3V FSSp3V  -0,98 -0,78 -0,59 -0,39 -0,20 1,95 +0,20 +0,39 +0,59 +0,78 +0,98
Siadany Poziom 4V FSSp4V  -1,13 -0,90 -0,68 -0,45 -0,23 2,25 +0,23 +0,45 +0,68 +0,90 +1,13
Piruet z jedną zmianą nogi i bez zmiany pozycji (stany, z odchyleniem tułowia, w pozycji wagi lub siadany)
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Stany Poziom B (F)CUSpB  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Stany Poziom 1 (F)CUSp1  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
Stany Poziom 2 (F)CUSp2  -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 2,00 +0,20 +0,40 +0,60 +0,80 +1,00
Stany Poziom 3 (F)CUSp3  -1,20 -0,96 -0,72 -0,48 -0,24 2,40 +0,24 +0,48 +0,72 +0,96 +1,20
Stany Poziom 4 (F)CUSp4  -1,45 -1,16 -0,87 -0,58 -0,29 2,90 +0,29 +0,58 +0,87 +1,16 +1,45
Stany Poziom BV (F)CUSpBV  -0,57 -0,45 -0,34 -0,23 -0,11 1,13 +0,11 +0,23 +0,34 +0,45 +0,57
Stany Poziom 1V (F)CUSp1V  -0,64 -0,51 -0,38 -0,26 -0,13 1,28 +0,13 +0,26 +0,38 +0,51 +0,64
Stany Poziom 2V (F)CUSp2V  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Stany Poziom 3V (F)CUSp3V  -0,90 -0,72 -0,54 -0,36 -0,18 1,80 +0,18 +0,36 +0,54 +0,72 +0,90
Stany Poziom 4V (F)CUSp4V  -1,09 -0,87 -0,65 -0,44 -0,22 2,18 +0,22 +0,44 +0,65 +0,87 +1,09
Z odchyleniem tułowia Poziom B (F)CLSpB  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
Z odchyleniem tułowia Poziom 1 (F)CLSp1  -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 2,00 +0,20 +0,40 +0,60 +0,80 +1,00
Z odchyleniem tułowia Poziom 2 (F)CLSp2  -1,20 -0,96 -0,72 -0,48 -0,24 2,40 +0,24 +0,48 +0,72 +0,96 +1,20
Z odchyleniem tułowia Poziom 3 (F)CLSp3  -1,45 -1,16 -0,87 -0,58 -0,29 2,90 +0,29 +0,58 +0,87 +1,16 +1,45
Z odchyleniem tułowia Poziom 4 (F)CLSp4  -1,60 -1,28 -0,96 -0,64 -0,32 3,20 +0,32 +0,64 +0,96 +1,28 +1,60
Z odchyleniem tułowia Poziom BV (F)CLSpBV  -0,64 -0,51 -0,38 -0,26 -0,13 1,28 +0,13 +0,26 +0,38 +0,51 +0,64
Z odchyleniem tułowia Poziom 1V (F)CLSp1V  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Z odchyleniem tułowia Poziom 2V (F)CLSp2V  -0,90 -0,72 -0,54 -0,36 -0,18 1,80 +0,18 +0,36 +0,54 +0,72 +0,90
Z odchyleniem tułowia Poziom 3V (F)CLSp3V  -1,09 -0,87 -0,65 -0,44 -0,22 2,18 +0,22 +0,44 +0,65 +0,87 +1,09
Z odchyleniem tułowia Poziom 4V (F)CLSp4V  -1,20 -0,96 -0,72 -0,48 -0,24 2,40 +0,24 +0,48 +0,72 +0,96 +1,20
W pozycji wagi Poziom B (F)CCSpB  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
W pozycji wagi Poziom 1 (F)CCSp1  -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 2,00 +0,20 +0,40 +0,60 +0,80 +1,00
W pozycji wagi Poziom 2 (F)CCSp2  -1,15 -0,92 -0,69 -0,46 -0,23 2,30 +0,23 +0,46 +0,69 +0,92 +1,15
W pozycji wagi Poziom 3 (F)CCSp3  -1,40 -1,12 -0,84 -0,56 -0,28 2,80 +0,28 +0,56 +0,84 +1,12 +1,40
W pozycji wagi Poziom 4 (F)CCSp4  -1,60 -1,28 -0,96 -0,64 -0,32 3,20 +0,32 +0,64 +0,96 +1,28 +1,60
W pozycji wagi Poziom BV (F)CCSpBV  -0,64 -0,51 -0,38 -0,26 -0,13 1,28 +0,13 +0,26 +0,38 +0,51 +0,64
W pozycji wagi Poziom 1V (F)CCSp1V  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
W pozycji wagi Poziom 2V (F)CCSp2V  -0,87 -0,69 -0,52 -0,35 -0,17 1,73 +0,17 +0,35 +0,52 +0,69 +0,87
W pozycji wagi Poziom 3V (F)CCSp3V  -1,05 -0,84 -0,63 -0,42 -0,21 2,10 +0,21 +0,42 +0,63 +0,84 +1,05
W pozycji wagi Poziom 4V (F)CCSp4V  -1,20 -0,96 -0,72 -0,48 -0,24 2,40 +0,24 +0,48 +0,72 +0,96 +1,20
Siadany Poziom B (F)CSSpB  -0,80 -0,64 -0,48 -0,32 -0,16 1,60 +0,16 +0,32 +0,48 +0,64 +0,80
Siadany Poziom 1 (F)CSSp1  -0,95 -0,76 -0,57 -0,38 -0,19 1,90 +0,19 +0,38 +0,57 +0,76 +0,95
Siadany Poziom 2 (F)CSSp2  -1,15 -0,92 -0,69 -0,46 -0,23 2,30 +0,23 +0,46 +0,69 +0,92 +1,15
Siadany Poziom 3 (F)CSSp3  -1,30 -1,04 -0,78 -0,52 -0,26 2,60 +0,26 +0,52 +0,78 +1,04 +1,30
Siadany Poziom 4 (F)CSSp4  -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 3,00 +0,30 +0,60 +0,90 +1,20 +1,50
Siadany Poziom BV (F)CSSpBV  -0,60 -0,48 -0,36 -0,24 -0,12 1,20 +0,12 +0,24 +0,36 +0,48 +0,60
Siadany Poziom 1V (F)CSSp1V  -0,72 -0,57 -0,43 -0,29 -0,14 1,43 +0,14 +0,29 +0,43 +0,57 +0,72
Siadany Poziom 2V (F)CSSp2V  -0,87 -0,69 -0,52 -0,35 -0,17 1,73 +0,17 +0,35 +0,52 +0,69 +0,87
Siadany Poziom 3V (F)CSSp3V  -0,98 -0,78 -0,59 -0,39 -0,20 1,95 +0,20 +0,39 +0,59 +0,78 +0,98
Siadany Poziom 4V (F)CSSp4V  -1,13 -0,90 -0,68 -0,45 -0,23 2,25 +0,23 +0,45 +0,68 +0,90 +1,13
Kombinacja piruetów ze zmianą pozycji i bez zmiany nogi
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Poziom B (F)CoSpB  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,3 +0,45 +0,6 +0,75
Poziom 1 (F)CoSp1  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
Poziom 2 (F)CoSp2  -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 2,00  +0,20 +0,40 +0,60 +0,80 +1,00
Poziom 3 (F)CoSp3  -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 2,50 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
Poziom 4 (F)CoSp4  -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 3,00 +0,30 +0,60 +0,90 +1,20 +1,50
Poziom BV (F)CoSpBV  -0,57 -0,45 -0,34 -0,23 -0,11 1,13 +0,11 +0,23 +0,34 +0,45 +0,57
Poziom 1V (F)CoSp1V  -0,64 -0,51 -0,38 -0,26 -0,13 1,28 +0,13 +0,26 +0,38 +0,51 +0,64
Poziom 2V (F)CoSp2V  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Poziom 3V (F)CoSp3V  -0,94 -0,75 -0,56 -0,38 -0,19 1,88 +0,19 +0,38 +0,56 +0,75 +0,94
Poziom 4V (F)CoSp4V  -1,13 -0,90 -0,68 -0,45 -0,23 2,25 +0,23 +0,45 +0,68 +0,90 +1,13
Kombinacja piruetów ze zmianą pozycji i ze zmianą nogi
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Poziom B (F)CCoSpB  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
Poziom 1 (F)CCoSp1  -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 2,00 +0,20 +0,40 +0,60 +0,80 +1,00
Poziom 2 (F)CCoSp2  -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 2,50 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
Poziom 3 (F)CCoSp3  -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 3,00 +0,30 +0,60 +0,90 +1,20 +1,50
Poziom 4 (F)CCoSp4  -1,75 -1,40 -1,05 -0,70 -0,35 3,50 +0,35 +0,70 +1,05 +1,40 +1,75
Poziom BV (F)CCoSpBV  -0,64 -0,51 -0,38 -0,26 -0,13 1,28 +0,13 +0,26 +0,38 +0,51 +0,64
Poziom 1V (F)CCoSp1V  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,6 +0,75
Poziom 2V (F)CCoSp2V  -0,94 -0,75 -0,56 -0,38 -0,19 1,88 +0,19 +0,38 +0,56 +0,75 +0,94
Poziom 3V (F)CCoSp3V  -1,13 -0,90 -0,68 -0,45 -0,23 2,25 +0,23 +0,45 +0,68 +0,9 +1,13
Poziom 4V (F)CCoSp4V  -1,32 -1,05 -0,79 -0,53 -0,26 2,63 +0,26 +0,53 +0,79 +1,05 +1,32
Sekwencja kroków
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Poziom B StSqB  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Poziom 1 StSq1  -0,90 -0,72 -0,54 -0,36 -0,18 1,80 +0,18 +0,36 +0,54 +0,72 +0,90
Poziom 2 StSq2  -1,30 -1,04 -0,78 -0,52 -0,26 2,60 +0,26 +0,52 +0,78 +1,04 +1,30
Poziom 3 StSq3  -1,65 -1,32 -0,99 -0,66 -0,33 3,30 +0,33 +0,66 +0,99 +1,32 +1,65
Poziom 4 StSq4  -1,95 -1,56 -1,17 -0,78 -0,39 3,90 +0,39 +0,78 +1,17 +1,56 +1,95
Pary sportowe
Podnoszenia
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Grupa 1 Poziom B 1LiB  -0,70 -0,56 -0,42 -0,28 -0,14 1,40 +0,14 +0,28 +0,42 +0,56 +0,70
Grupa 1 Poziom 1 1Li1  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Grupa 1 Poziom 2 1Li2  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
Grupa 1 Poziom 3 1Li3  -0,95 -0,76 -0,57 -0,38 -0,19 1,90 +0,19 +0,38 +0,57 +0,76 +0,95
Grupa 1 Poziom 4 1Li4  -1,05 -0,84 -0,63 -0,42 -0,21 2,10 +0,21 +0,42 +0,63 +0,84 +1,05
Grupa 2 Poziom B 2LiB  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50  +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Grupa 2 Poziom 1 2Li1  -0,95 -0,76 -0,57 -0,38 -0,19 1,90 +0,19 +0,38 +0,57 +0,76 +0,95
Grupa 2 Poziom 2 2Li2  -1,15 -0,92 -0,69 -0,46 -0,23 2,30 +0,23 +0,46 +0,69 +0,92 +1,15
Grupa 2 Poziom 3 2Li3  -1,35 -1,08 -0,81 -0,54 -0,27 2,70 +0,27 +0,54 +0,81 +1,08 +1,35
Grupa 2 Poziom 4 2Li4  -1,55 -1,24 -0,93 -0,62 -0,31 3,10 +0,31 +0,62 +0,93 +1,24 +1,55
Grupa 3 Poziom B / Grupa 4 Poziom B 3LiB/4LiB  -1,75 -1,40 -1,05 -0,70 -0,35 3,50 +0,35 +0,70 +1,05 +1,40 +1,75
Grupa 3 Poziom 1 / Grupa 4 Poziom 1 3Li1/4Li1  -1,95 -1,56 -1,17 -0,78 -0,39 3,90 +0,39 +0,78 +1,17 +1,56 +1,95
Grupa 3 Poziom 2 / Grupa 4 Poziom 2 3Li2/4Li2  -2,15 -1,72 -1,29 -0,86 -0,43 4,30 +0,43 +0,86 +1,29 +1,72 +2,15
Grupa 3 Poziom 3 / Grupa 4 Poziom 3 3Li3/4Li3  -2,35 -1,88 -1,41 -0,94 -0,47 4,70 +0,47 +0,94 +1,41 +1,88 +2,35
Grupa 3 Poziom 4 / Grupa 4 Poziom 4 3Li4/4Li4  -2,55 -2,04 -1,53 -1,02 -0,51 5,10 +0,51 +1,02 +1,53 +2,04 +2,55
Grupa 5 Lasso z odbiciem z czubka lub z przejścia
Poziom B 5T/5SLiB  -2,30 -1,84 -1,38 -0,92 -0,46 4,60 +0,46 +0,92 +1,38 +1,84 +2,30
Poziom 1 5T/5SLi1  -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 5,00 +0,50 +1,00 +1,50 +2,00 +2,50
Poziom 2 5T/5SLi2  -2,70 -2,16 -1,62 -1,08 -0,54 5,40 +0,54 +1,08 +1,62 +2,16 +2,70
Poziom 3 5T/5SLi3  -2,90 -2,32 -1,74 -1,16 -0,58 5,80  +0,58 +1,16 +1,74 +2,32 +2,90
Poziom 4 5T/5SLi4  -3,10 -2,48 -1,86 -1,24 -0,62 6,20 +0,62 +1,24 +1,86 +2,48 +3,10
Grupa 5 Lasso z wejścia tyłem
Poziom B 5BLiB  -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 5,00 +0,5 +1,00 +1,50 +2,00 +2,50
Poziom 1 5BLi1  -2,70 -2,16 -1,62 -1,08 -0,54 5,40 +0,54 +1,08 +1,62 +2,16 +2,70
Poziom 2 5BLi2  -2,90 -2,32 -1,74 -1,16 -0,58 5,80 +0,58 +1,16 +1,74 +2,32 +2,90
Poziom 3 5BLi3  -3,10 -2,48 -1,86 -1,24 -0,62 6,20 +0,62 +1,24 +1,86 +2,48 +3,10
Poziom 4 5BLi4  -3,25 -2,60 -1,95 -1,30 -0,65 6,50 +0,65 +1,30 +1,95 +2,60 +3,25
Grupa 5 Lasso z wejścia odwrotnego/axlowego
Poziom B 5A/5RLiB  -2,70 -2,16 -1,62 -1,08 -0,54 5,40 +0,54 +1,08 +1,62 +2,16 +2,70
Poziom 1 5A/5RLi1  -2,90 -2,32 -1,74 -1,16 -0,58 5,80 +0,58 +1,16 +1,74 +2,32 +2,90
Poziom 2 5A/5RLi2  -3,10 -2,48 -1,86 -1,24 -0,62 6,20 +0,62 +1,24 +1,86 +2,48 +3,10
Poziom 3 5A/5RLi3  -3,30 -2,64 -1,98 -1,32 -0,66 6,60 +0,66 +1,32 +1,98 +2,64 +3,30
Poziom 4 5A/5RLi4  -3,50 -2,80 -2,10 -1,40 -0,70 7,00 +0,70 +1,40 +2,10 +2,80 +3,50
Podnoszenia twistowe
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Pojedyncze Poziom B 1TwB  -0,45 -0,36 -0,27 -0,18 -0,09 0,90 +0,09 +0,18 +0,27 +0,36 +0,45
Pojedyncze Poziom 1 1Tw1  -0,55 -0,44 -0,33 -0,22 -0,11 1,10 +0,11 +0,22 +0,33 +0,44 +0,55
Pojedyncze Poziom 2 1Tw2  -0,65 -0,52 -0,39 -0,26 -0,13 1,30 +0,13 +0,26 +0,39 +0,52 +0,65
Pojedyncze Poziom 3 1Tw3  -0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75
Pojedyncze Poziom 4 1Tw4  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
Podwójne Poziom B 2TwB  -1,30 -1,04 -0,78 -0,52 -0,26 2,60 +0,26 +0,52 +0,78 +1,04 +1,30
Podwójne Poziom 1 2Tw1  -1,40 -1,12 -0,84 -0,56 -0,28 2,80 +0,28 +0,56 +0,84 +1,12 +1,40
Podwójne Poziom 2 2Tw2  -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 3,00 +0,3 +0,60 +0,90 +1,20 +1,50
Podwójne Poziom 3 2Tw3  -1,60 -1,28 -0,96 -0,64 -0,32 3,20 +0,32 +0,64 +0,96 +1,28 +1,60
Podwójne Poziom 4 2Tw4  -1,70 -1,36 -1,02 -0,68 -0,34 3,40 +0,34 +0,68 +1,02 +1,36 +1,70
Potrójne Poziom B 3TwB  -2,40 -1,92 -1,44 -0,96 -0,48 4,80 +0,48 +0,96 +1,44 +1,92 +2,40
Potrójne Poziom 1 3Tw1  -2,55 -2,04 -1,53 -1,02 -0,51 5,10 +0,51 +1,02 +1,53 +2,04 +2,55
Potrójne Poziom 2 3Tw2  -2,70 -2,16 -1,62 -1,08 -0,54 5,40 +0,54 +1,08 +1,62 +2,16 +2,70
Potrójne Poziom 3 3Tw3  -2,85 -2,28 -1,71 -1,14 -0,57 5,70 +0,57 +1,14 +1,71 +2,28 +2,85
Potrójne Poziom 4 3Tw4  -3,00 -2,40 -1,80 -1,20 -0,60 6,00 +0,6 +1,20 +1,80 +2,40 +3,00
Poczwórne Poziom B 4TwB  -3,20 -2,56 -1,92 -1,28 -0,64 6,40 +0,64 +1,28 +1,92 +2,56 +3,20
Poczwórne Poziom 1 4Tw1  -3,40 -2,72 -2,04 -1,36 -0,68 6,80 +0,68 +1,36 +2,04 +2,72 +3,40
Poczwórne Poziom 2 4Tw2  -3,60 -2,88 -2,16 -1,44 -0,72 7,20 +0,72 +1,44 +2,16 +2,88 +3,60
Poczwórne Poziom 3 4Tw3  -3,80 -3,04 -2,28 -1,52 -0,76 7,60 +0,76 +1,52 +2,28 +3,04 +3,80
Poczwórne Poziom 4 4Tw4  -4,00 -3,20 -2,40 -1,60 -0,80 8,00 +0,8 +1,60 +2,40 +3,20 +4,00
Skoki wyrzucane
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Pojedynczy Toeloop 1TTh  -0,55 -0,44 -0,33 -0,22 -0,11 1,10 +0,11 +0,22 +0,33 +0,44 +0,55
Pojedynczy Salchow 1STh  -0,55 -0,44 -0,33 -0,22 -0,11 1,10 +0,11 +0,22 +0,33 +0,44 +0,55
Pojedynczy Rittberger 1LoTh  -0,70 -0,56 -0,42 -0,28 -0,14 1,40 +0,14 +0,28 +0,42 +0,56 +0,70
Pojedynczy Flip/Lutz 1F/1LzTh  -0,70 -0,56 -0,42 -0,28 -0,14 1,40 +0,14 +0,28 +0,42 +0,56 +0,70
Pojedynczy Toeloop < 1TTh<  -0,42 -0,33 -0,25 -0,17 -0,08 0,83 +0,08 +0,17 +0,25 +0,33 +0,42
Pojedynczy Salchow < 1STh<  -0,42 -0,33 -0,25 -0,17 -0,08 0,83 +0,08 +0,17 +0,25 +0,33 +0,42
Pojedynczy Rittberger < 1LoTh<  -0,53 -0,42 -0,32 -0,21 -0,11 1,05 +0,11 +0,21 +0,32 +0,42 +0,53
Pojedynczy Flip/Lutz < 1F</1LzTh<  -0,53 -0,42 -0,32 -0,21 -0,11 1,05 +0,11 +0,21 +0,32 +0,42 +0,53
Pojedynczy Axel 1ATh  -1,10 -0,88 -0,66 -0,44 -0,22 2,20 +0,22 +0,44 +0,66 +0,88 +1,10
Podwójny Toeloop 2TTh  -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 2,50 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
Podwójny Salchow 2STh  -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 2,50 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
Podwójny Rittberger 2LoTh  -1,40 -1,12 -0,84 -0,56 -0,28 2,80 +0,28 +0,56 +0,84 +1,12 +1,40
Podwójny Flip/Lutz 2F/2LzTh  -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 3,00 +0,3 +0,60 +0,90 +1,20 +1,50
Pojedynczy Axel < 1ATh<  -0,83 -0,66 -0,50 -0,33 -0,17 1,65 +0,17 +0,33 +0,50 +0,66 +0,83
Podwójny Toeloop < 2TTh<  -0,94 -0,75 -0,56 -0,38 -0,19 1,88 +0,19 +0,38 +0,56 +0,75 +0,94
Podwójny Salchow < 2STh<  -0,94 -0,75 -0,56 -0,38 -0,19 1,88 +0,19 +0,38 +0,56 +0,75 +0,94
Podwójny Rittberger < 2LoTh<  -1,05 -0,84 -0,63 -0,42 -0,21 2,10 +0,21 +0,42 +0,63 +0,84 +1,05
Podwójny Flip/Lutz < 2F/2LzTh<  -1,13 -0,90 -0,68 -0,45 -0,23 2,25 +0,23 +0,45 +0,68 +0,90 +1,13
Podwójny Axel 2ATh  -2,00 -1,60 -1,20 -0,80 -0,40 4,00 +0,4 +0,80 +1,20 +1,60 +2,00
Potrójny Toeloop 3TTh  -2,20 -1,76 -1,32 -0,88 -0,44 4,40 +0,44 +0,88 +1,32 +1,76 +2,20
Potrójny Salchow 3STh  -2,20 -1,76 -1,32 -0,88 -0,44 4,40 +0,44 +0,88 +1,32 +1,76 +2,20
Potrójny Rittberger 3LoTh  -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 5,00 +0,5 +1,00 +1,50 +2,00 +2,50
Potrójny Flip/Lutz 3F/3LzTh  -2,65 -2,12 -1,59 -1,06 -0,53 5,30 +0,53 +1,06 +1,59 +2,12 +2,65
Podwójny Axel < 2ATh<  -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 3,00 +0,3 +0,60 +0,90 +1,20 +1,50
Potrójny Toeloop < 3TTh<  -1,65 -1,32 -0,99 -0,66 -0,33 3,30 +0,33 +0,66 +0,99 +1,32 +1,65
Potrójny Salchow < 3STh<  -1,65 -1,32 -0,99 -0,66 -0,33 3,30 +0,33 +0,66 +0,99 +1,32 +1,65
Potrójny Rittberger < 3LoTh<  -1,88 -1,50 -1,13 -0,75 -0,38 3,75 +0,38 +0,75 +1,13 +1,50 +1,88
Potrójny Flip/Lutz < 3F/3LzTh<  -1,99 -1,59 -1,19 -0,80 -0,40 3,98 +0,4 +0,80 +1,19 +1,59 +1,99
Potrójny Axel 3ATh  -3,00 -2,40 -1,80 -1,20 -0,60 6,00 +0,6 +1,20 +1,80 +2,40 +3,00
Poczwórny Toeloop 4TTh  -3,25 -2,60 -1,95 -1,30 -0,65 6,50 +0,65 +1,30 +1,95 +2,60 +3,25
Poczwórny Salchow 4STh  -3,25 -2,60 -1,95 -1,30 -0,65 6,50 +0,65 +1,30 +1,95 +2,60 +3,25
Poczwórny Rittberger 4LoTh  -3,50 -2,80 -2,10 -1,40 -0,70 7,00 +0,7 +1,40 +2,10 +2,80 +3,50
Poczwórny Flip/Lutz 4F/4LzTh  -3,75 -3,00 -2,25 -1,50 -0,75 7,50 +0,75 +1,50 +2,25 +3,00 +3,75
Potrójny Axel < 3ATh<  -2,25 -1,80 -1,35 -0,90 -0,45 4,50 +0,45 +0,90 +1,35 +1,80 +2,25
Poczwórny Toeloop < 4TTh<  -2,44 -1,95 -1,46 -0,98 -0,49 4,88 +0,49 +0,98 +1,46 +1,95 +2,44
Poczwórny Salchow < 4STh<  -2,44 -1,95 -1,46 -0,98 -0,49 4,88 +0,49 +0,98 +1,46 +1,95 +2,44
Poczwórny Rittberger < 4LoTh<  -2,63 -2,10 -1,58 -1,05 -0,53 5,25 +0,53 +1,05 +1,58 +2,10 +2,63
Poczwórny Flip/Lutz < 4F/4LzTh<  -2,82 -2,25 -1,69 -1,13 -0,56 5,63 +0,56 +1,13 +1,69 +2,25 +2,82
Spirale śmierci
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Przodem / tyłem wewnątrz
Poziom B Fi/BiDsB  -1,30 -1,04 -0,78 -0,52 -0,26 2,60 +0,26 +0,52 +0,78 +1,04 +1,30
Poziom 1 Fi/BiDs1  -1,45 -1,16 -0,87 -0,58 -0,29 2,90 +0,29 +0,58 +0,87 +1,16 +1,45
Poziom 2 Fi/BiDs2  -1,60 -1,28 -0,96 -0,64 -0,32 3,20 +0,32 +0,64 +0,96 +1,28 +1,60
Poziom 3 Fi/BiDs3  -1,75 -1,40 -1,05 -0,70 -0,35 3,50 +0,35 +0,70 +1,05 +1,40 +1,75
Poziom 4 Fi/BiDs4  -1,90 -1,52 -1,14 -0,76 -0,38 3,80 +0,38 +0,76 +1,14 +1,52 +1,90
Przodem / tyłem zewnątrz
Poziom B Fo/BoDsB  -1,55 -1,24 -0,93 -0,62 -0,31 3,10 +0,31 +0,62 +0,93 +1,24 +1,55
Poziom 1 Fo/BoDs1  -1,75 -1,40 -1,05 -0,70 -0,35 3,50 +0,35 +0,70 +1,05 +1,40 +1,75
Poziom 2 Fo/BoDs2  -1,95 -1,56 -1,17 -0,78 -0,39 3,90 +0,39 +0,78 +1,17 +1,56 +1,95
Poziom 3 Fo/BoDs3  -2,15 -1,72 -1,29 -0,86 -0,43 4,30 +0,43 +0,86 +1,29 +1,72 +2,15
Poziom 4 Fo/BoDs4  -2,35 -1,88 -1,41 -0,94 -0,47 4,70 +0,47 +0,94 +1,41 +1,88 +2,35
Figura cyrkla PiF  -1,10 -0,88 -0,66 -0,44 -0,22 2,20 +0,22 +0,44 +0,66 +0,88 +1,10
Piruety w parze
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Poziom B PSpB  -0,85 -0,68 -0,51 -0,34 -0,17 1,70 +0,17 +0,34 +0,51 +0,68 +0,85
Poziom 1 PSp1  -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 2,00 +0,20 +0,40 +0,60 +0,80 +1,00
Poziom 2 PSp2  -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 2,50 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
Poziom 3 PSp3  -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 3,00 +0,30 +0,60 +0,90 +1,20 +1,50
Poziom 4 PSp4  -1,75 -1,40 -1,05 -0,70 -0,35 3,50 +0,35 +0,70 +1,05 +1,40 +1,75
Kombinacja piruetów w parze
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
Poziom B PCoSpB  -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 2,50 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
Poziom 1 PCoSp1  -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 3,00 +0,30 +0,60 +0,90 +1,20 +1,50
Poziom 2 PCoSp2  -1,75 -1,40 -1,05 -0,70 -0,35 3,50 +0,35 +0,70 +1,05 +1,40 +1,75
Poziom 3 PCoSp3  -2,00 -1,60 -1,20 -0,80 -0,40 4,00 +0,40 +0,80 +1,20 +1,60 +2,00
Poziom 4 PCoSp4  -2,25 -1,80 -1,35 -0,90 -0,45 4,50 +0,45 +0,90 +1,35 +1,80 +2,25
Poziom BV PCoSpBV  -0,94 -0,75 -0,56 -0,38 -0,19 1,88 +0,19 +0,38 +0,56 +0,75 +0,94
Poziom 1V PCoSp1V  -1,13 -0,90 -0,68 -0,45 -0,23 2,25 +0,23 +0,45 +0,68 +0,90 +1,13
Poziom 2V PCoSp2V  -1,32 -1,05 -0,79 -0,53 -0,26 2,63 +0,26 +0,53 +0,79 +1,05 +1,32
Poziom 3V PCoSp3V  -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 3,00 +0,30 +0,60 +0,90 +1,20 +1,50
Poziom 4V PCoSp4V  -1,69 -1,35 -1,01 -0,68 -0,34 3,38 +0,34 +0,68 +1,01 +1,35 +1,69
Sekwencje choreograficzne
Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa +1 +2 +3 +4 +5
    -50% -40% -30% -20% -10%   +10% +20% +30% +40% +50%
  ChSq  -2,50  -2,00  -1,50 -1,00  -0,50 3,00 +0,50 +1,00 +1,50 +2,00 +2,50

Poziomy trudności dla solistów i par sportowych

Poziomy trudności dla solistów, solistek 

Poziomy trudności oraz wskazówki do przyznawania Oceny Jakości Wykonania (GOE) na sezon 2020/2021  – Komunikat ISU nr 2334

Liczba cech: jedna (1) dla poziomu 1, dwie (2) dla poziomu 2, trzy (3) dla poziomu 3, cztery (4) dla poziomu 4

Sekwencje kroków
 1. Minimalna różnorodność (Poziom 1), prosta różnorodność (Poziom 2), różnorodność (Poziom 3), złożoność (Poziom 4) trudnych obrotów i kroków przez całą sekwencję (obowiązkowe)
 2. Obroty w każdym kierunku (lewo i prawo) z pełną rotacją ciała, pokrywające przynajmniej 1/3 całego rysunku sekwencji dla każdego kierunku rotacji.
 3. Zastosowanie ruchów ciała przez co najmniej 1/3 rysunku sekwencji.
 4. Dwie różne kombinacje trzech trudnych zwrotów na różnych nogach, wykonane w trakcie sekwencji w wyraźnym rytmie. Tylko pierwsza kombinacja wykonana na każdej z nóg może być liczona.
Wszystkie piruety
 1. Trudne odmiany (liczone tyle razy ile są wykonane z ograniczeniem podanym poniżej
 2. Zmiana nogi wykonana przez skok
 3. Skok w trakcie piruetu bez zmiany nogi
 4. Trudna zmiana pozycji na tej samej nodze
 5. Trudne wejście do piruetu lub trudne wyjście z piruetu
 6. Wyraźna zmiana krawędzi w piruecie siadanym (tylko z tyłem wewnątrz na przodem zewnątrz), w pozycji wagi, z odchyleniem tułowia, w pozycji Biellmann lub trudnym wariancie piruetu stanego.
 7. Wszystkie trzy podstawowe pozycje na drugiej nodze
 8. Piruet kręcony w obu kierunkach następujących bezpośrednio po sobie w piruecie siadanym lub w pozycji wagi
 9. Wyraźne przyspieszenie w piruecie siadanym, w pozycji wagi, z odchyleniem tułowia, w pozycji Biellmann lub trudnym wariancie piruetu stanego (z wyjątkiem piruetu ze skrzyżowanymi nogami)
 10. Co najmniej 8 obrotów bez zmiany pozycji, nogi lub krawędzi (piruet w pozycji wagi, z odchyleniem tułowia, trudna odmiana dowolnej bazowej pozycji lub tylko w kombinacji – w pozycji która nie jest podstawowa
 11. Trudna odmiana skoku do piruetu (patrz Wyjaśnienia)

Dodatkowe cechy dla piruetu z odchyleniem tułowia:

 1. Jedna wyraźna zmiana pozycji z odchylenia do tyłu do odchylenia do boku lub odwrotnie, co najmniej 2 obroty w każdej pozycji (liczy się również jeśli piruet z odchyleniem tułowia jest częścią innego piruetu
 2. Pozycja Biellmann po pozycji z odchyleniem tułowia ( w programie krótkim – po 8 obrotach w piruecie z odchyleniem tułowia).

Cechy 2-9, 11-13 liczy się tylko raz w trakcie wykonywanego programu (pierwsza próba wykonania).

W przypadku cechy 5 – liczone może być tylko wejście do piruetu  lub tylko wyjście z niego. Wyjście z piruetu definiuje się jako ostatnią fazę piruetu i obejmuje fazę bezpośrednio następującą po piruecie. Trudne wyjście: każdy ruch lub skok, który znacznie utrudnia wyjście. Wyjście musi mieć znaczący wpływ na równowagę, kontrolę i wykonanie piruetu.
Jeśli wejście lub wyjście z piruetu nie jest uważane przez Panel Techniczny za „trudne”, uważa się to za przejście, a cecha ta może zostać przyznana w późniejszym piruecie.

Cecha 10 liczy się tylko raz na program (w pierwszym piruecie w którym jest prawidłowo wykonana, jeśli w tym piruecie 8 obrotów jest wykonanych na obu nogach jakiekolwiek z tych wykonań będzie oceniane korzystnie dla zawodnika).

Każda z kategorii trudnych odmian podstawowych pozycji liczy się tylko raz na program (pierwsza próba wykonania). Trudna odmiana pozycji, która nie jest podstawowa liczy się tylko raz na program, tylko w kombinacji piruetów (pierwsza próba wykonania).

W każdym piruecie ze zmianą nogi maksymalna liczba cech osiągalna na jednej nodze to dwie.

Wymagania dla elementów (patrz również Wyjaśnienia)

Skoki

 1. Niepełna rotacja: znaki “q”, “<” i “<<” oznaczają błąd. Znak “q” pozwala zachować pełną wartość bazową skoku . Wartości bazowe skoków ze znakiem “<” są wymienione osobno w tabeli SOV. Skoki ze znakiem << są oceniane zgodnie z tabelą SOV jako skoki o tej samej nazwie, ale z jednym obrotem mniej (np. 3A << będzie miał przyznaną wartość bazową 2A)
 2. Prawidłowa krawędź we Flipie i Lutzu: znaki „e” oraz „!” oznaczają błąd. Wartości bazowe skoków ze znakiem „e” są wymienione osobno w tabeli SOV. Znak „!” pozwala zachować pełną wartość bazową skoku. Jeśli znaki < oraz „e” są przyznane dla tego samego skoku, wówczas należy zastosować wartości bazowe dla pozycji oznaczonych nazwą “< oraz e” w tabeli SOV.

Piruety

 1. Wymagany jest wyraźnie widoczny skok do piruetu (bez zmiany nogi i tylko w jednej pozycji) w programie krótkim i dowolnym. Znak „V” przy nazwie elementu wskazuje że ten wymóg nie został spełniony (np. FCSp1V – piruet w pozycji wagi, poziom 1, niewyraźny skok do piruetu). 
 2. Wartości bazowe kombinacji piruetów z tylko 2 podstawowymi pozycjami (z co najmniej 2 obrotami każda) również mają oznaczenie V tabeli SOV.
 3. Wszystkie piruety ze zmianą nogi muszą mieć 3 obroty na każdej nodze. W programie krótkim, jeśli ten warunek nie jest spełniony, piruet otrzyma „Brak wartości”. W programie dowolnym znak „V” oznacza, że ten wymóg nie jest spełniony. Podstawowe wartości piruetów ze znakiem „V” są wymienione w tabeli SOV.
 4. Piruet w jednej pozycji ze zmianą nogi musi mieć 2 obroty w podstawowej pozycji na każdej nodze. W programie krótkim, jeśli ten warunek nie jest spełniony, piruet otrzyma „Brak wartości”. W programie dowolnym znak „V” oznacza, że ten wymóg nie jest spełniony. Podstawowe wartości piruetów ze znakiem „V” są wymienione w tabeli SOV.

Wyjaśnienia dla poziomów trudności

Sekwencje kroków

Typy trudnych obrotów i kroków: twizzle, trójki odwrotne, pętlice, zwroty odwrotne, zwroty, choctawy.

Minimalna różnorodność: sekwencja zawiera co najmniej 5 trudnych obrotów i kroków, żaden z tych typów nie może być liczony więcej niż dwa razy.

Prosta różnorodność: sekwencja zawiera co najmniej 7 trudnych obrotów i kroków, żaden z tych typów nie może być liczony więcej niż dwa razy.

Różnorodność: sekwencja zawiera co najmniej 9 trudnych obrotów i kroków, żaden z tych typów nie może być liczony więcej niż dwa razy.

Złożoność: sekwencja zawiera co najmniej 11 trudnych obrotów i kroków, żaden z tych typów nie może być liczony więcej niż dwa razy.

Zastosowanie ruchów ciała oznacza wyraźne użycie na co najmniej 1/3 całego rysunku sekwencji ruchów ramion, głowy, tułowia, bioder i nóg mających wpływ na równowagę głównej osi ciała.

Dwie różne kombinacje trudnych zwrotów są uznawane za takie same jeśli składają się z tych samych obrotów wykonanych w tej samej kolejności, na tej samej krawędzi i na tej samej nodze.

Piruety

Trudna odmiana pozycji piruetu to ruch części ciała nogi, ramienia, ręki lub głowy który wymaga sprawności fizycznej lub gibkości i który ma wpływ na równowagę głównej osi ciała. Tylko takie odmiany mogą podnieść poziom. Istnieje 11 kategorii trudnych odmian, wśród nich 3 w pozycji wagi opierające się na kierunku linii ramion: pozycja wagi przodem (ang. camel forward, CF) – linia ramion równoległa do lodu, pozycja wagi bokiem (ang. camel sideways, CS) – linia ramion obrócona do pozycji pionowej, pozycja w górę (ang. camel upward, CU) – linia ramion obrócona bardziej niż do pozycji pionowej. Jeśli noga wolna opada w dół na długi czas podczas przygotowania do trudnej  odmiany pozycji wagi, odpowiedni poziom nadal zostanie przyznany, ale sędziowie zastosują odpowiednie odjęcia w GOE za słabą / nieporadną / nieestetyczną pozycję / pozycje.

Zmiana nogi wykonana przez skok i skok w trakcie piruetu bez zmiany nogi: są nagradzane tylko jeśli zawodnik osiągnie pozycję podstawową w ciągu dwóch pierwszych obrotów wykonanych po lądowaniu.

Oba kierunki następujące bezpośrednio po sobie w piruecie siadanym lub w pozycji wagi: wykonanie piruetów w obu kierunkach (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) następujących bezpośrednio po sobie będzie liczone jako cecha poziomu dla piruetu siadanego i piruetu w pozycji wagi. Długie krzywizny wyjazdu po pierwszej części lub wejścia do drugiej ma odzwierciedlenie w GOE. Wymagane są minimum 3 obroty w każdym kierunku. Piruet wykonany w obu kierunkach jak wyżej, jest uznawany za jeden piruet.

Trudna odmiana skoku do piruetu: jest nagradzana tylko jeśli pozycja skoku do piruetu jest na rzeczywiście trudna i jeśli zawodnik osiągnie pozycję podstawową w ciągu dwóch pierwszych obrotów wykonanych po lądowaniu. Zwykły skok do pozycji wagi nie blokuje możliwości liczenia trudnego skoku jako cechy.

Wiatrak (ang. windmill – illusion) – będzie uznawany jako cecha poziomu tylko przy pierwszej próbie wykonania jako trudny skok/trudna zmiana pozycji/trudna odmiana pozycji która nie jest podstawowa.

Wyjście: Wyjście z piruetu jest definiowane jako ostatnia faza piruetu i obejmuje fazę następującą bezpośrednio po piruecie.
Trudne wyjście: każdy ruch lub skok, który znacznie utrudnia wyjście. Wyjście musi mieć znaczący wpływ na równowagę, kontrolę i wykonanie piruetu.
Trudne wejście lub Trudne wyjście: tylko jeden z nich zostanie wykorzystany jako cecha zwiększająca poziom.
Toe Arabian będzie traktowane jako zmiana stopy wykonywana przez skok i będzie liczyła się jako cecha zarówno w programie krótkim jak i dowolnym.
Wyraźny wzrost prędkości jest brany pod uwagę w piruecie siadanym, w pozycji wagi, z odchyleniem tułowia, w pozycji Biellmann lub trudnym wariancie piruetu stanego (z wyjątkiem pozycji ze skrzyżowanymi nogami).

Skoki

Skoki z brakiem rotacji:
Zdegradowany (<<):  Brak rotacji, ½ i więcej obrotu dokręcona na lodzie
Niedokręcony (<): Brak rotacji więcej niż ¼ obrotu ale mniej niż ½ obrotu dokręcona na lodzie. Skok otrzyma 80% wartości bazowej, a sędziowie zredukują GOE.
Wylądowany w ćwiartce (q): Panel techniczny wskaże taki skok za pomocą znaku „q”. Skok otrzyma pełną wartość bazową, a sędziowie zredukują GOE.

Dla przypomnienia Flip rozpoczyna się z krawędzi tyłem wewnątrz, Lutz z krawędzi tyłem zewnątrz. Panel Techniczny sprawdza krawędź wyskoku i wskazuje błędy znakami „e” i „!”. W przypadku poważnych błędów („e”) obniżona jest wartość bazowa skoku oraz GOE, w przypadku mniejszych błędów („!”) wartość bazowa skoku jest zachowana, obniżeniu ulega tylko GOE.

W programie krótkim skoki, które nie spełniają wymagań (łącznie z błędną liczbą obrotów) nie otrzymają wartości, ale będą blokowały miejsce dla innego skoku, o ile jeszcze jest puste, jeśli kombinacja dwóch skoków podwójnych nie jest dozwolona (tak jest w przypadku solistek i solistów) wówczas skok z wartością bazową która jest wyższa (przed rozpatrzeniem znaków <,<<,e) będzie liczony w ocenie (np.  2Lz+2T* oznacza że policzona zostanie wartość podwójnego Lutza, natomiast podwójny Toeloop jest uznany za niezgodny z regulaminem (oznaczenie *), inne przykłady 2T*+2Lo, 2Lz<+2T*, 2F<<+2T*)

W programie krótkim ostateczny GOE musi wynosić -5, jeśli element skokowy nie jest zgodny z wymaganiami. Oznacza to na przykład, że element skoku ma złą liczbę obrotów, skok jest powtarzany lub kombinacja skoków ma tylko jeden skok i znak +COMBO

Program krótki, powtórzenia: jeśli ten sam skok jest wykonany dwukrotnie jako skok solo i jako część kombinacji, wówczas drugie wykonanie nie będzie liczone.

Jeśli ten sam skok jest wykonany dwukrotnie: solo i jako część kombinacji, wówczas drugie wykonanie nie będzie liczone do punktacji ( jeśli powtórzenie występuje w kombinacji, tylko ten skok, który jest niezgodny z wymogami nie będzie liczony do punktacji.

Program dowolny, dodatkowe elementy skokowe:  jeśli zostanie wykonany dodatkowy skok (lub skoki), tylko ten skok (lub skoki), który jest niezgodny z regulaminem nie będzie liczony.  Skoki są uznawane zgodnie z kolejnością wykonania.

Program dowolny, sekwencje skoków:
Sekwencja skoków składa się z 2 (dwóch) skoków o dowolnej liczbie obrotów, zaczynając od dowolnego skoku z listy, po których następuje skok typu Axel z bezpośrednim krokiem od krzywej lądowania pierwszego skoku do krzywej startu Axla .
Pojedynczy Euler pomiędzy dwoma skokami z listy w kombinacjach skoków
Pojedynczy Euler (1Eu), któremu brakuje połowy obrotu lub więcej, zostanie uznany za zdegradowany (<<). W takim przypadku sędziowie zastosują redukcją punktów za skok o niższej ocenie. Jeśli Pojedynczy Euler brakuje mniej niż pół obrotu, nie zostanie on uznany za niedokręcony (<) lub wylądowany w ćwiartce (q) przez panel techniczny. Jeśli Pojedynczy Euler nie zostanie wyraźnie skoczony lub zostanie wykonany jako “step over”, sędziowie zastosują redukcję GOE.

Poziomy trudności dla par sportowych 

Liczba cech: jedna (1) dla poziomu 1, dwie (2) dla poziomu 2, trzy (3) dla poziomu 3, cztery (4) dla poziomu 4

Podnoszenia twistowe

 1. Partnerka w pozycji żabki (obie nogi co najmniej 45° od osi ciała oraz nogi partnerki wyprostowane lub prawie wyprostowane).
 2. Złapanie partnerki w pasie bez dotknięcia przez partnerkę ręką / rękami / ramieniem / ramionami / jakąkolwiek częścią górnej partii ciała partnera.
 3. Pozycja partnerki w powietrzu z ramieniem / ramionami nad głową (minimum jeden pełny obrót).
 4. Trudne wejście do podnoszenia: obroty, kroki, ruchy, małe podnoszenia bezpośrednio poprzedzające start i wykonywane w sposób ciągły
 5. Ramiona partnera w pozycji bocznej, wyprostowane lub prawie wyprostowane osiągające co najmniej poziom ramion po wypuszczeniu partnerki.

Podnoszenia

 1. Trudna odmiana wejścia i/lub trudna odmiana zejścia z podnoszenia.
 2. Jedna zmiana trzymania i/lub pozycji partnerki (1 obrót partnera przed i po zmianie, liczy się podwójnie jeśli jest powtórzone).
 3. Trudna odmiana pozycji partnerki (1 pełny obrót).
 4. Trudne podnoszenie wożone (nie w programie krótkim).
 5. Trudne trzymanie jednoręczne partnera (2 pełne obroty łącznie, nie liczy się części krótszej niż 1 obrót).
 6. Dodatkowe obroty partnera w trzymaniu jedną ręką po 2 obrotach opisanych w punkcie 5. (tylko w programie dowolnym i tylko w jednym podnoszeniu).
 7. Zmiana kierunku obrotów przez partnera (1 obrót przed i po zmianie, liczy się tylko raz w trakcie trwania programu)

Cechy 1, 2, 3 i 5 muszą być znacząco różne w podnoszeniach, a jeśli będą podobne wówczas będzie liczona tylko pierwsza próba.

Wszystkie cechy mogą byc liczone tylko wtedy, gdy zostaną wykonane w pierwszych 3,5 obrotach. Zarówno do startu, jak i do lądowania przysługuje dodatek w wysokości ½ obrotu.

Sekwencje kroków

 1. Minimalna różnorodność (Poziom 1), prosta różnorodność (Poziom 2), różnorodność (Poziomy 3-4) trudnych obrotów i kroków wykonanych przez oboje partnerów przez całą sekwencję (obowiązkowe).
 2. Obroty w każdym kierunku (lewo i prawo) z pełną rotacją ciała, pokrywające przynajmniej 1/3 całego rysunku sekwencji dla każdego kierunku rotacji.
 3. Zastosowanie ruchów ciała przez co najmniej 1/3 rysunku sekwencji.
 4. Zmiany pozycji (mijanie się przez partnerów co najmniej trzy razy podczas wykonywania kroków i obrotów przez co najmniej 1/3 sekwencji, ale nie więcej niż ½ sekwencji lub nie rozdzielanie się przez co najmniej pół rysunku sekwencji (zmiany trzymania są dozwolone).
 5. Dwie różne kombinacje trzech trudnych zwrotów (zwroty, zwroty odwrotne, trójki odwrotne, twizzle, pętlice) wykonane przez oboje partnerów w trakcie sekwencji w wyraźnym rytmie.

Spirale śmierci

 1. Trudne wejście (bezpośrednio poprzedzające spiralę śmierci) i/lub wyjście.
 2. Pełny obrót (obroty) partnerki podczas gdy oboje partnerzy są w „niskiej” pozycji (liczy się tyle razy ile wykonano).

Piruety w oddzieleniu

 1. Trudne odmiany (liczone tyle razy ile są wykonane z ograniczeniem podanym poniżej).
 2. Zmiana nogi wykonana przez skok
 3. Skok w trakcie piruetu bez zmiany nogi
 4. Trudna zmiana pozycji na tej samej nodze
 5. Trudne wejście do piruetu lub trudne wyjście z piruetu
 6. Wyraźna zmiana krawędzi w piruecie siadanym (tylko z tyłem wewnątrz na przodem zewnątrz), w pozycji wagi, z odchyleniem tułowia, w pozycji Biellmann lub w trudnym wariancie piruetu stanego
 7. Wszystkie trzy podstawowe pozycje na drugiej nodze
 8. Piruet kręcony w obu kierunkach następujących bezpośrednio po sobie w piruecie siadanym lub w pozycji wagi
 9. Wyraźne przyspieszenie w piruecie w pozycji wagi, siadanym, z odchyleniem tułowia, w pozycji Biellmann lub w trudnym wariancie piruetu stanego (z wyjątkiem pozycji ze skrzyżowanymi nogami)
 10. Co najmniej 6 obrotów bez zmiany pozycji / odmiany, nogi i krawędzi (piruet w pozycji wagi, z odchyleniem tułowia, trudna odmiana dowolnej bazowej pozycji lub tylko w kombinacji – w pozycji która nie jest podstawowa).

Cechy od 2 do 10 i każdy rodzaj trudnej odmiany piruetu liczy się tylko raz na program (liczy się pierwsza próba). Jeśli 6 obrotów zostało wykonanych na obu nogach, dowolne z tych wykonań może być oceniane z korzyścią dla zawodników. W każdym piruecie ze zmianą nogi maksymalna liczba cech do uzyskania na jednej nodze to dwie.

Piruety w parze

 1. 3 zmiany podstawowych pozycji przez oboje partnerów.
 2. 3 trudne odmiany pozycji partnerów, tylko jedna z nich może nie być podstawowa (każda odmiana pozycji każdego z partnerów jest liczona osobno, każdy partner musi wykonać co najmniej jedną trudną odmianę pozycji).
 3. Każda inna trudna odmiana pozycji podstawowej obojga partnerów (każdy z partnerów musi wykonać dwie trudne odmiany).
 4. Wejście do piruetu z krawędzi tyłem zewnątrz lub tyłem wewnątrz.
 5. Oba kierunki obrotów następujące bezpośrednio po sobie.
 6. Przynajmniej 6 obrotów bez żadnej zmiany pozycji / odmiany i nogi (piruet w pozycji wagi, siadany, trudna odmiana stanego).

Wymagania dla elementów (patrz również Wyjaśnienia)

Piruety w oddzieleniu i w parze

Wartości bazowe kombinacji piruetów z tylko dwiema podstawowymi pozycjami (i przynajmniej dwoma obrotami w każdej pozycji) są umieszczone w tabeli SOV

Elementy skokowe

Oboje partnerzy muszą spełnić wymagania dotyczące skoków tak jak w przypadku solistów. Jeśli wymagania nie są spełnione przez jednego lub oboje partnerów, wówczas znaki i odjęcia są dla obojga  takie same.

Wyjaśnienia dotyczące poziomów trudności dla par sportowych

Podnoszenia

Wejście proste: obejmuje, ale nie jest ograniczone do zmiany uchwytu podczas wchodzenia do podnoszenia.

Wejście trudne: obejmuje, ale nie jest ograniczone do: wejścia przez salto, podnoszenia tanecznego przechodzącego bezpośrednio do podnoszenia parowego bez dotknięcia lodu przez partnerkę pomiędzy podnoszeniami, wejścia jednoręcznego, Monda, Iny Bauer lub spirali wykonywanych przez jedno lub oboje partnerów jako początek krzywizny, wejścia axlowego z krawędzi wewnętrznej w podnoszeniach 5ALi i 5SLi.

Zejście proste: zejście na inną nogę niż przy wejściu (nie uwzględniana automatycznie), zmiana trzymania przy zejściu z podnoszenia

Zejście trudne: obejmuje, ale nie jest ograniczone do: salta, zmian w trzymaniu, zmian pozycji partnera i lub kierunku lądowania przy zejściu, zejścia jednoręcznego, Monda wykonywanego przez partnera podczas zestawiania partnerki na lód.

Proste podnoszenie wożone: czas trwania co najmniej 3 sekundy

Trudne podnoszenie wożone: zawiera co najmniej jedną z następujących cech: podczas wożenia partner przez co najmniej 3 sekundy jedzie na jednej nodze lub trzyma partnerkę na jednej ręce lub wykonuje przekładanki lub wykonuje Mondo lub podobny ruch.

Trudna odmiana pozycji partnerki: ruch nogi, ramienia lub górnej części ciała który wymaga sprawności fizycznej lub gibkości i który ma wpływ na równowagę głównej osi ciała. Tylko te odmiany mogą podnieść poziom.

Zmiana trzymania / pozycji partnerki:  wymaga jednego pełnego obrotu partnera przed i po zmianie. Jeśli zmiana trzymania i zmiana pozycji partnerki są wykonane w tym samym czasie, tylko jedna cecha poziomu zostanie przyznana.

Odmiana wejścia / zejścia do podnoszenia, zmiana trzymania / podstawowej pozycji partnerki i trudna odmiana pozycji partnerki muszą być znacząco różne od poprzednich wykonań odmian / zmian aby zostały przyznane cechy poziomu. Zejście jednoręczne będzie liczone jako cecha tylko raz na program.

Cechy „zmiana trzymania / pozycji partnerki / kierunku obrotów” nie są przyznawane jeśli zmiana jest przerwana podnoszeniem wożonym.

Cecha 5. „trudne trzymanie jednoręczne przez partnera” oznacza:

 • każde podnoszenie, w którym jest tylko jeden punkt kontaktu między partnerką a partnerem oraz partnerka utrzymuje równowagę bez opierania się na partnerze. 
 • podnoszenia z więcej niż jednym punktem kontaktu, które wymagają wyjątkowej równowagi i kontroli (np. podnoszenie typu „gwiazda”, gdy partnerka jest odwrócona tyłem do partnera).

Sekwencje kroków

Typy trudnych obrotów i kroków: zwroty, zwroty odwrotne, trójki odwrotne, twizzle, pętlice, choctawy.

Wymagania minimalnej różnorodności, prostej różnorodności i różnorodności jak w sekwencjach kroków solistów, muszą być spełnione przez oboje partnerów.

Zastosowanie ruchów ciała oznacza wyraźne użycie na co najmniej 1/3 całego rysunku sekwencji ruchów ramion, głowy, tułowia, bioder i nóg mających wpływ na równowagę głównej osi ciała.

Mijanie się przez partnerów co najmniej trzy razy podczas wykonywania kroków i obrotów przez co najmniej 1/3 sekwencji, ale nie więcej niż ½ sekwencji, partnerzy muszą utrzymać nie więcej niż około 3m odległości między sobą lub nie rozdzielanie się przez co najmniej pół rysunku sekwencji (zmiany trzymania są dozwolone) – tylko jedna z tych dwóch cech może być przyznana.

Spirale śmierci

Spirala śmierci otrzymuje poziom i wartość jeśli oboje partnerzy wykonają co najmniej 1 obrót w pozycji spirali śmierci (kolana partnera wyraźnie ugięte, czubek łyżwy wbity w lód i ręka całkowicie wyprostowana, głowa partnerki musi osiągnąć chociaż na chwilę poziom kolana nogi na której jedzie. Aby uzyskać wyższy poziom oboje partnerzy muszą pozostać w „niskiej” pozycji przez 1 lub więcej pełnych obrotów.

„Niska” pozycja partnerki: w przypadku spiral na krawędzi wewnątrz, niżej położone biodro lub pośladek i głowa nie powinny znajdować się wyżej niż kolano nogi na której jedzie. W przypadku spiral na krawędzi zewnątrz – głowa nie powinna znajdować się wyżej niż kolano nogi na której jedzie i linii ciała pomiędzy kolanem nogi na której jedzie a głową powinna być płaska lub w płytkim łuku.

„Niska” pozycja partnera: pośladki nie powinny być wyżej niż kolano nogi zakreślającej koło. Jakakolwiek część spirali śmierci z wyższą pozycją partnerki lub partnera nie daje możliwości uzyskania cech poziomu 2.

Zmiana trzymania przez partnerkę lub partnera jest dozwolona, ale nie jest już cechą poziomu.

Zmiana pozycji cyrkla oznacza zakończenie spirali śmierci.

Wejście: Trudna pozycja wejścia ze spirali musi być wykonana gdy oboje partnerzy są na krawędzi wejścia oraz partnerka i / lub partner przechodzi z trudnej pozycji wejścia bezpośrednio i bez opóźnienia do  pozycji spirali śmierci. Cecha ta jest przyznawana tylko wtedy, gdy oboje partnerzy osiągną niską pozycję w ciągu 1 obrotu po tym, jak czubek łyżwy partnera wbije się w lód.

Wyjście: rozpoczyna się gdy partner ugina w łokciu rękę, którą trzyma partnerkę, kończy kiedy partnerka przyjmuje pozycję pionową.

Piruety w oddzieleniu

Cecha „trudne wejście do piruetu” nie dotyczy standardowego wejścia tyłem oraz standardowego skoku do piruetu w pozycji wagi. Wyjaśnienia dotyczące piruetów dla solistów dotyczą również par sportowych.

Wyjście:  Wyjście z piruetu definiuje się jako ostatnią fazę piruetu i obejmuje fazę bezpośrednio następującą po piruecie.

Trudne wyjście: każdy ruch lub skok, który znacznie utrudnia wyjście. Wyjście musi mieć znaczący wpływ na równowagę, kontrolę i wykonanie piruetu.
Wyraźne przyspieszenie jest brane pod uwagę w piruecie siadanym, w pozycji wagi, z odchyleniem tułowia, w pozycji Biellmann lub trudnym wariancie piruetu stanego (z wyjątkiem piruetu ze skrzyżowanymi nogami)

Kombinacje piruetów w parze

Kombinacja piruetów w parze można rozpoczynać się od skoku. Każdy skok do piruetu może być traktowany jako cecha. Jeżeli nie ma 3 obrotów przed lub po zmianie nogi wykonanej przez obu partnerów, PCoSp zostanie oznaczony literą „V”. Jeśli nie będzie próby zmiany nogi przez któregokolwiek z partnerów lub będzie mniej niż 3 obroty na każdej nodze któregokolwiek z partnerów, piruet otrzyma „Brak wartości”.
Trudne wyjście – wyjście w podnoszeniu lub ruchu obrotowym, innowacyjny ruch, który znacznie utrudnia wyjście.
Partnerka może być podnoszona z lodu podczas obrotów, ale partner musi stać na jednej nodze. Nie jest to uważane za cechę.
Obroty wykonane podczas podnoszenia partnerki liczą się do ogólnej liczby obrotów.

Skoki, skoki wyrzucane, podnoszenia twistowe

W programie krótkim skoki, skoki wyrzucane i podnoszenia twistowe które nie spełniają wymagań (łącznie ze złą liczbą obrotów) nie otrzymają wartości, ale będą blokowały odpowiadające im miejsce na elementy,  o ile jest jakieś wolne.

W programie dowolnym jeśli zostanie wykonany dodatkowy skok (lub skoki), tylko ten skok (lub skoki), który jest niezgodny z regulaminem nie będzie liczony.  Skoki są uznawane zgodnie z kolejnością wykonania.

 

Wytyczne dla GOE dla solistów i par sportowych

Wytyczne GOE dla solistów i par sportowych

Poziomy trudności oraz wskazówki do przyznawania Oceny Jakości Wykonania (GOE) na sezon 2020/2021  – Komunikat ISU nr 2334

Pozytywne aspekty GOE dla solistów, solistek i par sportowych

Poniższe wytyczne są użytkowane razem (pozytywne z negatywnymi). Końcowe GOE wykonanego elementu jest rezultatem połączenia zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów. Ważne jest aby końcowe GOE elementu odzwierciedlało zarówno aspekty pozytywne jak i wszelkie odjęcia które mogą się zdarzyć.

Końcowe GOE jest obliczane poprzez rozważenie przez sędziów w pierwszej kolejności pozytywnych aspektów wykonanego elementu, ustalane dzięki temu jest wyjściowe GOE elementu, następnie sędziowie obniżają GOE zgodnie z wytycznymi o potencjalne błędy. Rezultat to końcowe GOE elementu.

Aby ustalić wyjściowe GOE sędziowie muszą rozważyć kryteria dla każdego wykonanego elementu. Każdy sędzia według własnego uznania może zdecydować o liczbie kryteriów dla każdej oceny, ale ogólne zalecenia są następujące:

 • Dla oceny +1: 1 kryterium
 • Dla oceny +2: 2 kryteria
 • Dla oceny +3: 3 kryteria
 • Dla oceny +4: 4 kryteria
 • Dla oceny +5: 5 lub więcej kryteriów

Dla oceny +4 i +5 pierwsze trzy kryteria zaznaczone pogrubioną czcionką muszą być spełnione.

Soliści i solistki

Elementy skokowe

 1. bardzo dobra wysokość i bardzo dobra długość (wszystkie skoki w kombinacji lub sekwencji)
 2. dobry wyskok i lądowanie
 3. wykonanie bez wysiłku (w tym rytm w kombinacji skoków)
 4. kroki przed skokiem, niespodziewane lub twórcze wejście
 5. bardzo dobra pozycja ciała od wyskoku do lądowania
 6. element pasujący do muzyki

Piruety

 1. dobra prędkość albo przyspieszenie podczas piruetu
 2. dobrze kontrolowana, czysta pozycja / pozycje (łącznie z wysokością i pozycją w powietrzu / lądowaniem po skoku do piruetu)
 3. wykonanie bez wysiłku
 4. umiejętność umiejscowienia piruetu
 5. kreatywność i / lub oryginalność
 6. element pasujący do muzyki

Sekwencje kroków

 1. głębokie krawędzie, czyste kroki i obroty
 2. element pasujący do muzyki
 3. wykonanie bez wysiłku z dobrą energią, płynnością 
 4. kreatywność i / lub oryginalność
 5. doskonałe zaangażowanie i kontrola całego ciała
 6. dobre przyśpieszenie i spowolnienie

Sekwencje choreograficzne

 1. kreatywność i / lub oryginalność
 2. element pasujący do muzyki
 3. wykonanie bez wysiłku z dobrą energią, płynnością
 4. dobre pokrycie tafli lodowej lub ciekawy rysunek
 5. dobra przejrzystość i precyzja
 6. doskonałe zaangażowanie i kontrola całego ciała
Pary sportowe

Podnoszenia

 1. bardzo dobre wejście i lądowanie
 2. dobra prędkość, płynność i pokrycie lodu
 3. wykonanie bez wysiłku (w tym obroty i zmiany pozycji)
 4. bardzo dobre pozycje w powietrzu
 5. płynna praca nóg partnera
 6. element pasujący do muzyki

Podnoszenia twistowe

 1. dobra wysokość partnerki w powietrzu
 2. czysty chwyt
 3. wykonanie bez wysiłku
 4. dobre wejście i lądowanie
 5. bardzo dobra prędkość i płynność
 6. element pasujący do muzyki

Elementy skokowe

 1. dobre zgranie i odległość pomiędzy partnerami
 2. bardzo dobra wysokość i bardzo dobra długość skoków (wszystkie skoki w kombinacji lub sekwencji)
 3. wykonanie bez wysiłku (w tym rytm w kombinacji skoków)
 4. kroki przed skokiem, niespodziewane lub twórcze wejście
 5. dobry wyskok i lądowanie
 6. element pasujący do muzyki

Skoki wyrzucane

 1. bardzo dobra wysokość i bardzo dobra odległość
 2. dobra prędkość, płynność i kontrola po wyrzucie i lądowanie
 3. wykonanie bez wysiłku
 4. trudne, niespodziewane lub twórcze wejście
 5. bardzo dobra pozycja powietrza
 6. element pasujący do muzyki

Piruety w oddzieleniu

 1. dobre zgranie i odległość pomiędzy partnerami
 2. dobra prędkość i / lub przyśpieszenie podczas piruetu
 3. wykonanie bez wysiłku
 4. dobrze kontrolowana, czysta pozycja / pozycje (uwzględnić wysokość i pozycję w powietrzu/lądowania w skoku do piruetu)
 5. kreatywność i / lub oryginalność
 6. element pasujący do muzyki

Piruety w parze

 1. dobra kontrola przez oboje partnerów
 2. dobra prędkość i / lub przyspieszenie podczas piruetu
 3. wykonanie bez wysiłku
 4. dobrze kontrolowana, czysta pozycja / pozycje (uwzględnić wysokość i pozycję w powietrzu/lądowania w skoku do piruetu)
 5. kreatywność i / lub oryginalność
 6. element pasujący do muzyki

Spirale śmierci

 1. bardzo dobre pozycje obu partnerów
 2. dobra płynność i szybkość podczas spirali (łącznie z wejściem i wyjściem)
 3. wykonanie bez wysiłku
 4. dobra kontrola przejścia do wymaganej pozycji i wyjście
 5. dobre krawędzie w wykonaniu partnera i partnerki
 6. element pasujący do muzyk

Sekwencje kroków

 1. dobre zgranie i odległość pomiędzy partnerami
 2. element pasujący do muzyki
 3. wykonanie bez wysiłku z dobrą energią, płynnością
 4. kreatywność i / lub oryginalność
 5. doskonałe zaangażowanie i kontrola całego ciała
 6. głębokie krawędzie, czyste kroki i obroty

Sekwencje choreograficzne

 1. kreatywność i / lub oryginalność
 2. element pasujący do muzyki i odzwierciedlający koncepcję / charakter programu
 3. wykonanie bez wysiłku pokazanie elementu jako sekwencji
 4. dobre pokrycie tafli lodowej lub ciekawy rysunek
 5. dobre zgranie
 6. doskonałe zaangażowanie i kontrola całego ciała

Negatywne aspekty GOE dla solistów, solistek i par sportowych

Elementy bez wartości będą sygnalizowane do panelu sędziowskiego, GOE takich elementów nie wpływa na rezultat.

W przypadku wielu błędów odpowiednie odjęcia będą dodawane. Jednak w przypadku par sportowych odjęcie przyznane za błąd jednego partnera lub ten sam błąd obu partnerów pozostaje takie samo.  

Soliści i solistki
 Elementy skokowe
Program krótki: element skokowy niezgodny z wymogami, końcowe GOE musi wynosić:  -5 Skok zdegradowany (znak << ) -3 do -4
Upadek  -5 Niepełna rotacja (znak < ) -2 do -3
Lądowanie na dwie nogi  -3 do -4 Niepełna rotacja – dokładnie ćwiartka (znak q) -2
Postawienie nogi wolnej dla utrzymania lądowania po skoku (ang. stepping out) -3 do -4 Niepełna rotacja (bez znaku)  -1
2 obroty trójkowe pomiędzy skokami (kombinacja skoków) -2 do -3 Euler wykonany jako przejście  -1 do -2
Zła krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (znak „e”) -2 do -4 Słaba prędkość, wysokość, odległość, pozycja w powietrzu -1 do -3
Nieczysta krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (znak „!”) -1 do -3 Dotknięcie obiema rękami lodu w skoku -2 do -3
Nieczysta krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (bez znaku) -1 Dotknięcie jedną ręką lub nogą wolną lodu w skoku  -1 do -2
Słaby wyskok -1 do -3 Utrata płynności / kierunku / rytmu pomiędzy skokami (kombinacja / sekwencja) -1 do -3
 Słabe lądowanie (zła pozycja / krawędź/ skrobanie łyżwą lodu itp. -1 do -3 Długie przygotowanie do skoku -1 do -3
Piruety
Upadek -5 Słaba / niezdarna / nieestetyczna pozycja / pozycje -1 do -3
Dotknięcie jedną ręką, dwiema rękami  lub nogą wolną lodu w skoku -1 do -3 Wolny piruet lub utrata prędkości w piruecie -1 do -3
Słaba pozycja lotu w powietrzu (skok do piruetu / wejście do piruetu) -1 do -3 Zmiana nogi słabo wykonana (łącznie z krzywizną wejścia / wyjścia z wyjątkiem zmiany kierunku obrotów) -1 do -3
Niewłaściwe wejście lub lądowanie w skoku do piruetu -1 do -2
Wędrowanie po lodzie (nieumiejscowiony piruet) -1 do -3 Mniej obrotów niż wymagana liczba -1 do -3
Utrata równowagi -1 do -3 Niewyważona liczba obrotów w piruecie ze zmianą nogi -1
Sekwencje kroków
Program krótki: skoki z podstawowej listy z więcej niż pół obrotu -1 Słaba jakość kroków i obrotów -1 do -3
Upadek -5 Słaba jakość pozycji ciała -1 do -3
Brak zgodności z muzyką  -2 do -4 Utrata płynności i energii -1 do -3
Potknięcie -1 do -3    
 Sekwencje choreograficzne 
Upadek   -5 Potknięcie -1 do -3
Brak zgodności z muzyką  -2 do -4 Utrata płynności i energii -1 do -3
Brak połączenia pomiędzy elementami choreograficznymi  -2 do -3 Słaba jakość ruchów -1 do -3
    Brak kreatywności/oryginalności -1 do -3

 

Pary sportowe    
Podnoszenia
Upadek -5 Słaba prędkość i / lub pokrycie lodu -1 do -3
Poważne problemy w trakcie podnoszenia -3 Słabe obroty partnera i / lub zatrzymania obrotów -1 do -3
Niewielkie problemy w trakcie podnoszenia -1 do -2 Słabe lądowanie z podnoszenia -1 do -3
Poważne problemy w trakcie zejścia -3 do -4 Zbyt długie przejście do podstawowej pozycji lub jej odmiany -1 do -3
Niewielkie problemy w trakcie zejścia -1 do -2 Dotknięcie lodu nogą wolną -1
Partnerka rozpoczyna lub kończy podnoszenie na dwóch nogach -2 Długie przygotowanie do podnoszenia -1 do -2
Słabe pozycje w powietrzu lub w trakcie zejścia z podnoszenia -1 do -3 Słaby wyskok -1 do -3
Podnoszenia twistowe
Upadek -5 Zdegradowany (znak <<) -2 do -4
Poważne problemy przy złapaniu -3 do -4 Słaba wysokość lub odległość -1 do -3
Niewielkie problemy przy złapaniu -1 do -2 Słabe wyjście (słaba prędkość, poważne skrobanie lodu łyżwą, brak wybicia z czubka) -1 do -2
Partnerka ląduje na dwóch nogach -2 do -3 Słabe zejście (słaba prędkość, złe pozycje, niezdarne złapanie partnerki) -1 do -2
Dotknięcie lodu nogą wolną -1 Długie przygotowanie do podnoszenia -1 do -2
Elementy skokowe, skoki wyrzucane
Upadek -5 Słaba prędkość, wysokość, odległość, pozycja w powietrzu -1 do -3
Lądowanie w skoku na dwóch nogach   -3 do -4 Duża odległość miedzy partnerami – elementy skokowe -1 do -3
Postawienie nogi wolnej dla utrzymania lądowania po skoku (ang. stepping out) -3 do -4 Słaby wyskok -1 do -3
Nierówna liczba obrotów w skokach u obojga partnerów -1 do -2 Utrata płynności / kierunku / rytmu pomiędzy skokami (kombinacja / sekwencja) -1 do -3
Skok zdegradowany (znak << ) -3 do -4 Słaba pozycja partnera przy wyskoku – skok wyrzucany -1 do -2
Niepełna rotacja (znak < ) -2 do -3 Słabe lądowanie (zła pozycja / krawędź/ skrobanie łyżwą lodu itp. -1 do -3
Niepełna rotacja – dokładnie ćwiartka (znak q) -2 Długie przygotowanie do skoku -1 do -3
Niepełna rotacja (bez znaku)  -1 Euler wykonany jako przejście  -1 do -2
2 obroty trójkowe pomiędzy skokami (kombinacja skoków) -2 o -3 Dotknięcie obiema rękami lodu w skoku -2 do -3
Zła krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (znak „e”) -2 do -4 Dotknięcie jedną ręką lub nogą wolną lodu w skoku -1 do -2
Nieczysta krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (znak „!”) -1 do -2 Brak synchronizacji -1 do -3
Nieczysta krawędź wyjścia do skoku we Flipie / Lutzu (bez znaku) -1    
Piruety w oddzieleniu i w parze
Upadek -5 Słaba / niezdarna / nieestetyczna pozycja / pozycje -1 do -3
Dotknięcie obiema rękami lodu w skoku -2 Wędrowanie po lodzie (nieumiejscowiony piruet) -1 do -3
Dotknięcie jedną ręką lub nogą wolną lodu w skoku -1 do -2 Słabo wykonana zmiana nogi  -1 do -3
Duża odległość między partnerami -1 do -3 Zatrzymanie lub brak ciągłego ruchu podczas piruetu (z wyjątkiem zmiany kierunku obrotów) -1 do -2
Nieprawidłowe wejście lub lądowanie w skoku do piruetu -1 do -2 Słaba pozycja lotu w powietrzu (skok do piruetu / wejście do piruetu) -1 do -3
Mniej obrotów niż wymagana liczba -1 do -3 Brak synchronizacji -1 do -3
    Utrata równowagi -1 do -3
Spirale śmierci
Upadek -5 Jakakolwiek część ciała partnerki (oprócz włosów) dotyka lodu -1 do -2
Zła pozycja cyrkla (brak wbitego czubka itp.) -2 do -4 Wolna spirala śmierci lub redukcja prędkości -1 do -3
Partnerka dotyka lodu nie tylko ostrzem łyżwy -2 do -3 Słaba jakość krawędzi u partnerki lub partnera -1 do-2
Słaba pozycja partnerki (zbyt wysoka itp.) lub partnera -1 do -3 Słabe wyjście -1 do -3
Sekwencje kroków  
Program krótki: skoki z podstawowej listy z więcej niż pół obrotu -1 Słaba jakość kroków, obrotów, pozycji -1 do -3
Upadek -5 Słaba jakość pozycji ciała -1 do -3
Brak zgodności z muzyką   -2 do -4 Utrata płynności i energii -1 do -3
Potknięcie -1 do -2 Brak synchronizacji i świadomości przestrzeni -1 do -3
Sekwencje choreograficzne
Upadek   -5 Potknięcie -1 do -3
Brak zgodności z muzyką -2 do -4 Utrata płynności i energii -1 do -3
Brak połączenia pomiędzy elementami choreograficznymi  -2 do -3 Słaba jakość ruchów -1 do -3
Niezdolność wyraźnego przedstawienia sekwencji -2 do -3 Brak kreatywności/oryginalności -1 do -3

Dodatkowe uwagi

Komponenty
Jeżeli program zawiera poważny błąd, maksymalne oceny są następujące:

 • Umiejętności łyżwiarskie, Połączenia Elementów, Kompozycja: Maksymalna ocena 9,75
 • Wykonanie i Interpretacja: Maksymalna ocena 9,50

Jeśli program zawiera poważne błędy, maksymalne oceny są następujące:

 • Umiejętności łyżwiarskie, Połączenia Elementów, Kompozycja: Maksymalna ocena 9,25
 • Wykonanie i Interpretacja: Maksymalna ocena 8,75

Poważnymi błędami są upadki, przerwy podczas programu i błędy techniczne, które wpływają na integralność, ciągłość i płynność kompozycji i/lub jej odniesienie do muzyki.
Podobne odniesienia muszą być stosowane do wszystkich poziomów łyżwiarstwa od bardzo słabego do wyśmienitego.

Ocena GOE
W przypadku któregokolwiek z poniższych błędów, wyjściowe GOE nie może być wyższe niż +2:

 • Upadek
 • Lądowanie na dwóch nogach
 • Postawienie nogi wolnej w celu utrzymania lądowania w skoku
 • Zła krawędź wyskoku (znak “e”)
 • Skok zdegradowany (znak “<<“)
 • Poważne problemy podczas podnoszenia
 • Poważne problemy podczas złapania partnerki w podnoszeniu twistowym
 • Sekwencja kroków lub sekwencja choreograficzna niezgodna z muzyką
 • Kilka błędów w jakimkolwiek elemencie (np. w elemencie skokowym zarówno „!” jak i „<”)

Skoki

Skoki dokręcone (<): brakująca rotacja wynosi więcej niż ćwierć obrotu, lecz mniej niż pół obrotu. Odjęcie w GOE wynosi -2 do -3.

Skoki lądowane w ćwiartce (q): Panel Techniczny przyzna znak „q”. Odjęcie w GOE wynosi -2.

Piruety
Trudne wejście i/lub trudne wyjście są częścią piruetu i mają wpływ na GOE elementu.

Sekwencja choreograficzna

Brak połączenia pomiędzy elementami choreograficznymi: Ruchy łyżwiarskie powinny przedstawiać i podkreślać kompozycję programu. Nie powinno być luk pomiędzy ruchami łyżwiarskimi, wszystko powinno być ze sobą połączone.

Kombinacja piruetów w parze

Dozwolone jest podniesienie partnerki podczas piruetu ale partner musi stać na jednej nodze. Obroty podczas których partnerka jest podniesiona liczone są do całkowitej ilości obrotów

Tabela wartości dla par tanecznych

Tabela wartości dla par tanecznych

Tabela wartości (ang. Scale of Value, SOV) na sezon 2019/2020, aktualna również w sezonie 2020/2021  – Komunikat ISU nr 2256

W poniższej tabeli znajdują się skróty nazw elementów wykonywanych w programach, które są stosowane w protokołach publikowanych po każdych zawodach oraz wartości punktowe przyznawane w zależności od jakości wykonania elementu i poziomu jaki uzyskał.

Tabela wartości dla wymaganych w sezonie elementów

Elementy tańca obowiązkowego
Finnstep Sekcja 1 
Poziom B 1FSB  -3,00  -2,40  -1,80  -1,20  -0,60  4,00  +0,60  +1,20  +1,80  +2,40  +3,00
Poziom 1  1FS1  -4,01  -3,21  -2,41  -1,61  -0,80  5,35  +0,80  +1,61  +2,41  +3,21  +4,01
Poziom 2  1FS2  -4,01  -3,21  -2,41  -1,61  -0,80  5,85  +0,80  +1,61  +2,41  +3,21  +4,01
Poziom 3  1FS3  -4,01  -3,21  -2,41  -1,61  -0,80  6,60  +0,80  +1,61  +2,41  +3,21  +4,01
Poziom 4  1FS4  -4,01  -3,21  -2,41  -1,61  -0,80  7,35  +0,80  +1,61  +2,41  +3,21  +4,01
Sekwencja kroków w charakterze tańca obowiązkowego partnerki
Poziom B PStLB  -1,50  -1,20  -0,90  -0,60  -0,30  2,00  +0,30  +0,60  +0,90  +1,20  +1,50
Poziom 1  PStL1  -2,42  -1,94  -1,45  -0,97  -0,48  3,23  +0,48  +0,97  +1,45  +1,94  +2,42
Poziom 2  PStL2  -2,42  -1,94  -1,45  -0,97  -0,48  3,48  +0,48  +0,97  +1,45  +1,94  +2,42
Poziom 3  PStL3  -2,42  -1,94  -1,45  -0,97  -0,48  3,85  +0,48  +0,97  +1,45  +1,94  +2,42
Poziom 4  PStl4  -2,42  -1,94  -1,45  -0,97  -0,48  4,23  +0,48  +0,97  +1,45  +1,94  +2,42
Sekwencja kroków w charakterze tańca obowiązkowego partnera
Poziom B PStMB  -1,50  -1,20  -0,90  -0,60  -0,30  2,00  +0,30  +0,60  +0,90  +1,20  +1,50
Poziom 1  PStM1  -2,42  -1,94  -1,45  -0,97  -0,48  3,23  +0,48  +0,97  +1,45  +1,94  +2,42
Poziom 2  PStM2  -2,42  -1,94  -1,45  -0,97  -0,48  3,48  +0,48  +0,97  +1,45  +1,94  +2,42
Poziom 3  PStM3  -2,42  -1,94  -1,45  -0,97  -0,48  3,85  +0,48  +0,97  +1,45  +1,94  +2,42
Poziom 4  PStM4  -2,42  -1,94  -1,45  -0,97  -0,48  4,23  +0,48  +0,97  +1,45  +1,94  +2,42
Piruety taneczne 
Piruet
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
Poziom B SpB  -1,35  -1,08  -0,81  -0,54  -0,27  1,80  +0,27  +0,54  +0,81  +1,08  +1,35
Poziom 1  Sp1  -2,81  -2,25  -1,69  -1,13  -0,56  3,75  +0,56  +1,13  +1,69  +2,25  +2,81
Poziom 2  Sp2  -2,81  -2,25  -1,69  -1,13  -0,56  4,50  +0,56  +1,13  +1,69  +2,25  +2,81
Poziom 3  Sp3  -2,81  -2,25  -1,69  -1,13  -0,56  5,25  +0,56  +1,13  +1,69  +2,25  +2,81
Poziom 4  Sp4  -2,81  -2,25  -1,69  -1,13  -0,56  6,00  +0,56  +1,13  +1,69  +2,25  +2,81
Kombinacja piruetów 
Poziom B CoSpB  -1,35  -1,08  -0,81  -0,54  -0,27  1,80  +0,27  +0,54  +0,81  +1,08  +1,35
Poziom 1  CoSp1  -2,81  -2,25  -1,69  -1,13  -0,56  3,75  +0,56  +1,13  +1,69  +2,25  +2,81
Poziom 2  CoSp2  -2,81  -2,25  -1,69  -1,13  -0,56  4,50  +0,56  +1,13  +1,69  +2,25  +2,81
Poziom 3  CoSp3  -2,81  -2,25  -1,69  -1,13  -0,56  5,25  +0,56  +1,13  +1,69  +2,25  +2,81
Poziom 4  CoSp4  -2,81  -2,25  -1,69  -1,13  -0,56  6,00  +0,56  +1,13  +1,69  +2,25  +2,81
Podnoszenia taneczne 
Podnoszenie stacjonarne 
Poziom B StaLiB  -0,75  -0,60  -0,45  -0,30  -0,15  1,00  +0,15  +0,30  +0,45  +0,60  +0,75
Poziom 1  StaLi1  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  3,05  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 2  StaLi2  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  3,80  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 3  StaLi3  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  4,55  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 4  StaLi4  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  5,30  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Podnoszenie po linii prostej 
Poziom B SlLiB  -0,75  -0,60  -0,45  -0,30  -0,15  1,00  +0,15  +0,30  +0,45  +0,60  +0,75
Poziom 1  SlLi1  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  3,05  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 2  SlLi2  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  3,80  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 3  SlLi3  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  4,55  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 4  SlLi4  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  5,30  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Podnoszenie po łuku 
Poziom B CuLiB  -0,75  -0,60  -0,45  -0,30  -0,15  1,00  +0,15  +0,30  +0,45  +0,60  +0,75
Poziom 1  CuLi1  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  3,05  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 2  CuLi2  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  3,80  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 3  CuLi3  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  4,55  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 4  CuLi4  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  5,30  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Podnoszenie rotacyjne 
Poziom B RoLiB  -0,75  -0,60  -0,45  -0,30  -0,15  1,00  +0,15  +0,30  +0,45  +0,60  +0,75
Poziom 1  RoLi1  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  3,05  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 2  RoLi2  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  3,80  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 3  RoLi3  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  4,55  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Poziom 4  RoLi4  -2,29  -1,83  -1,37  -0,92  -0,46  5,30  +0,46  +0,92  +1,37  +1,83  +2,29
Kombinacja podnoszeń
Kombinacja podnoszeń jest oceniana jako jeden element poprzez zsumowanie wartości podstawowych dwóch pierwszych krótkich podnoszeń, a następnie przez dodanie GOE. GOE kombinacji podnoszeń jest równe sumie wartości GOE odpowiednich dla dwóch pierwszych krótkich podnoszeń. 
Seria twizzli sekwencyjnych
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
Seria twizzli sekwencyjnych partnerki (taniec rytmiczny)
Poziom B SqTwLB  -0,60  -0,48  -0,36  -0,24  -0,12  0,80  +0,12  +0,24  +0,36  +0,48  +0,60
Poziom 1  SqTwL1  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 2  SqTwL2  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,67  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 3  SqTwL3  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,05  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 4  SqTwL4  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Seria twizzli sekwencyjnych partnera (taniec rytmiczny)
Poziom B SqTwMB  -0,60  -0,48  -0,36  -0,24  -0,12  0,80  +0,12  +0,24  +0,36  +0,48  +0,60
Poziom 1  SqTwM1  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 2  SqTwM2  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,67  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 3  SqTwM3  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,05  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 4  SqTwM4  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Seria twizzli synchronicznych (taniec dowolny)
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
Seria twizzli synchronicznych partnerki (taniec rytmiczny)
Poziom B SyTwLB  -0,60  -0,48  -0,36  -0,24  -0,12  0,80  +0,12  +0,24  +0,36  +0,48  +0,60
Poziom 1  SyTwL1  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 2  SyTwL2  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,67  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 3  SyTwL3  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,05  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 4  SyTwL4  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Seria twizzli synchronicznych partnera (taniec rytmiczny)
Poziom B SyTwMB  -0,60  -0,48  -0,36  -0,24  -0,12  0,80  +0,12  +0,24  +0,36  +0,48  +0,60
Poziom 1  SyTwM1  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 2  SyTwM2  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,67  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 3  SyTwM3  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,05  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 4  SyTwM4  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Sekwencje kroków 
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
Sekwencja kroków na jednej nodze
Sekwencja kroków na jednej nodze partnerki                        
Poziom B OFStL B  -0,60  -0,48  -0,36  -0,24  -0,12  0,80  +0,12  +0,24  +0,36  +0,48  +0,60
Poziom 1  OFStL1  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 2  OFStL2  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,67  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 3  OFStL3  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,05  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 4  OFStL4  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Sekwencja kroków na jednej nodze partnera                        
Poziom B OFStM B  -0,60  -0,48  -0,36  -0,24  -0,12  0,80  +0,12  +0,24  +0,36  +0,48  +0,60
Poziom 1  OFStM1  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 2  OFStM2  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  2,67  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 3  OFStM3  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,05  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Poziom 4  OFStM4  -1,82  -1,45  -1,09  -0,73  -0,36  3,42  +0,36  +0,73  +1,09  +1,45  +1,82
Sekwencja kroków w trzymaniu / w rozdzieleniu Styl B 
Sekwencja kroków po przekątnej Styl B
Poziom B DiStB  -3,00  -2,40  -1,80  -1,20  -0,60  4,00  +0,60  +1,20  +1,80  +2,40  +3,00
Poziom 1  DiSt1  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  6,45  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 2  DiSt2  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  6,95  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 3  DiSt3  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  7,70  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 4  DiSt4  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  8,45  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Sekwencja kroków po linii środkowej
Poziom B MiStB  -3,00  -2,40  -1,80  -1,20  -0,60  4,00  +0,60  +1,20  +1,80  +2,40  +3,00
Poziom 1  MiSt1  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  6,45  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 2  MiSt2  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  6,95  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 3  MiSt3  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  7,70  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 4  MiSt4  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  8,45  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Sekwencja kroków po kole
Poziom B CiStB  -3,00  -2,40  -1,80  -1,20  -0,60  4,00  +0,60  +1,20  +1,80  +2,40  +3,00
Poziom 1  CiSt1  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  6,45  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 2  CiSt2  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  6,95  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 3  CiSt3  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  7,70  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 4  CiSt4  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  8,45  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Sekwencja kroków po serpentynie 
Poziom B SeStB  -3,00  -2,40  -1,80  -1,20  -0,60  4,00  +0,60  +1,20  +1,80  +2,40  +3,00
Poziom 1  SeSt1  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  6,45  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 2  SeSt2  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  6,95  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 3  SeSt3  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  7,70  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Poziom 4  SeSt4  -4,84  -3,87  -2,90  -1,94  -0,97  8,45  +0,97  +1,94  +2,90  +3,87  +4,84
Elementy choreograficzne  
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
Choreograficzne podnoszenie   ChLi1  -1,10  -0,88  -0,66  -0,44  -0,22  1,10  +0,83  +1,66  +2,49  +3,32  +4,15
Choreograficzny element obrotowy  ChSp1  -1,10  -0,88  -0,66  -0,44  -0,22  1,10  +0,83  +1,66  +2,49  +3,32  +4,15
Choreograficzny ruch twizzlowy ChTw1  -1,10  -0,88  -0,66  -0,44  -0,22  1,10  +0,83  +1,66  +2,49  +3,32  +4,15
Choreograficzny element ślizgowy ChSl1  -1,10  -0,88  -0,66  -0,44  -0,22  1,10  +0,83  +1,66  +2,49  +3,32  +4,15
Choreograficzna sekwencja kroków ChSt1  -1,10  -0,88  -0,66  -0,44  -0,22  1,10  +0,83  +1,66  +2,49  +3,32  +4,15

 

Tabela wartości dla tańców obowiązkowych (z procedurą elementu kluczowego)

1. Fourteenstep 
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  FO1SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FO1Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO1Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO1Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO1Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja  FO2SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FO2Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO2Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO2Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO2Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
3. Sekwencja  FO3SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FO3Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO3Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO3Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO3Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
4. Sekwencja  FO4SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FO4Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO4Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO4Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FO4Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Foxtrot 
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  FT1SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FT1Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT1Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT1Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT1Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja  FT2SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FT2Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT2Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT2Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT2Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
3. Sekwencja  FT3SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FT3Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT3Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT3Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT3Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
4. Sekwencja  FT4SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FT4Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT4Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT4Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
FT4Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
3. Rocker Foxtrot
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  RF1SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RF1Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF1Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF1Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF1Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja  RF2SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RF2Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF2Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF2Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF2Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
3. Sekwencja  RF3SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RF3Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF3Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF3Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF3Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
4. Sekwencja  RF4SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RF4Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF4Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF4Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
RF4Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
4. Tea-Time Foxtrot
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  TTF1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
TTF1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TTF1Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TTF1Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TTF1Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  TTF2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
TTF2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TTF2Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TTF2Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TTF2Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
8. European Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  EW1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
EW1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
EW1Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
EW1Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
EW1Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  EW2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
EW2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
EW2Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
EW2Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
EW2Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
9. American Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  AW1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
AW1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AW1Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AW1Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AW1Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  AW2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
AW2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AW2Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AW2Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AW2Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
13. Starlight Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  SW1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SW1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW1Sq1Se2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW1Sq1Se3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW1Sq1Se4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  SW1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SW1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW1Sq2Se2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW1Sq2Se3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW1Sq2Se4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja  SW2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SW2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW2Sq1Se2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW2Sq1Se3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW2Sq1Se4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja  SW2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SW2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW2Sq2Se2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW2Sq2Se3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
SW2Sq2Se4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
16. Kilian
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  KI1SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI1Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI1Sq2  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,67  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI1Sq3  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,00  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI1Sq4  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
2. Sekwencja  KI2SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI2Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI2Sq2  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,67  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI2Sq3  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,00  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI2Sq4  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
3. Sekwencja  KI3SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI3Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI3Sq2  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,67  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI3Sq3  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,00  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI3Sq4  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
4. Sekwencja  KI4SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI4Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI4Sq2  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,67  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI4Sq3  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,00  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI4Sq4  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
5. Sekwencja  KI5SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI5Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI5Sq2  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,67  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI5Sq3  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,00  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI5Sq4  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
6. Sekwencja  KI6SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI6Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI6Sq2  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,67  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI6Sq3  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,00  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
KI6Sq4  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  3,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
19. Quickstep
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  QS1SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
QS1Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS1Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS1Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS1Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja  QS2SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
QS2Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS2Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS2Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS2Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
3. Sekwencja  QS3SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
QS3Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS3Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS3Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS3Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
4. Sekwencja  QS4SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
QS4Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS4Sq2  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS4Sq3  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  4,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
QS4Sq4  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  5,00  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
20. Finnstep
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  FS1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
FS1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
FS1Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
FS1Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
FS1Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  FS2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
FS2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
FS2Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
FS2Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
FS2Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
28. Tango
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  TA1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
TA1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TA1Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TA1Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TA1Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  TA2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
TA2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TA2Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TA2Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
TA2Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
29. Argentine Tango
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  AT1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
AT1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AT1Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AT1Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AT1Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  AT2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
AT2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AT2Sq2  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  8,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AT2Sq3  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  9,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
AT2Sq4  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  10,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
32. Blues
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  BL1SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
BL1Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
BL1Sq2  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  5,33  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
BL1Sq3  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  6,00  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
BL1Sq4  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  6,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
2. Sekwencja  BL2SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
BL2Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
BL2Sq2  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  5,33  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
BL2Sq3  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  6,00  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
BL2Sq4  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  6,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
3. Sekwencja  BL3SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
BL3Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
BL3Sq2  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  5,33  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
BL3Sq3  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  6,00  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
BL3Sq4  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  6,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50

 

Tabela wartości dla tańców obowiązkowych (bez procedury elementu kluczowego)

1. Fourteenstep 
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  FO1SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FO1Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja  FO2SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FO2Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
3. Sekwencja  FO3SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FO3Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
4. Sekwencja  FO4SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FO4Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Foxtrot
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  FT1SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FT1Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja  FT2SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FT2Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
3. Sekwencja  FT3SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FT3Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
4. Sekwencja  FT4SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FT4Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
3. Rocker Foxtrot
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  RF1SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RF1Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja  RF2SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RF2Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
3. Sekwencja  RF3SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RF3Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
4. Sekwencja  RF4SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RF4Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
4. Tea-Time Foxtrot
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  TTF1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
TTF1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  TTF1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
TTF1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   TTF2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
TTF2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   TTF2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
TTF2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
5. Swing Dance
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  SD1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
SD1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  SD2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
SD2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
6. Dutch Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  DW1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
DW1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  DW2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
DW2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
7. Willow Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  WiW1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
WiW1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  WiW2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
WiW2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
8. European Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  EW1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
EW1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  EW2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
EW2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
9. American Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  AW1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
AW1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  AW2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
AW2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
10. Westminster Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  WW1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
WW1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  WW1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
WW1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   WW2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
WW2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   WW2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
WW2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
11. Viennese Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  VW1SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
VW1Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
2. Sekwencja  VW2SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
VW2Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
3. Sekwencja  VW3SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
VW3Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
12. Austrian Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  OW1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
OW1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  OW1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
OW1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   OW2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
OW2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   OW2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
OW2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
13. Starlight Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  SW1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SW1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  SW1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SW1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   SW2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SW2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   SW2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SW2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
14. Ravensburger Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  RW1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RW1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  RW1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RW1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   RW2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RW2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   RW2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RW2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
15. Golden Waltz
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  GW1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
GW1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  GW1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
GW1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   GW2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
GW2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   GW2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
GW2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
16. Kilan
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  KI1SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI1Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
2. Sekwencja  KI2SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI2Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
3. Sekwencja  KI3SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI3Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
4. Sekwencja  KI4SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI4Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
5. Sekwencja  KI5SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI5Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
6. Sekwencja  KI6SqB  -1,25  -1,00  -0,75  -0,50  -0,25  1,67  +0,25  +0,50  +0,75  +1,00  +1,25
KI6Sq1  -1,75  -1,40  -1,05  -0,70  -0,35  2,33  +0,35  +0,70  +1,05  +1,40  +1,75
18. Yankee Polka
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  YP1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
YP1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  YP1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
YP1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   YP2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
YP2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   YP2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
YP2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
19. Quickstep
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  QS1SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
QS1Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja  QS2SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
QS2Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
3. Sekwencja  QS3SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
QS3Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
4. Sekwencja  QS4SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
QS4Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
20. Finnstep
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  FS1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FS1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  FS1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FS1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   FS2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FS2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   FS2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
FS2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
21. Paso Doble
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  PD1SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
PD1Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
2. Sekwencja  PD2SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
PD2Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
3. Sekwencja  PD3SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
PD3Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
22. Rhumba
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  RH1SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RH1Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja  RH2SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RH2Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
3. Sekwencja  RH3SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RH3Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
4. Sekwencja  RH4SqB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
RH4Sq1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
24. Cha Cha Congelado
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  CC1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
CC1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  CC2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
CC2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
25. Silver Samba
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  SS1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SS1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  SS1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SS1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   SS2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SS2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   SS2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
SS2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
26. Tango Fiesta
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  TF1SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
TF1Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
2. Sekwencja  TF2SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
TF2Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
3. Sekwencja  TF3SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
TF3Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
27. Tango Canasta
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  TC1SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
TC1Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
2. Sekwencja  TC2SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
TC2Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
3. Sekwencja  TC3SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
TC3Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
28. Tango
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  TA1SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
TA1Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
2. Sekwencja  TA2SqB  -3,75  -3,00  -2,25  -1,50  -0,75  5,00  +0,75  +1,50  +2,25  +3,00  +3,75
TA2Sq1  -5,25  -4,20  -3,15  -2,10  -1,05  7,00  +1,05  +2,10  +3,15  +4,20  +5,25
29. Argentine Tango
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  AT1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
AT1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  AT1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
AT1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   AT2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
AT2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   AT2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
AT2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
30. Tango Romantica
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  TR1Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
TR1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  TR1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
TR1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   TR2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
TR2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   TR2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
TR2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
31. Rhythm Blues
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  RB1SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
RB1Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
2. Sekwencja  RB2SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
RB2Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
3. Sekwencja  RB3SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
RB3Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
32. Blues
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja  BL1SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
BL1Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
2. Sekwencja  BL2SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
BL2Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
3. Sekwencja  BL3SqB  -2,50  -2,00  -1,50  -1,00  -0,50  3,33  +0,50  +1,00  +1,50  +2,00  +2,50
BL3Sq1  -3,50  -2,80  -2,10  -1,40  -0,70  4,66  +0,70  +1,40  +2,10  +2,80  +3,50
33. Midnight Blues
 Nazwa elementu Skrót -5 -4 -3 -2 -1 Podstawowa  +1 +2 +3 +4 +5
1. Sekwencja 1. Sekcja  MB1Sq1SeB -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
MB1Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
1. Sekwencja 2. Sekcja  MB1Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
MB1Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 1. Sekcja   MB2Sq1SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
MB2Sq1Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63
2. Sekwencja 2. Sekcja   MB2Sq2SeB  -1,88  -1,50  -1,13  -0,75  -0,38  2,50  +0,38  +0,75  +1,13  +1,50  +1,88
MB2Sq2Se1  -2,63  -2,10  -1,58  -1,05  -0,53  3,50  +0,53  +1,05  +1,58  +2,10  +2,63

Poziomy trudności dla par tanecznych

Poziomy trudności dla par tanecznych

Poziomy trudności oraz wskazówki do przyznawania Oceny Jakości Wykonania (GOE) na sezon 2020/2021  – Komunikat ISU nr 2315

 

 

Więcej na oficjalnej stronie ISU.