Klasyfikacje

26.11.2020 

27.11.2020 

22.02.2020 klasyfikacja końcowa

07.03.2020 klasyfikacja końcowa

29.02.2020 klasyfikacja końcowa

29.02.2020 klasyfikacja końcowa

17.10.2020

18.10.2020

22.11.2020

08.02.2020 klasyfikacja końcowa

23.02.2020 klasyfikacja końcowa

27.11.2020 klasyfikacja końcowa

23.02.2020 klasyfikacja końcowa

01.03.2020 klasyfikacja końcowa